dimarts, 29 de juliol de 2014

Vacances en cas de situació d'IT, maternitat i paternitatJa en data de 8 de juliol aquesta secció sindical va dirigir-se a Recursos Humans de l’ICS per demanar la normativa i criteris d’aplicació que feia servir l’ICS en els casos en què una incapacitat temporal (IT) no permetés gaudir de les vacances en l’any que correspondria.
En la Reunió de la Mesa Sectorial de 24 de juliol de 2014, la Direcció de Recursos Humans de l’ICS va exposar que a partir d’aquest mes d’agost però s’aplicarà el mateix criteri que fixa el Decret 48/2014 de 8 d’abril en el seu article 17.3.

Article 17.3 diu textualment: “Les vacances s’han de gaudir durant l’any natural. No obstant això, si el permís de maternitat, paternitat o d’atenció de fills prematurs coincideix amb el període de vacances, la persona afectada les pot gaudir un cop acabat el permís, fins i tot si s’ha acabat l’any natural, cas en què es podran gaudir durant l’any següent en el moment en què es reincorpori del permís. També en el cas de baixa per incapacitat temporal que impedeixi el gaudiment de les vacances durant l’any natural, es podran gaudir en el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.”

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada