divendres, 18 de maig de 2018

Convocatòria LAB. LLIURE-2018


Avui ha estat publicada la Resolució SLT/963/2018 de convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic (LAB. LLIURE-2018).
El termini per fer la inscripció és de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC.
Trobareu aquí les bases de la convocatòria i a la pàgina web de l’ICS

divendres, 11 de maig de 2018

Sentències guanyades a l’ICS per la Intersindical-CSC


En relació a les demandes sobre base de càlcul dels triennis perfeccionats en Promoció Interna Temporal (PIT), per part de personal estatutari funcionari, segons defensem amb l´import de la categoria efectivament desenvolupada, amb efectes retroactius.
Sentència núm. 30/2018, de 30 de gener del present dictada pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm 4 de Barcelona, on en la seva part dispositiva hi ha una estimació total del recurs contenciós-administratiu plantejat pels Serveis Jurídics de la Intersindical-CSC conjuntament amb la persona demandant contra la Resolució del ICS relativa a desestimació de la sol·licitud a que li siguin abonats els triennis segons l’import de la categoria que efectivament desenvolupa.

dimarts, 8 de maig de 2018

La Intersindical-CSC guanya el judici per la Vaga General del 8 de novembre de 2017


EL DRET DE VAGA COM A DRET HUMÀ

Ahir, 7 de maig, al migdia vam conèixer la sentència relativa al judici que en dates recents es va celebrar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  sobre la legalitat o no de la vaga general convocada per la Intersindical-CSC el proppassat 8 de novembre del 2017, en ocasió de la demanda laboral presentada per Fomento del Trabajo Nacional contra la
Intersindical-CSC i les persones integrants del Comitè de vaga.

Les  consideracions que es fan a la sentència i la part dispositiva de la mateixa no deixen lloc al dubte, la vaga general del 8-N és legal, ja que es una vaga convocada per un sindicat de treballadors/res, que té presència en relació a Delegats/des a tot el territori català, i que va complir formalment i materialment amb totes les disposicions legals existents sobre aquesta matèria, incloent en aquest punt els terminis de notificació del preavís  de vaga a les diferents patronals, a més de la pròpia Conselleria de Treball.

Els metges de família assumiran l’atenció sanitària a les residències


 Publica ARA

Salut i Afers Socials preparen una reorganització del model que també inclou canvis en la prestació farmacèutica.

“L’atenció mèdica a les residències geriàtriques no és ni de bon tros la que caldria: està molt fragmentada, hi ha moltes persones responsables i hi ha un problema de continuïtat en l’atenció”. Ho diu Francesca Zapater, metge de família i membre del Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP). Precisament amb l’objectiu d’unificar l’atenció mèdica a les residències geriàtriques, el departament de Salut i el d’Afers Socials volen implantar un nou model d’atenció sanitària integrada a les persones grans que viuen en residències. El nou model aposta per una única figura mèdica de referència, que serà el metge de família: o bé el metge s’haurà d’integrar a l’equip d’atenció sanitària de la residència o bé serà el metge de la residència qui formarà part de l’equip d’atenció primària. Ara hi ha opcions per a tots els gustos. Hi ha residències on és el metge del CAP qui visita els pacients ingressats a la residència dins del seu horari laboral, altres ho fan fora de l’horari laboral contractats per la residència, hi ha centres que contracten un metge propi que no treballa per al sistema públic de salut, o d’altres on l’atenció la presten geriatres. 

divendres, 4 de maig de 2018

OPOS 2015, TORN LLIURE, CONCURS MÈRITS PROVISIONALS AUX.ADM.I ZEL.


S'han publicat respecte les oposicions del torn lliure del 2015, el concurs de mèrits provisional de les categories:
  • aux.administratiu/va
  • zelador/a
Hi ha un període d’al·legacions del dimecres 2 de maig fins al dijous 15 de maig.
Feu la consulta a la web de l'ICS