dilluns, 6 d’agost de 2018

Mesa general dels Empleats Públics del 20 de juliol


Propostes: increment retributiu total de l’1’95 % màxim, desglossat en l’1,5% autoritzat per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, amb efectes a partir del gener del 2018, i un 0,25% addicional, gràcies a l’assoliment dels objectius de creixement del PIB del 2017. La proposta del Departament preveia un altre increment del 0,2% que es destinaria a l’increment retributiu.
Cobrar des del primer dia de baixa laboral
Una altra de les propostes del Govern, en la línia de la recuperació dels drets i les condicions de treball va ser la percepció del 100% de les retribucions des del primer dia de baixa per incapacitat temporal. Això volia dir que els treballadors públics cobraríem el 100% del sou en cas d’estar de baixa, en tots els supòsits i des del primer dia.
Millores laborals, via decret
Les millores de les condicions laborals i retributives s’han de fer obligatòriament via decret llei, ja que el Govern de Catalunya té el pressupost prorrogat a conseqüència de l’aplicació de l’article 155. Aquest decret llei podria aprovar-se aquest mateix mes de setembre.
Retorn de les pagues extra de 2013 i 2014
El Govern assumeix el compromís, acordat a la Mesa General anterior, de fer efectiu el retorn del 10% de la paga extra del 2013.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada