dimecres, 30 de gener de 2019

Sentència guanyada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya


A igual treball igual remuneració

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha reconegut el dret a una professional estatutària de l’ICS en situació de Promoció Interna Temporal a percebre els triennis de la categoria que realment desenvolupa.

Aquesta sentència és important ja que els seus efectes poden anar més enllà de la persona reclamant i s’obriria la possibilitat que pogués beneficiar al col·lectiu de treballadors/res de l’ICS que estan en la mateixa situació.
En la sentència, de data 11/12/2018, aquest tribunal  ha donat la raó a la Intersindical-CSC i ha avalat el criteri defensat pels seus Serveis Jurídics, en el sentit  que els siguin abonats els triennis segons l’import de la categoria que efectivament es desenvolupa.

En la seva resolució, els jutges subratllen:

“Com assenyala el Tribunal Constitucional.....les relacions amb el seu personal han d’estar regides sota el principi d’igualtat.....raons d’igualtat dels articles 14 i 23.2 de la CE permeten avançar que efectivament no és possible sostenir que a igual treball el sou percebut pugui ser diferent, i si no és possible per als treballadors temporals, per virtut de la Directiva 1999/70/CEE, tampoc ho pot ser per als professionals que estiguin en situació de Promoció Interna Temporal.”

Encara que la sentència no és ferma i l’ICS pot interposar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, la Intersindical-CSC celebrem la rotunditat amb que s’ha expressat els jutges del TSJC i la solidesa d’aquesta sentència

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada