divendres, 29 de novembre de 2013

El sector sociosanitari concertat català firma el seu primer conveni col•lectiu propi


Publica Agències
El sector sociosanitari concertat català ha signat el seu primer conveni col·lectiu propi, gràcies a l'acord tancat entre les patronals i els sindicats per rescatar el preacord del conveni de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP), que va quedar en res després de quatre anys i mig de negociació.
El nou conveni, relatiu als centres sociosanitaris amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut (CatSalut), afectarà al principi 15.000 treballadors dels 50.000 del sector, que agrupa hospitals, centres d'atenció primària i xarxa de salut mental, a més de sociosanitària, i arriba després que el juliol d'aquest any ja s'anunciés el principi d'acord.

La sanitat pública: situació, amenaces i estratègies per a la seva defensa

Publica la Federació d'Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública

 Anàlisi de la situació
Estem en un moment crític per a la Sanitat Pública a l’Estat espanyol. Els que lluitem en la seva defensa hem de fer algunes reflexions per poder afrontar-la amb èxit, per això convé analitzar la situació actual.

BORSA DE TREBALL: CALENDARI DE BAREMACIONS 2013

L’ICS va publicar el 27 de novembre la nova baremació de la borsa de treball. La data de la baremació és del 23 de novembre de 2013.

No deixeu de consultar les vostres dades.

La Generalitat adjudica a Verbio el concurs per a la cita prèvia automàtica en els centres de salut

Publica portalesmedico.com
El govern català homologarà les tecnologies de veu de la companyia Verbio per implementar la cita prèvia automàtica en els Centres d'Atenció Primària amb un acord ja atorgat que se signarà el proper mes de desembre
La Generalitat de Catalunya ha escollit Verbio, la companyia líder de tecnologies de la parla en el mercat hispanoparlant, perquè aquesta pugui implementar la cita prèvia automàtica en els centres de salut catalans mitjançant les seves solucions tecnològiques.

Registre de professions sanitàries

Ha sortit publicat el Decret 256/2013, pel qual es crea el Registre de professionals sanitaris de Catalunya i s'estableixen els criteris generals i requisits mínims dels registres públics de professionals sanitaris en l'àmbit de Catalunya.

  • Aquest Decret té per objecte la creació i la regulació del Registre de professionals sanitaris de Catalunya, com un sistema d’informació integrat sobre els professionals que desenvolupen la seva activitat a Catalunya, per compte propi o d’altri,

dijous, 28 de novembre de 2013

Pacte de Mobilitat Voluntària ICSComissió de Seguiment sessió 26 de novembre


Bases generals de les convocatòries

La Direcció de l’ICS va proposar unes bases generals que serviran per a totes les convocatòries de mobilitat voluntària que es facin. Si  els sindicats donen el vistiplau, es publicaran al DOGC durant el mes de desembre.

Calendari de convocatòries

La primera convocatòria de moviment intern de DUI entre primàries i entre hospitals està previst que surti publicada sobre el 15 de gener de 2014.
Quan s’hagi comprovat que tot el nou sistema funciona adequadament, cap a principis del segon trimestre de 2014, es publicaran les convocatòries de gestió i serveis: funció administrativa i zeladors.
Un cop resolt el primer concurs, al tercer trimestre de 2014, es faran les convocatòries de personal sanitari.

dimarts, 26 de novembre de 2013

La Intersindical-CSC insta l'eliminació de la retallada de la paga de Nadal dels pressupostos de 2014
Ahir els mitjans de comunicació publicaven que el ministre d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern espanyol feia saber que es preveu que l'Impost sobre Dipòsits Bancaris a les entitats financeres, sigui cedit, encara que sigui en part, a les comunitats autònomes. 

En paraules del president Mas durant la seva intervenció en el Debat de Política General del propassat dia 25 de setembre: “Si el pròxim any se’ns compensa aquest impost, restituirem la paga extra que els treballadors públics de la Generalitat han perdut temporalment”.

La gran mentida de la sanitat privada en 8 gràfics


Publica Diario Público
Un investigador en física teòrica demostra en 8 gràfics amb xifres de l'OCDE i de l'OMS algunes de les diferencies entre la cobertura sanitària als EEUU i a la resta de països rics.
Dades sobre les amputacions d'extremitats per la diabetis, la mortalitat infantil i la impossibilitat de seguir un tractament per motius econòmics son destacables als EEUU demostren que el mercat lliure (sanitat privada) no és més eficient que l’Estat (sanitat pública) gestionant la sanitat.

Carrera professional 2014

Ha sortit publicada la Resolució SLT/2436/2013, de 13 de novembre, per la qual es convoca la campanya de carrera professional perquè el personal facultatiu i diplomat sanitari, el personal de l’àrea sanitària de formació professional de grau superior i grau mitjà i el personal de gestió i serveis de l’Institut Català de la Salut sol·licitin el primer, segon, tercer o quart nivell ordinari de carrera professional.
Les sol·licituds es podran presentar des del dia 1 de desembre al 31 de desembre de 2013, ambdós inclosos.
Les sol·licituds es podran formalitzar i registrar per via telemàtica o formalitzar-les manualment i registrar-les presencialment als registres oficials autoritzats.
Per al personal que no disposa d’eines telemàtiques, les sol·licituds en paper estan disponibles a les diverses unitats de recursos humans o direccions de personal.
La sol·licitud telemàtica estarà disponible per mitjà de l’aplicació informàtica de carrera professional a la qual s’accedeix des de les adreces següents: http://www.portalics.rrhh/sgrh (intranet) o http://wsa.ics.gencat.net/sgrh (internet).

Accedeix a la Resolució

divendres, 22 de novembre de 2013

Està malalta la teva oficina?

Publica l’Ara
Cadira i llum inadequades, aire condicionat deficient i massa ordinador són els causants de la síndrome de l'oficina malalta, que afecta un de cada dos oficinistes
Una de cada dues persones que treballa en una oficina presenta problemes relacionats amb la síndrome de l'oficina malalta, segons el professor i director de l'IMF Business School, Carlos Martínez. Martínez apunta la "importància de disposar d'un entorn ergonòmic en la feina, revisar els equips d'aire condicionat, seure en una postura adequada, evitar el contacte continuat amb pantalles d'ordinador i la falta de llum solar".

dimecres, 20 de novembre de 2013

No a la privatització de la informàtica de l’ICS

Aquest dimarts es varen reunir representants del departament d’informàtica de l’ICS amb membres del FOCAP.
Segons Focap
Un grup de treballadors del departament d’informàtica de l’ICS s’ha organitzat per denunciar el procés de privatització del servei i ha creat un blog: InformatICS en lluita on ofereixen notícies de diferents centres i de les seves reunions  amb directius de l’ICS.

dimarts, 19 de novembre de 2013

Carrera professional 2013. Resolució definitiva

Ha sortit publicada la Resolució del Director gerent de I'lnstitut Catala de la Salut, de data 18 de novembre de 2013, mitjançant la qual es fan públics els resultats definitius per a les sol·licituds de nivell 1, 2, 3 i 4 de carrera professional de I'ICS per al personal facultatiu i diplomat sanitari, i per al personal de l’àrea sanitària de formació professional de grau superior i de grau mig i del personal de gestió i serveis.
 Els professionals poden consultar els resultats definitius per INTRANET i INTERNET, de forma individual, accedint directament a les adreces:


Per consultar els resultats definitius de les sol·licituds haureu d’anar a Carrera professional i històric de sol·licituds.

divendres, 8 de novembre de 2013

Treball amb pantalles de visualització

Extret de Taulells d’atenció a l’usuari als centres de salut

Un dels riscos emergents a l’activitat sanitària és el risc ergonòmic, i un dels espais on es posa de manifest són els taulells d’atenció a l’usuari, principalment per un disseny d’aquest lloc de treball en moltes ocasions inadequat.
Aquesta situació pot comportar problemes de salut, per exemple fatiga física derivada de l’adopció de postures incorrectes, així com situacions de desconfort visual, tèrmic i acústic.
Per aquest motiu, és important que els llocs de treball s’adaptin a les característiques dels professionals que hi treballaran i s’ajustin al tipus de feina que s’hi durà a terme.

Us oferim una primera píndola d’informació. Accedeix al document

dijous, 7 de novembre de 2013

Un miler de farmacèutics es manifesten davant de la seu del govern espanyol a Barcelona


Segons Vilaweb

Han tallat el carrer Mallorca durant una hora · Exigeixen al ministre Montoro que pagui el deute, de quatre mesos, que puja fins als 416 milions d'euros

Un miler de farmacèutics han tallat avui el carrer Mallorca de Barcelona, davant de la seu del govern espanyol a Barcelona, per protestar contra els impagaments a les farmàcies, que es troben en una situació límit. S'hi han sentit crits de 'Montoro morós' i 'Volem cobrar'. 

Pressupostos salut 2014

Segons agències
Pressuposta 8,290,59 milions per a 2014, que suposen una lleugera rebaixa del 0,17%. La 'tisorada' del 20% de 2011-2013 situa la càpita autonòmica en 1.095 euros.
El Govern català va aprovar i va portar dimarts al Parlament autonòmic el seu projecte de pressupostos per al 2014, en el qual figura una partida de 8,290,59 milions d'euros per al Departament de Salut, el que suposa una reducció del 0,17% respecte a la despesa sanitari públic previst al tancament de 2013 (amb el pressupost prorrogat).

ICS on vas?

Document de la Junta Directiva del FoCAP sobre la reformulació de l’ICS. Una reflexió sobre els dubtes que  ens crea el document i unes propostes per aplicar amb l’actual legislació.

…Tenim seriosos dubtes sobre la bondat d’intencions d’aquest projecte de reformulació de l’ICS. Els objectius que es marquen en el document són raonables; per a portar-los a terme no cal reformular l’ICS, sols cal la voluntat política de fer-ho. Per què no ho fan? Hi ha importants contradicicons entre els objectius que defineixen i la política que estan fent des del centre corporatiu i des de les gerències territorials…HUMOR GRÀFIC


INFORMÀTICS EN LLUITA


dimecres, 6 de novembre de 2013

Pacte Mobilitat Voluntària ICSMesa Sectorial sessió 5 de novembre

La majoria dels sindicats presents en la Mesa Sectorial de Negociació de l’ICS, han signat el Pacte de Mobilitat Voluntària (trasllats).
Aquest procés de mobilitat voluntària es realitzarà en dues fases:
  • Pel personal diplomat sanitari en infermeria entre àmbits d’assistència de primària a primària o hospitalària a hospitalària.
  • Un cop resolt el concurs anterior, es convocarà concursos de mobilitat voluntària per a totes les categories relacionades al PORH (Pla d’Ordenació de Recursos Humans).
La vigència d’aquest Pacte que entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura i tindrà una vigència fins al 31 de desembre de 2015.
Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat del concurs de mobilitat voluntària del personal estatutari 2013, de l’ICS, accedeix-hi.
Garanties i compromisos de la Direcció de Recursos Humans de l’ICS, accedeix-hi.

dimarts, 5 de novembre de 2013

Carta al president MasCarta dirigida al President de la Generalitat, per part de les organitzacions sindicals de l'àmbit públic, avui 5 de novembre, data de l'aprovació per part del Govern del projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2014 i la Llei de Mesures Fiscals i Financeres (llei d'acompanyament):

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya
 

Molt Honorable Senyor,

Els treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya hem perdut, durant els darrers temps, més d’un 30% del poder adquisitiu de les nostres retribucions.
Des de l’any 2010 la Generalitat ha reduït la seva plantilla en més de 10.000 llocs de treball.  Paral·lelament el personal eventual s’ha incrementat en un 250%.
La Generalitat és l’única Administració de Catalunya que torna a aplicar una nova retallada salarial per a l’any 2014, que respon a una decisió de política econòmica, reflectida en la Llei d’Estabilitat Pressupostària i en el “Pla d’Ajust” aprovat pel vostre Govern.
Els sindicats amb representació a la Funció Pública de la Generalitat, volem denunciar aquesta política que, retallant els drets dels seus treballador@s, malmet les estructures de l’estat del Benestar i empobreix el territori.
Per que creiem que l’acord és possible i necessari, volem fer-vos arribar les peticions que hem fet als representants del Govern a la Mesa General de negociació:
-        És necessari garantir el manteniment del nivell d’ocupació.
-        Cal garantir el cobrament de les retribucions íntegres corresponents a l’any 2014
(les 14 pagues).
-        És de justícia i absolutament necessari garantir la restitució del 100% de la jornada i les retribucions del personal interí a partir de l’1 de Gener de 2014.
Atès tot l’exposat anteriorment, proposem establir un calendari de reunions, per negociar la recuperació d’aquests i de la resta dels drets socials i laborals i del poder adquisitiu arrabassat durant els darrers anys.
Esperant la vostra resposta,
Atentament:
 

Barcelona, 5 de novembre de 2013