dilluns, 31 de març de 2014

CONVOCATÒRIA DSI-P-2014Llistats definitius d’admesos i exclosos i puntuacions provisionals del concurs específic de trasllat de DUI de primària (DSI-P-2014)

Ja s'han fet públics al web de l’ICS els llistats definitius de persones admeses i excloses de participar en el concurs específic de trasllat per a la provisió de places de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària d’infermeria per a l’atenció primària (núm. d’identificació DSI-P-2014) i per a l’atenció hospitalària (núm. d’identificació DSI-H-2014) de l’Institut Català de la Salut.

En aquest sentit, també s’ha comunicat la diligència de la Comissió Tècnica mitjançant la qual es publiquen el resultats provisionals de les puntuacions relatives a aquest concurs de trasllat (on s'indica el número de classificació provisional obtingut).

Les persones aspirants disposen d’un termini de 10 dies hàbils per tal de formular les reclamacions que considerin oportunes, termini que s’iniciarà el dia 1 d’abril i finalitzarà l'11 d’abril, ambdós inclosos. En aquest mateix termini els aspirants també podran modificar les destinacions sol·licitades, així com renunciar a participar en la convocatòria.Resolució definitiva DPO 2013

Amb data 28 de març de 2014 s’ha publicitat la resolució definitiva de reconeixement del percentatge d’assoliment d’objectius i d’autorització de l’abonament de les retribucions que se’n derivin per mitjà del complement de retribució variable corresponent a l’assoliment d’objectius a l’exercici de l’any 2013.
Els resultats poden ser consultats a través dels enllaços següents:
Així mateix les persones interessades poden consultar la seva fitxa individual d’avaluació, amb l’import del complement en funció del percentatge assolit i de la resta de circumstàncies que poden influir sobre l’import a percebre a les direccions de Personal dels hospitals i a les unitats de Recursos Humans de les direccions d’atenció primària.


dimecres, 26 de març de 2014

La meitat dels morts en l'àmbit laboral són per accidents de trànsit


Agències

Davant les xifres alarmants (10.000 baixes laborals el 2013 van ser per accidents de trànsit) la Generalitat ha constituït un grup de treball amb empreses i sindicats per potenciar la formació viària laboral.
El Servei Català de Trànsit vol començar a incidir en un focus important d'accidents de trànsit que fins ara s'havia desatès: els accidents laborals de trànsit.
Les xifres del 2013 són molt cridaneres i posen en evidència un problema greu:
-10.772 dels accidents laborals van ser de trànsit (12,4%), i per tant, més de 10.000 persones de baixa durant uns dies com a mínim per aquest motiu.
-D'aquest 10.000 accidents, el 72% són 'in itinere', és a dir, quan el treballador va o torna de la feina en cotxe, i el 28% són 'in missio', durant la jornada laboral.
-Dels accidents laborals amb resultat de mort, el 49% van ser de trànsit.
Com a conseqüència, aquest dimarts s'ha constituït el Grup de Treball de Seguretat Viària Laboral, que el formen el Servei Català de Trànsit, la conselleria d'Empresa i Ocupació i la de Territori i Sostenibilitat, els principals sindicats, les organitzacions empresarials i també l'associació de mútues laborals.

El primer pas que farà aquest grup serà fomentar la formació dels treballadors a través dels responsables de riscos laborals de les empreses perquè afegeixin un mòdul de seguretat viària laboral. Però també promocionaran que les empreses facin els seus plans de seguretat viària laboral.

dijous, 20 de març de 2014

24.000 pacients fa més de sis mesos que esperen una operacióAgències
Les llistes d'espera de les catorze operacions amb termini garantit han augmentat al 2013, un sis per cent més que en l'any anterior
El Servei Català de la Salut (CatSalut) incompleix amb 23.825 pacients el termini màxim de sis mesos per ser operat d'alguna de les catorze operacions quirúrgiques amb un temps d'espera en teoria garantit. Aquesta xifra, tot i ser sensiblement inferior al rècord de 31.400 persones registrades el 2011, és més del doble dels 11.700 pacients del 2010 i un 6% més respecte al 2012.

Les catorze patologies amb temps màxim garantit a Catalunya, de més a menys espera mitjana amb dades de juny del 2013, són les pròtesis de genoll, galindons, pròtesis de maluc, amígdales, artroscòpia, circumcisió, extracció de vesícula biliar, cascades, pròstata, hèrnia inguinal, varius, quist sacre, canal carpià i extracció de l'úter.

dimecres, 19 de març de 2014

Reivindiquem el manteniment dels Serveis Públics i la reversió de les retallades

La Intersindical-CSC i altres sindicats presents a l'Administració catalana hem portat al Parlament de Catalunya els perjudicis que han suposat les retallades patides des de l'any 2010 als Serveis Públics i a les condicions de treball del personal de les administracions. Hem sol·licitat una compareixença, amb la finalitat que insti el Govern de Catalunya a prendre les mesures de caire social i laboral que permetin garantir:

- Uns serveis públics de qualitat, amb les ràtios de professionals suficients per atendre de manera digna tota la població de Catalunya.
- El benestar de la ciutadania i la recuperació de l'ocupació pública que permeti garantir-lo.
- La percepció íntegra de la totalitat de les retribucions de 2014.
- La restitució del 100% de la jornada i retribucions del personal interí.
- L'equiparació dels dies de permisos i la jornada del personal de l'ICS a la del conjunt de treballadores i treballadors de la Generalitat.

dimarts, 18 de març de 2014

Comissió Mobilitat Voluntària ICSSessió de 14 de març de 2014

Trasllats DUI (de primària a primària i d’hospital a hospital)

A final de mes sortirà la llista d’admesos definitiva amb la puntuació provisional. S’obrirà un termini de 10 dies per presentar reclamacions a la puntuació; durant aquests 10 dies també es podrà canviar la destinació sol·licitada o renunciar al trasllat.
Molt Important: Passats aquests 10 dies ja no es podrà canviar la sol·licitud ni renunciar al trasllat.

Trasllats de funció administrativa, zeladors i treballadors socials

S’han aprovat les bases específiques amb els barems. Són gairebé idèntics als de DUI, amb un petit canvi en la valoració dels nivells superiors de català.

Previsió  que les convocatòries es publiquin al mes de juny.

Trasllats de personal sanitari

Està previst que les convocatòries es publiquin a l’octubre.