dijous, 27 d’abril de 2017

La rebel•lió del sector sanitari de primària s'estén a tot el sectorLa revolta va començar al CAP de Can Vidalet, d'Esplugues de Llobregat, on els professionals d'aquest ambulatori van signar un manifest en què denunciaven els efectes de les retallades i les reduccions de personal, i ara s'ha estès al sector de l'atenció primària.

En un acte conjunt de les principals organitzacions de l'atenció primària, un grup de professionals de la sanitat han comparegut aquest dimecres per reclamar "mesures urgents" per enfortir el sistema d'atenció primària que consideren "col·lapsat" i han presentat un manifest amb propostes per millorar el sistema sanitari.

dimecres, 26 d’abril de 2017

Pla de garantia de l’estabilitat laboralCompromís conjunt del sector de la salut per millorar la contractació dels professionals a Catalunya

· És un full de ruta que fa una anàlisi de la temporalitat i proposa mesures per millorar la qualitat de l’ocupació
· Destaca la creació d’un observatori de la qualitat de la contractació laboral en el sistema sanitari públic i fomenta l’impuls de polítiques d’estabilització i de conciliació laboral i familiar

El principal objecte del Pla de garantia de l’estabilitat laboral és l’augment de la temporalitat en la plantilla estructural de les entitats del sector salut, tot assumint que l’augment de l’eventualitat i la proliferació de la interinitat de llarga durada són l’expressió dels efectes d’un context socioeconòmic i normatiu que ha incidit especialment en el sector públic. En aquest sentit, segons recull el document, en els darrers anys la temporalitat ha estat en alça i no ha obeït només a demandes netament assistencials, esdevenint un fenomen que requereix de mesures per contenir-la i revertir-la. Unes mesures que són urgents, tal com ho demana el fet que, a principis de l’any passat, 4 de cada 10 treballadors del sector públic de salut de la Generalitat tingués un contracte temporal.

Iniciatives en quatre àmbits
El Pla recull iniciatives en els quatre àmbits que modulen la temporalitat i que persegueixen millorar la qualitat de la contractació:

· Estabilització laboral: convertir nomenaments interins en fixos.
· Reconversió de plantilla eventual en plantilla interina.
· Millora de la contractació eventual
· Conciliació laboral i familiar

dimarts, 25 d’abril de 2017

IX Conveni Col•lectiu d’establiments sanitaris que no pertanyin a la xarxa hospitalària d’utilització publica de CatalunyaHa sortit publicat amb data 25-4-17 al DOGC núm.7356 la resolució TSF/815/2017 del 29 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació  del IX Conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques per l’any 2017.

Aquest conveni s’aplicarà atots els establiments sanitaris sempre i quan no pertanyin a la  xarxa  hospitalària d’utilització publica de Catalunya, centres sociosanitaris i centres de salut mental que no acreditin ingressos habituals i continuats  superiors al 50% de la seva facturació concertada  i/o contactada amb el Catsalut i residencies de la tercera edat en que la seva activitat sigui fonamentalment sanitària.

dilluns, 24 d’abril de 2017

El Govern aprova la creació de 2.400 places públiques en personal sanitari estatutari.Cal esperar a la propera publicació de la convocatòria per a cada categoria professional per conèixer els temaris, baremacions o altres especificacions.

El Govern ha aprovat la creació d’oferta parcial d’ocupació pública per a l’any 2017. Dins el total d'aquesta oferta, el Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut aprovarà una oferta d'ocupació pública de fins a un màxim de 2.400 places per al personal estatutari dels serveis de salut, distribuïdes en els cossos i especialitats que corresponguin per al personal estatutari dels serveis de salut i el Departament de salut fins a 100 places per al personal del sector d’emergències mèdiques.

Una vegada publicada aquesta oferta s’ha d’esperar a la propera publicació de la convocatòria per a cada categoria professional per tal de poder conèixer els temaris, baremacions i d’altres especificacions.


dimecres, 12 d’abril de 2017

Salut destina 13 milions d'euros addicionals als 155 CAP més vulnerables
Publica ARA
La conselleria que lidera Toni Comin ha decidit quants diners dona i a quins centres ajuda en funció d'un nou indicador que quantifica la desigualtat.

El departament de Salut repartirà aquest any 13 milions d'euros addicionals entre els 155 equips d'atenció primària més vulnerables. L'objectiu del departament que lidera Toni Comín és reassignar els recursos per poder combatre les desigualtats en salut. En cinc anys, el Govern hi destinarà 65 milions d'euros que s'hauran de dedicar a recursos humans. El repartiment d'aquests recursos extres –no s'han pogut repartir fins que no s'han aprovat els pressupostos al Parlament– s'ha fet a partir d'un nou model de finançament dissenyat per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).