dijous, 24 de maig de 2018

Actualització informació convocatòries 18/05/2018

Categoria
OPO Especial 2017
OPO
Ordinària
2017
Total Ordinària + Especial

Calendari   previst publicació DOGC
Data prova prevista  Ministerio Sanidad
DS Infermeria
2621
680
3301
Setembre 2018
12/05/2019
TGM Cures Aux Infermeria
1263
325
1588
Juny 2018
28/04/2019
Auxiliar Administratiu
1078
226
1304
Juny 2018
07/04/2019
Zelador
374
100
474
Juny 2018
10/03/2019
Fac. Especialista Primària

488Medicina Familiar i C.
1054
289
1343
Maig 2018
25/11/2018
Pediatria

149
149
Convocades

Farmàcia

15
15
Convocades

Farmacologia

9
9
Convocades

M Preventiva i SP

26
26
Maig 2018

TGSS Anàlisis Cíniques
150
20
170
Convocades
21/10/2018
TGSS Diagnòstic per la Imatge
111
20
131
Març-Abril 2019
27/10/2019
DS Fisioteràpia
94
25
119
Juny 2018
17/02/2019
DS Espta. Obstetrícia Ginecologia
160
25
185
Juny 2018
03/02/2019
Auxiliar Hoteleria
81

81
Març-abril 2019
20/10/2019
Fac. Especialista Hospital
706
337
1043
Convocades

TTM Treball Social

50
50
Maig 2018

TGSS Citologia i AP

60
60
Maig 2018

Tècnic/a PRL A1

22
22
Convocades

Tècnic/a PRL A2

12
12
Convocades

Tècnic/a Titulat Superior no sanitari

10
10
Maig 2018

TOTAL
7692
2400
10092

Els metges de família assumiran l’atenció sanitària a les residències


 Publica ARA

Salut i Afers Socials preparen una reorganització del model que també inclou canvis en la prestació farmacèutica.

“L’atenció mèdica a les residències geriàtriques no és ni de bon tros la que caldria: està molt fragmentada, hi ha moltes persones responsables i hi ha un problema de continuïtat en l’atenció”. Ho diu Francesca Zapater, metge de família i membre del Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP). Precisament amb l’objectiu d’unificar l’atenció mèdica a les residències geriàtriques, el departament de Salut i el d’Afers Socials volen implantar un nou model d’atenció sanitària integrada a les persones grans que viuen en residències. El nou model aposta per una única figura mèdica de referència, que serà el metge de família: o bé el metge s’haurà d’integrar a l’equip d’atenció sanitària de la residència o bé serà el metge de la residència qui formarà part de l’equip d’atenció primària. Ara hi ha opcions per a tots els gustos. Hi ha residències on és el metge del CAP qui visita els pacients ingressats a la residència dins del seu horari laboral, altres ho fan fora de l’horari laboral contractats per la residència, hi ha centres que contracten un metge propi que no treballa per al sistema públic de salut, o d’altres on l’atenció la presten geriatres. 

divendres, 18 de maig de 2018

Convocatòria LAB. LLIURE-2018


Avui ha estat publicada la Resolució SLT/963/2018 de convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic (LAB. LLIURE-2018).
El termini per fer la inscripció és de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC.
Trobareu aquí les bases de la convocatòria i a la pàgina web de l’ICS