dijous, 18 d’octubre de 2018

Decret Llei sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.


Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

·         El Govern aprova el decret per fer efectiu l’increment retributiu de l’1’95% dels treballadors i treballadores públics

·         100% de la retribució en cas de baixa laboral
dimarts, 9 d’octubre de 2018

El Tribunal Suprem estableix que les prestacions per maternitat estan exemptes de l’IRPF


La Secció Segona de la Sala III, del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem ha establert com a doctrina que “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”.
D’aquesta manera, el Tribunal Suprem considera que la prestació per maternitat a càrrec de l’Institut Nacional de la Seguretat Social pot considerar-se com un dels supòsits previstos per l’article 7.h de la Llei de l’IRPF, en el qual es disposa que “tanmateix estaran exemptes la resta de prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat”.

Per tant, d’acord amb aquesta sentència, les persones que hagin gaudit d’una prestació per maternitat i hagin tributat l’impost de l’IRPF, podran reclamar-ne la seva devolució.

Entenem que tot i que la sentència únicament fa referència a la prestació per maternitat, també és extensible al de paternitat.

Com podem reclamar l’IRPF pagat indegudament?

dimecres, 3 d’octubre de 2018

Convocatòries TCAI-LLIURE-2018 i DSI-LLIURE-2018 ICSHan estat publicades al DOGC de data 3 d’octubre de 2018, les convocatòries de torn lliure de professionals d’Infermeria i de Tcai.

TCAI-LLIURE-2018

Identificació de la convocatòria: TCAI-LLIURE-2018

Nombre de places: 1588

Termini d'inscripció: Des del dia 04/10/2018 fins el dia 23/10/2018

DSI-LLIURE-2018
Identificació de la convocatòria: DSI-LLIURE-2018
Nombre de places: 3301
Termini d'inscripció: Des del dia 04/10/2018 fins el dia 23/10/2018