divendres, 29 de novembre de 2019

Guanyem la sentència dels triennis en promoció interna temporalEn relació a l’import dels triennis perfeccionats en Promoció Interna Temporal (PIT) des de la Intersindical-CSC sempre hem defensat que s’ha de percebre l’import de la categoria efectivament desenvolupada.
El passat 23 d’octubre de 2019 el Tribunal Suprem va inadmetre el recurs de cassació presentat per l’ICS, cosa que converteix en ferma la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que dóna la raó a la demanda interposada pels Serveis jurídics de la Intersindical-CSC.
És per això que la persona demandant cobrarà tots els triennis perfeccionats en PIT en la categoria efectivament desenvolupada amb caràcter retroactiu.
En el moment en què hi hagi més sentències favorables en aquest sentit l’ICS es veurà obligat a reconèixer aquesta situació a tot el personal afectat, com ha succeït amb la carrera professional per a interins.

dijous, 28 de novembre de 2019

Valoració del nou Pacte de Borsa de l'ICS


Des de la Intersindical-CSC sempre hem intentat dur a terme un sindicalisme crític i constructiu. Per això, hem intentat fer una valoració del nou Pacte de Borsa, que conté aspectes positius i aspectes negatius en funció de com us afectin els canvis.
Els serveis prestats guanyen pes, ara compten un 40%, i es limita a 7 anys el topall. Això beneficia a les persones que porten menys temps a l’ICS vers les persones que venen del SISCAT, però perjudica a les persones que porten molt de temps treballat a l’ICS.

dimarts, 26 de novembre de 2019

ESTAT CONVOCATÒRIES NOVEMBRE 2019


Per un salari mínim català de 1.300 euros

Per un salari mínim català de 1.300 euros!
Perquè ens pertoca! Per justícia! 
Per un salari just!
Per un SMI català de 1.300 €!
Intersindical-CSC
Octubre de 2019

Després de l'últim augment aprovat pel govern espanyol, el salari mínim interprofessional (SMI) és actualment de 900 €. 

dilluns, 25 de novembre de 2019

Per un món on siguem socialment iguals, humanament diferents i totalment lliures (Rosa Luxemburg)

dijous, 21 de novembre de 2019

Carrera professional ICS. Campanya 2020


El 21 de novembre ha estat publicada la resolució SLT/3020/2019, de 15 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per sol·licitar els nivells de carrera professional de personal estatutari de tots els grups professionals de l'àrea funcional sanitària i de l'àrea funcional de gestió i serveis de l'Institut Català de la Salut.
Les sol·licituds es poden presentar des del dia 1 de desembre al 31 de desembre de 2019, ambdós inclosos.
Les sol·licituds s'han de formalitzar i registrar exclusivament per via telemàtica mitjançant el mòdul “Carrera professional” de l'aplicació “Sistema de Gestió de Recursos Humans” (SGRH).
La sol·licitud telemàtica estarà disponible per mitjà de l'aplicació informàtica de carrera professional a la qual s'accedeix des de les adreces següents: 
Si s'escau, les unitats de recursos humans dels diferents àmbits de gestió de l'Institut Català de la Salut facilitaran l'assistència tècnica dins del termini fixat per la convocatòria.
Accedeix al DOGC

La Federació de Sanitat de l’Intersindical-CSC insta a la prohibició total de l’ús de bales de goma per part de TOTS els cossos policials presents al territori català.

Els efectes nocius que aquestes bales provoquen i han provocat sobre les persones, exigeixen que el seu ús sigui prohibit. És del tot innecessari mutilar manifestants per controlar manifestacions. Les bales de goma no respecten el principi de proporcionalitat, causen danys molt superiors als que es pretenen evitar i suposen un ús de la força abusiu i arbitrari. A més, trobem que es il•lògic que l’actual prohibició afecti només a un dels cossos de seguretat. 
La Generalitat de Catalunya té competències en seguretat ciutadana, i de fet el parlament ja va aprovar una llei per prohibir l’ús de les pilotes de goma a partir del 30 d’abril de 2014. Acollint-nos a la sobirania del parlament entenem que aquesta prohibició s’ha de fer extensiva a qualsevol cos policial que actuï en territori català.
La Comissió Europea ja va recomanar al 2012 que no es fes ús d’aquest element, i països com Grècia, Itàlia i Alemanya ja l’han prohibit en el seu territori. 
Per altra banda, el president del Col•legi Oficial de Metges de Barcelona i la Societat Catalana d’Oftalmologia han demanat que el Congrés dels Diputats en prohibeixin l’ús. 
La Federació de Sanitat de la Intersindical-CSC instem als grups polítics presents al Parlament de Catalunya que treballin per l’abolició de l’ús d’aquests armament i similars.

dimecres, 20 de novembre de 2019

L’ICS oferirà teletreball de forma parcial a un miler de professionals d’atenció primària


Publicat a SOCIAL.CAT. 
L’impuls del teletreball és una de les mesures per reforçar noves fórmules de gestió en l’atenció primària
L’Institut Català de la Salut (ICS) oferirà, als professionals d’atenció primària de medicina de família i d’infermeria, treballar una part de la jornada laboral fora del centre de salut. Es tracta d’una de les mesures impulsades per l’organització per afavorir la conciliació laboral del personal i promoure noves fórmules d’atenció.
En els darrers mesos, l’ICS ha dut a terme una prova pilot, amb un centenar de professionals, amb bons índexs de satisfacció per part dels participants i un impacte assistencial positiu. Josep Maria Argimon, director gerent de l’ICS, ha anunciat avui en una trobada on hi havia convocats tots els equips directius dels 288 d’equips d’atenció primària gestionats per l’ICS que “l’any vinent obrirem aquesta possibilitat a un miler de professionals que s’acullin a fer teletreball, un 10 % del total del personal de medicina de família i d’infermeria de tota l’atenció primària”.

dimarts, 19 de novembre de 2019

CONVOCATÒRIA APAIC.LLIURE-2019

Us informem que ha sortit publicada al DOGC convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista   de   grau   superior   sanitari   en   anatomia    patològica   i
citologia (APAiC LLIURE-2019). Amb un total de 60 places corresponents a l'oferta d'ocupació pública addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal de l'institut Català de la Salut (DOGC 7525 de 29.12.2019), de les quals 4 estan reservades a persones amb discapacitat legal reconeguda.
El termini per fer la inscripció és de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC.

Podeu consultar tota la informació aquí

CONVOCATÒRIA ODONT.LLIURE-2019

Us informem que ha sortit publicada al DOGC convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria titulat/ada superior sanitari/ària en odontologia (subgrup A1) (ODONT.LLIURE-2019). Amb un total de 58 places corresponents a l'oferta d'ocupació pública addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal de l'institut Català de la Salut(DOGC 7853 de 12.4.2019), de les quals 4 estan reservades a persones amb discapacitat legal reconeguda.
El termini per fer la inscripció és de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC.

Podeu consultar tota la informació aquí

divendres, 8 de novembre de 2019

La Intersindical-CSC insta a la prohibició de l’ús de pilotes de goma per part de tots els cossos policials al territori català.

Els efectes nocius que aquestes pilotes provoquen i han provocat sobre les persones, exigeixen que el seu ús sigui prohibit. És del tot innecessari mutilar manifestants per controlar manifestacions. Les bales de goma no respecten el principi de proporcionalitat, causen danys molt superiors als que es pretenen evitar i suposen un ús de la força abusiu i arbitrari. A més, trobem que es il·lògic que l’actual prohibició afecti només a un dels cossos de seguretat.

La Generalitat de Catalunya té competències en seguretat ciutadana, i de fet el parlament ja va aprovar una llei per prohibir l’ús de les pilotes de goma a partir del 30 d’abril de 2014. Acollint-nos a la sobirania del parlament entenem que aquesta prohibició s’ha de fer extensiva a qualsevol cos policial que actuï en territori català.

La Comissió Europea ja va recomanar al 2012 que no es fes ús d’aquest element, i països com Grècia, Itàlia i Alemanya ja l’han prohibit en el seu territori.

Per altra banda, el president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i la Societat Catalana d’Oftalmologia han demanat que el Congrés dels Diputats en prohibeixin l’ús.

La Federació de Sanitat de la Intersindical-CSC instem als grups polítics que obtinguin representació al Parlament espanyol el proper 10 de novembre a que treballin en l’abolició de l’ús d’aquestes pilotes. Així mateix, demanem el posicionament sobre aquest tema a tots els grups polítics que es presenten en les properes eleccions del 10-N.

dimecres, 6 de novembre de 2019

El sistema sanitari està en una crisi profunda: algunes propostes de millora del sistema públic de salut


Pel seu interés publiquem i compartim aquest document elaborat i signat per un grup de professionals sanitaris de diferents àmbits:

 El Sistema sanitari està en una crisi profunda. La crisi econòmica va portar l’aplicació de fortes retallades als pressupostos públics, entre ells els de Sanitat. Això va comportar un agreujament de la precarietat del Sistema. A Catalunya tenim uns recursos per sanitat tradicionalment insuficients , es destina a la Salut, al 2016, un 5,2% del PIB , mentre que a la UE-15 és un 7,5% i un 11,6% menys per càpita sobre la mitjana de l’estat, a mes amb la crisi es va perdre qualitat, equitat (sobre tot en accessibilitat, resolució), condicions laborals i qualitat percebuda. Els lleus increments pressupostaris produïts a partir del 2015, no han resolt les mancances originades per les retallades i han reforçat el model existent tecnològic-intervencionista poc centrat en les necessitats poblacionals i de les persones.

dimarts, 29 d’octubre de 2019

Eleccions 10N, treballes aquest dia?

D’acord amb els punts 2 i 4 de la Circular 5/2006, de participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat en eleccions convocades dins del marc de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general permisos per a l’exercici del dret de vot:

Per anar a votar

 1. El personal que tingui la condició d’elector i no gaudeixi de descans setmanal el dia de la votació, disposarà d’un permís de fins a quatre hores lliures dins la jornada laboral, de caràcter retribuït i no recuperable, amb la finalitat que pugui exercir el seu dret de vot a les eleccions convocades.

Permisos eleccions 10N

S'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm 7988)  l'ordre que fixa els permisos per a la participació dels treballadors/es en les eleccions al Congrés de Diputats i al Senat del dia 10 de novembre de 2019.
  
 • Per a les persones treballadores que no gaudeixin de descans setmanal durant aquest dia s'estableix un permís amb una durada màxima de 4 hores. Aquest permís no és recuperable i és retribuït. Si l'horari de votacions coincideix tan sols en 2 hores amb l'horari de treball, el/la treballador/a no té dret a gaudir aquest permís. Si la coincidència és entre 2 hores i menys de 4, el permís serà de 2 hores i si la coincidència és de 4 hores o més, s'ha de concedir el permís de 4 hores.

dimecres, 16 d’octubre de 2019

Diari de la Vaga General


18-O VAGA GENERAL Serveis Mínims Àmbit sanitari

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Intersindical-CSC (amb registre d’entrada de data 7 d’octubre de 2019), que està prevista per al dia 18 d’octubre de 2019, de 0.00 a 24.00 hores, i que afecta tots els treballadors i treballadores dels centres de treball a Catalunya.

1.13 Assistència sanitària en els centres i els establiments sanitaris assistencials de titularitat pública i privada:

a) Assistència sanitària en els centres i establiments sanitaris de la Xarxa Sanitària d’Utilització Pública (XSUP):

 • 1. El normal funcionament del servei d’urgències, tant l’atenció de malalts externs com l’atenció dels malalts ingressats a les unitats d’observació d’urgències, a criteri del metge encarregat del malalt.
 • 2. El normal funcionament de les unitats especials: unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles altres que puguin tenir la consideració d’unitats especials d’urgència vital.

La Intersindical-CSC i la IAC convoquem una vaga general a Catalunya el 18 d’octubre amb el lema “Pel drets i les llibertats”


TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE LA VAGA GENERAL: intersindical-csc.cat/vagageneral 

 “Pels drets i les llibertats, VAGA GENERAL”.

L’acte central de la vaga general serà la manifestació que començarà a les 17 hores als Jardinets de Gràcia de la ciutat de Barcelona.

Ambdues organitzacions sindicals han decidit unir-se en aquesta convocatòria de vaga general en el marc de la propera campanya electoral per denunciar els drets que les treballadores i els treballadors han vist retallats en els darrers anys i exigir la seva restitució.

Entre els motius que han motivat la vaga cal destacar la demanda d’un SMI de 1.200 euros que serveixi per fixar un mínim salarial digne a Catalunya, ja que el cost de la vida hi és car que a la resta de l’Estat. En aquest sentit, també es reclama el manteniment dels poder adquisitiu de salaris i pensions vinculant-les a l’increment de l’IPC català, així com derogar les reformes dels anys 2011 i 2013 i el factor de sostenibilitat.

dilluns, 14 d’octubre de 2019

Posicionament de la Intersindical-CSC davant la sentència del Tribunal Suprem contra els presos i les preses polítiques catalanes

Davant d’aquesta sentència la Intersindical-CSC, sindicat catalàrepublicà i de classe, MANIFESTEM:
 1. Que l’única sentència justa hauria d’haver estat l’absolució.
 2. Que les condemnes afecten directament a unes persones i són un atemptat contra els drets i les llibertats fonamentals.
 3. Que no oblidem les situacions injustes que pateixen les altres persones repressaliades, exiliades, empresonades i perseguides per l’Estat espanyol.
Per tot això, FEM UNA CRIDA:
 1. A totes les organitzacions sindicals de Catalunya a defensar els drets i les llibertats fonamentals als centres de treball.
 2. A les organitzacions sindicals i socials d’arreu del món a rebutjar aquesta sentència.
 3. A la ciutadania i a les institucions a defensar els drets i les llibertats col·lectius.                                                                                                                                                                                                                                                      

dimecres, 18 de setembre de 2019

La Intersindical-CSC dóna suport a la Vaga Mundial pel Clima del proper 27 de setembre

La Intersindical-CSC ha aprovat el suport i adhesió a les diferents accions i reivindicacions que es duguin a terme en el marc de la Vaga Mundial pel Clima, que se celebrarà a diverses ciutats d’arreu del món i especialment a la crida a participar a les diverses convocatòries de concentracions i de participació a la vaga estudiantil i de consum que, a Barcelona, es duran a terme el 27 de setembre amb la manifestació convocada per l’organització de l’esdeveniment.  També convoquem a totes les accions reivindicatives que es duguin a terme arreu del territori.
La Intersindical-CSC instem a afiliats i afiliades i a treballadores i treballadors, en particular, i a la ciutadania, en general, a participar de forma activa del procés de repensar el model extractivista i de consum globalitzat i considerem que cal aprofundir en totes aquelles polítiques que ens acostin cap a una transició energètica inajornable.   També instem a les administracions a vetllar perquè les empreses incorporin mesures per lluitar contra el canvi climàtic, per la gestió de residus, per canviar el model de mobilitat i de consum.


dijous, 1 d’agost de 2019

AUXADM-PI-2016

Ha sortit publicat el resultat definitiu del concurs de mèrits, la classificació final, les places per gerències territorials i el termini de petició i destinacions de la convocatòria de promoció interna Aux adm  PI-2016. Per fer la consulta podeu accedir-hi aquí.

dimecres, 31 de juliol de 2019

DSI-PI-2016


Ha sortit publicat en el DOGC l'adjudicació de places de la categoria professional de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (subgrup A2). Podeu accedir-hi aquí.

PRL-2018

Han sortit publicat els resultats definitius del 2n exercici i els resultats provisionals del 3r. exercici de la convocatòria PRL-2018. Podeu accedir-hi aquí.

dilluns, 29 de juliol de 2019

ACORDS APROVATS A LA MESA GENERAL de FUNCIÓ PÚBLICA


Acord sobre els permisos per atendre fills discapacitats de l’article 17 de la llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya:

S’acorda  el permís i la flexibilitat horària per atendre fills i filles discapacitats/des de l’article 17 de la Llei 8/2006 inclou l’assistència a reunions o visites en els centres educatius ordinaris.

Els tutors legals també tenen dret al gaudi d’aquest permís.

Els metges catalans s'enfronten al TSJC pels refrescos ensucrats


Publica El Món
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'aplicació del tribut imposat pel govern l'any 2017, el govern ja ha anunciat que recorreran la sentencia

El passat 23 de juliol, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) es va posicionar en contra de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'anul·lar l'impost en les begudes ensucrades, imposat per la Generalitat l'any 2017. Diverses associacions de metges catalans, , s'han mostrat a favor de mantenir el tribut a les empreses per lluitar contra l'obesitat, diabetis i les malalties cardiovasculars."El consum s'ha reduït, nosaltres ho veiem com una aliança amb el Govern perquè, centrant-nos sobretot en els nens i adolescents, ens costa molt incidir en la seva dieta. Qualsevol mesura d'aquest tipus ens està ajudant", assegura Sònia Miravet, doctora de família a Martorell i vicesecretària del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB).

dijous, 25 de juliol de 2019

TCAI LLIURE-2018

Ha sortit publicada la diligència amb els resultats de la primera prova. Accediu-hi.

dijous, 18 de juliol de 2019

PED. LLIURE-2018

Ha estat publicada la diligència que dóna publicitat del resultat de la 3a prova.
Accedeix-hi

LAB. LLIURE-2018


Ha estat publicada la diligència de:
 • Resultats de la realització de la 2a prova
 • Modificació de la plantilla de respostes correctes de la 3a prova
 • resultats de la tercera prova (supòsit pràctic).

La Intersindical s’escampa


El sindicat i la Cambra, “les úniques alegries de l’independentisme”
     

Del Banc de Sabadell a la Diputació de Barcelona; d’Ensenyament a empreses que fabriquen snaks; de l’Agència Catalana de l’Aigua a l’empresa Ricoch o dels Bombers a les Universitats.  Aquest és el ventall on el sindicat independentista i de classe, la Intersindical-CSC, ha anat creixent en els darrers mesos al mateix temps que creixien exponencialment els seus afiliats que a dia d’avui ronda la xifra de 4.500.

TSOCIAL-LLIURE-2019

S'obre la convocatòria específica del procés selectiu per proveir 115 places bàsiques de la categoria de tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en treball social (TSOCIAL-LLIURE-2019. 
El termini per fer la inscripció és de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC. 

DSI-LLIURE-2018

Ha estat publicada la plantilla definitiva i de les qualificacions provisionals de la primera prova.
S'obre un termini de 10 dies hàbils, del 18.7.2019 fins el dia 31.7.2019, ambdós inclosos, per tal que les persones interessades.

divendres, 12 de juliol de 2019

L' ICS posa data al seu concurs de mobilitat permanent sanitari

 Segons publicació a "Redacción Médica":

El pròxim 12 de juliol es signarà el pacte de mobilitat obert i permanent per als professionals de l'Institut Català de Salut, una mesura que arriba després de diversos mesos de negociacions i que serà aprovat si tot segueix el que es preveu.


Es tracta d'una mesura que "afectarà a totes les categories professionals del ICS a excepció dels facultatius especialistes d'hospital perquè ells estan en un canal de mobilitat molt més restringit. La resta de professionals podrà demanar el trasllat quan es posi en marxa".

"El sistema funcionarà segons la puntuació de la carrera professional de cadascun dels candidats que optin al trasllat. El personal només haurà d'inscriure's en un programa informàtic habilitat per a això i que determinarà l'ordre de trasllat".


Trasllat d'hospitalària a Primària

Es preveu que el major nombre de trasllats es produeixi des d'atenció hospitalària fins a Primària. En aquest sentit, han assegurat que estimen que gran part de les demandes de trasllats les demanin les infermeres per un tema de conciliació familiar.

Finalment, les mateixes fonts han assegurat que quan es compleixi un any des de la introducció de la mesura exigiran una revisió del funcionament del pla per a veure com s'ha adaptat a les necessitats dels professionals.


dimecres, 10 de juliol de 2019

‘Zeladors, una tasca silenciosa’, un homenatge per a posar en valor a la professió


Celador hospital pasilloEls zeladors són un dels col·lectius menys visibilitzats dins dels professionals mèdics. Només a la ciutat de Vigo, són més de 700 els que exerceixen una labor vital en l'ombra, acompanyant als pacients i sent un dels mecanismes que serveixen de suport durant el procés de recuperació i convalescència. Per això, a la ciutat olívica se celebrarà la iniciativa ‘Zeladors, una labor silenciosa’ per a “posar en valor aquest col·lectiu que realitza una labor humana i molt significativa durant l'estada dels pacients i les seves famílies al llarg de la seva estada en els centres sanitaris”.

L'esdeveniment, organitzat per la coach Carolina Juárez Montáns, que ja ha participat en diversos projectes socials i culturals com ‘L'Illa Interior’ o ‘Por i autoestima a les teves mans’, tindrà lloc el pròxim 22 de març a l'Hotel NH Collection de Vigo. Es tractarà d'un sopar solidari, de 30 euros el cobert i a la qual s'espera que acudeixin entorn de 200 zeladors, si bé des de l'organització esperen que aquesta xifra pugi.

En ell es pretén reconèixer la labor i la dedicació dels zeladors, sense fer distincions sobre la comesa que exerceixen en l'àrea a la qual pertanyen. “És un col·lectiu que fa tasques simples però imprescindibles”, exposa la nota dels organitzadors.

...


Informació facilitada per Galici@ Press


 

Catalunya anuncia el pagament als seus sanitaris de l'extra de 2013 aquest semestre.

Cataluña anuncia el pago a sus sanitarios de la extra de 2013 este semestre Segons publicació a "Redacción Médica":

Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de Catalunya, ha assegurat que el Govern es compromet a "pagar el 30 per cent de la paga extra de 2013 a tots els funcionaris públics en el segon semestre de 2019".

El conseller ha asseverat que en els sis primers mesos d'aquest any ja s'ha retornat el 10 per cent de l'extra de 2013 als professionals del sector públic, per la qual cosa "el compromís del Govern és ferm i demostra la voluntat que té de retornar als treballadors el que és seu".

Aquesta mesura va ser aprovada pel Govern i els agents sindicals, amb l'objectiu que els treballadors públics anessin recuperant a poc a poc les extres de 2013 i 2014 que en el seu moment no van poder ser abonats per la delicada situació financera per la qual estava travessant la Generalitat.

Devolució de les extra

L'acord aconseguit va establir que la Generalitat garantia la devolució de les pagues extra de 2013 i 2014 en un màxim de quatre anys. En concret, en 2019 s'ha d'abonar el 40 per cent de l'extra de 2013 i l'altre 60 per cent en 2020. Per part seva, la de 2014 també es pagarà en dues vegades, un 55 per cent en 2021 i un 45 per cent en 2022, al que cal afegir un 50 per cent per productivitat en aquests dos últims retorns.

Fins a aquesta reunió, el conseller Puigneró mantenia que les extra dels sanitaris es retornarien en un total de 6 anys, "la qual cosa significa que fins a l'any 2026 no recuperaríem el total de les pagues extra de 2013 i 2014 que no ens van abonar".

dimarts, 9 de juliol de 2019

ACORD GOV/96/2019, de 9 de juliol, pel qual s'aprova el Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere del Govern de la Generalitat de Catalunya 2019-2022.

Segons publicació en el DOGC a data 9 de Juliol, s'aprova Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere del Govern de la Generalityat.
Per a mes informació detallada podeu accedir  aquí

divendres, 5 de juliol de 2019

Convocatòria TGFADM-PI-2016Us informem que han sortit publicats els resultats definitius de la fase de concurs de mèrits  de la convocatòria TGFADM-PI-2016.
Accediu a la diligència

dijous, 4 de juliol de 2019

Convocatòria AUX.ADM.LLIURE-2018

Ha sortit publicada la diligència de publicació de la plantilla definitiva i resultats de la 1a. prova

Accedeix a la diligència

dimecres, 3 de juliol de 2019

Treballar en condicions de calor elevada


La Intersindical-CSC publica una guia amb les principals recomanacions per treballar en condicions de calor elevada.


dimarts, 25 de juny de 2019

La I-CSC reclamem un pla per recuperar la gestió dels serveis públics


El Parlament de Catalunya està tramitant un projecte de llei de contractes de serveis a les persones amb l’objectiu de regular les externalitzacions dels serveis públics per part de totes les administracions catalanes via contractació.
La Intersindical-CSC apostem per la defensa dels serveis públics i, per tant, considerem que els serveis públics els ha de prestar de forma prioritària el sector públic directament, garantint la qualitat dels serveis i principis com l’equitat, la transparència, l’accés universal i la justícia social.  Per aquests motius no podem estar d’acord en una regulació només encarada a l’externalització dels serveis públics adreçats a les persones.

Els darrers anys s’han externalitzat i privatitzat molts serveis públics, tant per part de la Generalitat de Catalunya com de les administracions locals catalanes amb l’excusa de la crisi econòmica, una agudització d’una tendència prèvia i que situa a Catalunya com un dels països de l’entorn amb més serveis públics gestionats per ens privats.  Una vegada la situació ja no és crítica i no es té aquesta motivació cal iniciar un procés per revertir les externalitzacions i recuperar la gestió directa dels serveis públics.
Per això no podem donar suport a una llei que regula la contractació de serveis a les persones, si aquesta no va acompanyada d’un pla integral de mesures que garanteixi i blindi el sector públic, i reverteixi les privatitzacions patides les darreres dècades.  Cal un pla de retorn al sector públic la gestió directa dels serveis públics.
És sabut que l’externalització dels serveis comporta la precarització dels drets laborals dels treballadors, i sovint també comporta l’empitjorament de la qualitat dels serveis oferts, així com un cost superior per a l’administració.
Cal aprovar mesures efectives que frenin l’externalització dels serveis públics, que garanteixin la reversió de les privatitzacions. L’externalització de determinats serveis només pot ser justificada en casos molt excepcionals en què l’administració no pugui prestar el servei, obligant a les empreses a equiparar drets laborals dels seus treballadors als dels treballadors del sector públic, i prioritzant mecanismes com la concertació social en què les entitats i cooperatives que l’assumeixin no n’obtinguin un lucre privat i barrant el pas efectivament a les grans empreses.
Cal que, en el cas que esdevingui impossible aquesta gestió directa, s’estableixin mecanismes on sigui imprescindible justificar els motius de l’externalització i la durada màxima d’aquesta externalització. També mecanismes de control sobre la qualitat del servei i de control que els drets laborals dels treballadors i les treballadores es respectin i no siguin malmesos, garantint els recursos necessaris perquè les administracions puguin fiscalitzar el desenvolupament del servei.
Des de la Intersindical-CSC considerem que aquesta matèria és central per l’avenç de l’estat del benestar en el marc de construcció de la República Catalana i per això cal ser crítics amb aquesta llei des del rigor [i fugint de populismes, partidismes i arguments poc rigorosos]. En cas de ser necessària per regular els àmbits que, subsidiàriament i excepcionalment requereixin d’una externalització puntual i justificada, la llei ha d’anar inclosa en un pla global que aposti per la internalització de serveis, la priorització dels concerts sobre els contractes, l’equiparació de drets entre treballadors públics i dels ens que prestin el servei, i la dotació dels recursos necessaris per fer-ne un seguiment.
Així mateix, des de la Intersindical-CSC obrirem un procés participatiu a l’afiliació per tal que es posicioni sobre aquesta matèria i elaborem una proposta global de gestió dels serveis públics.

dimecres, 19 de juny de 2019

La Intersindical-CSC sol·licita el seu pronunciament a l'Assessoria Jurídica de l'ICS pel Curs de Programació per motius

dimarts, 18 de juny de 2019

CONVOCATÒRIA TSFADM-PI-2016


Han sortit publicats els resultats definitius de la fase de concurs de mèrits  de la convocatòria TSFADM-PI-2016.
Accediu a la diligència.

dijous, 13 de juny de 2019

Queixa al Síndic per la PI-2016


La Intersindical-CSC formula una queixa al Síndic de Greuges per la demora de les convocatòries PI-2016 de l'ICS:

Donat que les convocatòries TSFADM-PI-2016, TGFADM-PI-2016, ADM-PI-2016, i AUXADM-PI-2016, publicades al DOGC el 22 de desembre, a data d’avui, 12 de juny de 2019, continuen en la fase de Publicació provisional de la puntuació de la valoració de mèrits hem fet la següent queixa al Síndic de Greuges.

 • Han passat gairebé 2 anys i mig des de la publicació i les persones aspirants a les diferents convocatòries encara no sabem si guanyaran plaça, més enllà del perjudici econòmic sofert per la dilació del procés d’oposicions.
 • Considerem que el temps entre la publicació de la convocatòria al DOGC i la incorporació a la plaça d’oposicions guanyada s’està demorant excessivament.
 • Per això demanem que sol·liciti a l’ICS que s’afanyi en tancar els processos selectius en un temps raonable i que emplaci als òrgans corresponents a determinar el compromís per llei d’un temps màxim de durada dels processos de selecció de places.

Us encomiem a fer la vostra queixa personalment per a fer el màxim de pressió: https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=90

CONVOCATÒRIA AUX.HOT-LLIURE-2019

Us informem que a sortit publicada al DOGC convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria d'auxiliar d'hoteleria (AUX. HOT. LLIURE-2019). Amb un total de 81 places corresponents a l'oferta d'ocupació pública addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal de l'institut Català de la Salut (DOGC núm. 7525, de 29.12.2017), de les quals 6 estan reservades a persones amb discapacitat legal reconeguda.
El termini per fer la inscripció és de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC.

Podeu consultar tota la informació aquí.