dilluns, 27 de juliol de 2020

Zelador/a d’atenció directa com a personal de risc alt

Tant aquells usuaris que en algun moment hem sigut atesos a un Hospital o bé algun dels nostres familiars, així com tot el personal dels hospitals, som coneixedors de la importància de la figura del zelador/a des del primer moment que els/les pacients entrem per la porta. Són les primeres professionals que entre d’altres, ens reben, ens traslladen als diferents serveis, col·laboren en la nostra mobilització i en la nostra higiene, amb un contacte directe i gairebé permanent en la traçabilitat de la nostra estància en els Hospitals.

Les funcions del Zelador/a  estan regulades des del 2008 en el Pacte de la Mesa sectorial de Negociació de Sanitat sobre l’ordenació i la classificació del personal estatutari de l’ICS, amb el qual es volia tancar la transitorietat de les disposicions relatives a categories professionals de personal estatutari i a les funcions de les mateixes contingudes a l’Estatut de personal no sanitari de les institucions sanitàries de la Seguretat Social aprovat per l'Ordre de 5 de juliol de 1971, i les disposicions que el modifiquen, el complementen i desenvolupen. Queden encara subjectes a aquest estatut preconstitucional altres figures com la d’encarregat de zeladors/es, o cap de personal subaltern.

dijous, 16 de juliol de 2020

Mascaretes FFP2 per tots els treballadors/es


Des de la Intersindical considerem que indistintament de la categoria laboral i de les tasques assignades, el fet de treballar presencialment en instal.lacions sanitàries exigeix el màxim de protecció per la lluita contra la COVID-19. Per això fem una crida demanant mascaretes FFP2 per tots/es les treballadors/es de les institucions sanitàries.

El nombre de personal sanitari contagiat a Catalunya ha sigut devastador, i no podem permetre ni una baixa més. Les Mascaretes Fpp2 no causen alarma, el que causa alarma es el nombre d'infectats.
A sanitat, #som1equip