dilluns, 23 de novembre de 2020

Carrera Professional ICS. Campanya 2021

El 23 de novembre ha estat publicada la Resolució SLT/2855/2020, de 9 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per sol·licitar els nivells de carrera professional de personal estatutari (fix i interí, que compleixin els requisits) de tots els grups professionals de l’àrea funcional sanitària i de l’àrea funcional de gestió i serveis de l’Institut Català de la Salut.

Les sol·licituds es poden presentar des del 1 de desembre al 31 de desembre de 2020, ambdós inclosos.

diumenge, 22 de novembre de 2020

Resum Mesa Sectorial ICS 20/11/2020

Estat actual processos selectius 
Presentació de mèrits
Entra en funcionament un nou sistema per a la presentació de mèrits basat en l’escaneig dels documents originals mitjançant el programa INGESTA. Els mèrits introduïts serviran a per a futurs processos selectius. Així mateix, progressivament esdevindrà l’eina del Gestor del Currículum (GC) tant per a Borsa, com per a Carrera Professional i Mobilitat Voluntària Oberta Permanent.
Per als processos selectius en curs caldrà sol·licitar cita prèvia (dia i hora) a hospitals i DAP a través d’un aplicatiu que confirmarà la sol·licitud mitjançant un correu electrònic.
Per a la presentació dels documents originals caldrà portar impresos els separadors corresponents, que són uns fulls amb codi de barres associats a cada mèrit dins del GC que els identifiquen de manera unívoca.

divendres, 20 de novembre de 2020

Prou Agressions Verbals

Ja l’any 2007, el Síndic de Greuges va elaborar un informe citant les causes que afavoreixen la violència externa als professionals de la Salut, segons el qual són:

  • Organització deficient amb massificació i saturació de centres.
  • Insuficients recursos humans i materials.
  • Excessiva burocratització dels serveis.
  • Llargs temps d’espera.
  • Impossibilitat de ser atesos de manera immediata.
  • Pelegrinatge del pacient d’un centre a l’altre o d’un servei a un altre.
  • Informació insuficient en determinades situacions.

dissabte, 14 de novembre de 2020

Nova Instrucció de mesures especials, nou càstig als professionals de la salut

La recent Instrucció 07/2020 d’aprovació de mesures especials en matèria de règim de personal a causa de l’agreujament de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i que afecta al personal del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, SISCAT (inclòs el personal de l’ICS), permet , des del 09/11/2020 i fins que es mantingui dita situació, que per a centres concrets i amb l’excepció de professionals amb permís per maternitat, o llicencia per risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, es pugui mitjançant resolució, i un cop consultats els representants legals del personal afectat:

ü  Suspendre el règim de jornada (inclosa la jornada complementaria).

ü  Suspendre el regim de permisos

ü  Suspendre la realització d’activitats docents.

ü  Obligar a realitzar hores extraordinàries davant una situació de força major.

ü  Planificar la cobertura de les necessitats de personal amb el següent ordre de prelació:

 -Esgotar els efectius de les diferents bosses de treball, si n’hi ha, fent contractes eventuals.

-Denegar la concessió de nous permisos, llicencies, excedències, dies d’assumptes propis i vacances al personal sanitari en actiu._

-Suspendre les vacances, els dies d’assumptes personals, els permisos i les llicencies que estigui gaudint el personal.

dijous, 5 de novembre de 2020

La Intersindical-CSC demana 20.000 professionals més a la sanitat pública per fer front a la segona onada de la Covid-19

 

Aquesta pandèmia està posant en entredit la frase: “Tenim la millor sanitat pública del món”. Durant la primera onada de la Covid-19 aquesta va patir una exasperant manca de material, cosa que va provocar nombrosíssims contagis als centres sanitaris. De fet, l'estat espanyol va batre el rècord mundial de contagis en treballadors/es de la sanitat. Gairebé el 21% dels contagis van correspondre a personal sanitari.

La capacitat de sacrifici i la resiliència del personal sanitari va contribuir de manera molt important a superar la primera onada. Jornades eternes, amb el risc sempre present, no només de contagi personal, sinó també de les persones convivents. L’entrada a la nova normalitat i l’atenuació de la pandèmia varen permetre que el personal sanitari pogués agafar vacances i recuperar-se dèbilment del sotrac emocional que va patir, però les administracions no van preparar acuradament la tornada a la normalitat, prenent decisions incomprensibles: la compensació Covid que distingia entre companyes per categories, malgrat haver patit els mateixos riscos, o la contractació d’una empresa com Ferrovial per a fer els estudis de contactes per 17M, que s'hauria d'haver destinat a l’Atenció Primària, per la seva proximitat i la seva capacitat ja demostrada.