dijous, 8 d’abril de 2021

STOP Agressions: Exigim seguretat en els CAP ja!

La realitat és que en els nostres centres d'atenció primària també atenem persones que són agressives, en moltes ocasions conegudes per l'equip i a vegades de procedència totalment desconeguda, que ens agredeixen no només verbalment sinó també físicament i psicològicament. Cal fer èmfasi que els CUAP funcionen ininterrompudament les 24 hores tots els dies de l'any i que normalment estan ubicats en CAP urbans o semi-urbans amb un abast territorial i poblacional ampli de més d'una ABS. En moltes ocasions, com hem comunicat prèviament tots els actors socials de les diferents Juntes de Personal a les persones responsables, el personal dels CAP i especialment el personal ubicat a admissions i triatge està massa exposat a persones potencialment agressores.  


La nostra professió és curar, atendre, però no ho és defensar físicament persones o coses, ja que no és això pel que estem especialment preparats ni la nostra funció en el sistema sanitari.


Què demanem 

Si bé es cert que tots els agents socials hem anat reclamant des de fa anys més seguretat en centres específics i per motius concrets, la nova realitat que vivim fa més insegura encara la nostra professió, i cal fer un nou plantejament que no només inclogui una coordinació ràpida amb els cossos i forces de seguretat i que aquests facin rutes més contínues prop dels CUAP, sinó que s'aposti immediatament i de forma definitiva per un servei de seguretat per protegir el valor més gran en els nostres centres: els i les nostres professionals.

Nogensmenys, també és important per als professionals disposar de la figura fins ara inexistent de Cap de Guàrdia , per això demanem la creació del lloc/s de treball per perfil de comandament Cap de Guàrdia en cada àmbit d'atenció primària, assimilat a cap de guàrdia d'hospital i amb les mateixes retribucions (226,44 euros de Dilluns a Divendres, i 339,61 euros Dissabtes, Diumenges i Festius), per actuar com a responsable del funcionament general dels dispositius i de totes les activitats d'atenció continuada i urgent durant la guàrdia, així com per a resoldre durant la mateixa els conflictes de funcionament dels dispositius, i la interlocució i coordinació amb la resta de proveïdors del sistema sanitari.

Escoltem i gestionem demandes, neguits i dubtes de les professionals.

SOM COM TU

Cap comentari:

Publica un comentari