divendres, 30 de març de 2012

Només 4 operacions tindran els mateixos criteris de garantia


Segons publica l’ARA

S'establirà un temps màxim d'espera en les patologies més greus
El nou decret de llistes d'espera només manté 4 operacions amb els mateixos temps i criteris de garantia que abans. S'hi incorporen 4 noves intervencions i se n'eliminen 5, com els galindons i els quists sacres.
El nou model de gestió de les llistes d'espera per a les operacions més comunes, que el consell de direcció del CatSalut ha d'aprovar dilluns que ve, només manté quatre operacions -cataractes, hèrnia inguinal i pròtesis de genoll i de maluc- amb el mateix temps d'espera (6 mesos) i en les mateixes condicions que el decret anterior. En la resta d'operacions, només tindran un temps d'espera garantit -que anirà entre els tres mesos i un any- els pacients amb una patologia que tingui un impacte sobre la seva vida quotidiana o que sigui de gravetat. És a dir, ja no s'operaran totes les artroscòpies en menys de sis mesos, sinó que només tindran un temps màxim d'espera garantit, que ara serà d'un any, les operacions de lligaments de genoll i de menisc. Tampoc es faran en menys de sis mesos totes les extirpacions de vesícula biliar, sinó només les que causen episodis de còlic hepàtic, pancreatitis aguda o signes d'estasi biliar. I un altre exemple: també surten dels temps de garantia les operacions d'amígdales en adults i només es mantenen en nens amb apnees de son. Són només alguns exemples de la proposta de nou decret -al qual ha tingut accés l'ARA i que encara pot patir canvis abans que el CatSalut l'aprovi dilluns- per establir els nous terminis d'accés a les operacions més comunes.

Surten 5 operacions i n'entren 4
El nou decret també estableix que deixen d'estar en temps de garantia cinc intervencions: la fimosi, els galindons, el quist sacre, les vasectomies i la septoplàstia. I s'hi incorporen la cirurgia cardíaca valvular, la cirurgia cardíaca coronària i el colesteatoma, que s'hauran d'operar en menys de tres mesos, i l'hèrnia discal amb patologia neurològica motora, que s'haurà d'operar en menys de nou. Si el decret segueix el seu curs habitual, es preveu que entri en vigor d'aquí mig any. El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Miquel Vilardell, ja va instar a aplicar més aviat el nou model de gestió per evitar l'empitjorament dels casos més greus. Aquest nou model ha de servir per gestionar amb més eficàcia unes llistes d'espera que han crescut un 42% a causa de les retallades.
El decret flexibilitzarà els criteris de les 16 intervencions que tenien fins ara un temps d'espera garantit de menys de sis mesos. Ja no es flexibilitzarà en funció del volum de pacients sinó en funció de l'impacte de la qualitat de vida (que pesarà un 38%), el risc d'espera (que pesarà un 30%), l'efectivitat de la intervenció (que pesarà un 13%), l'ús de recursos sanitaris durant l'espera (11%) i el temps de demora (8%).
Les llistes d'espera també es gestionaran territorialment per part d'una comissió d'experts que podran derivar els pacients a altres hospitals si un té una llista d'espera molt llarga.

Cap comentari:

Publica un comentari