dijous, 29 de juliol de 2021

Cursos de Català, Anglès, Alemany i Francès amb la Universitat de Girona a preu especial

 


La primera setmana de setembre els afiliats i afiliades de la Intersindical us podreu apuntar als diferents nivells i llengües (Català, Anglès, Francès, Alemany) que oferta la Facultat de Llengües Modernes de l'Universitat de Girona a preu especial.

Anul·leu objectius DPO 2021 i pagueu el 100% al 2022!!


Demanem l'anul·lació dels objectius de les DPO 2021 i que es garanteixi el pagament del 100% al 2022 a tot el personal de Sanitat!

En situacions excepcionals, mesures excepcionals.

dimarts, 27 de juliol de 2021

Increment retributiu del 0,9% al personal del sector públic i retorn paga extra 2014

 

El Govern de la Generalitat aprova el Decret llei 18/2021 per fer efectiu l'increment retributiu del 0,9% al personal del sector públic

Com ja us vam avançar el passat 1 de juliol l’augment té efectes des de l’1 de gener de 2021, i s’aplicarà ja a la nòmina de setembre d'enguany.

Per altra banda, els servidors públics recuperaran el 55% de la paga extraordinària del 2014 en la nòmina de novembre d'enguany i el 45% restant durant el 2022.

Per una jubilació voluntària total o parcial als 60

 

La Llei 55/2003 de l’Estatut Marc estableix en el seu article 26 les modalitats de jubilació del personal estatutari, i contempla la jubilació voluntària, total o parcial, amb els requisits establerts en la legislació de la Seguretat Social.

La mateixa Llei dóna potestat a les Comunitats Autònomes per a establir, mitjançant un pla d’ordenació de recursos humans, els mecanismes pels quals el personal estatutari s’acollirà a aquestes modalitats de jubilació.

Malgrat això, la situació segueix bloquejada en aquests moments. Aquesta negativa és una bona mostra de miopia en política de recursos humans.

Per un costat es lamenten de l’alt índex d’absentisme i es queixen de la manca de professionals. Però tot això sense analitzar els problemes, les causes i les mesures a emprendre per a redreçar la situació.

Als centres sanitaris hi ha dues circumstàncies que cal tenir molt en compte, en el disseny de la política de RH a mitjà/llarg termini.

Aturem les externalitzacions a l'ICS i (re)publiquem els serveis!

 


dilluns, 26 de juliol de 2021

Balanç de la temporalitat a la GTCC de l'ICS en el període 15/02/2019 i 27/11/2020

 

Les delegades i delegats de la Intersindical a la Gerència Territorial Catalunya Central de l'ICS, vam encetar una bateria de peticions d'accés a informació pública al mes de juny de 2019, 2 mesos després d'incorporar-nos a la junta de personal , vista la desinformació a la que ens vèiem sotmesos i amb la finalitat de vigilar i controlar les condicions de treball.

Volem traslladar-vos l'anàlisi de la informació que tenim a data d'avui respecte els nomenaments provinents de la borsa de treball a la GTCC en el període 15/02/2019 i 27/11/2020. Atenció a les dades més rellevants

Modifiqueu Resolució 20/07/2021 de l'ICS! Igualtat de drets econòmics per a tot el personal!

 

Les delegades i els delegats de la Intersindical a l'ICS demanem la modificació immediata Resolució 20 de juliol de 2021 de la Directora Gerent de l'ICS

- No hi han professions deficitàries, sinó condicions laborals deficitàries.

- Tot el personal dels CAP, EAPP(presons), i centres hospitalaris és essencial, i per a fer front a la situació epidemiològica actual es necessita personal experimentat, però no només de medicina i infermeria.