divendres, 7 de maig de 2021

Resum Mesa Sectorial 07/05/2021

Borsa de treball

L'ICS està atenent les al·legacions presentades per les persones afectades i  esmenant les errades i altres incidències que s'han produït arran la baremació del 15/04/2021, i proposen fer una nova baremació entre la 2ª i 3ª setmana de maig de 2021. La següent valoració tal i com s'estableix en el vulnerat pacte, es realitzarà entre juliol i desembre de 2021.

L'ICS està desfasat tecnològicament dos segles amb les aplicacions de gestió de persones (especialment els mòduls de Borsa, DPO i Carrera Professional del SGRH). La borsa de treball s'hauria d'actualitzar forma automàtica i permanent per cada actualització de dades de qualsevol de les persones candidates, d'acord amb els principis relatius al tractament de dades personals, però l'SGRH no és precisament oli en un llum.

Carrera Professional

La setmana del 10 al 14 de maig de 2021 es publicaran les resolucions provisionals de la campanya de 2019. Segons el procediment les persones interessades tindran 10 dies per a presentar al·legacions als resultats provisionals. La previsió per a l'abonament amb efectes retroactius al mes de gener és la nòmina del mes de juny de 2021

Seguiment Processos Selecció 07/05/2021

 


dimarts, 4 de maig de 2021

Demanem més oferta formativa per al personal GiS a la GTCC

 


L'equip de delegades de Sanitat Intersindical a Catalunya Central,
hem pogut constatar que els dos darrers anys, del 2019 al 2020, (1) ha augmentat molt el nombre de cursos en modalitat virtual, (2) que arran de la pandèmia covid-19, tot i haver-hi un augment considerable de la plantilla temporal (aproximadament d'un 20%), va disminuir l'assistència als cursos, i (3) que clarament hi ha hagut una baixa oferta de formació específicament dirigida al personal de gestió i serveis (GIS) de la GTCC.

Les dades parlen per elles mateixes. Si bé durant el 2020 un 22% dels cursos estaven dirigits a categories professionals que pertanyen a l'àrea funcional sanitària, només un 9% estaven dirigits a categories de l'àrea funcional de gestió i serveis. És a dir, es van oferir més del doble de cursos al personal sanitari que al personal GISDurant el 2019, la diferència era encara més gran, l'oferta formativa al personal sanitari era cinc vegades més àmplia que l'oferta dirigida al personal GIS.

dilluns, 3 de maig de 2021

L'ICS ha baremat (15/04/2021), per fi!

 

El passat dijous 15 d'abril de 2021 l'ICS va actualitzar la Borsa de Treball. Inicialment, segons l'actual Pacte, la borsa havia d'actualitzar-se en el mes d'abril de 2020 però els terminis es van veure afectats, malauradament, per la pitjor crisi sanitària de la nostra recent història. Tot i així, comptant l'ampliació de terminis, aquesta primera baremació s'havia d'haver produït en el mes d'agost de 2020, però l'ICS va incomplir els terminis. Així doncs, un any després de la data prevista, l'ICS ha baremat, per fi!.

dimecres, 28 d’abril de 2021

No deixis que posin en perill la teva salut


 

28A Salut en el treball: Mirant enrere i afrontant el futur

Sóc infermera d’Atenció Primària d’un CAP de Barcelona Ciutat. L’afectació de la pandèmia a la salut laboral en el meu àmbit de treball suposo que serà semblant a  com ha afectat a molts/es de vosaltres en el vostre àmbit de treball.

Vam afrontar l’inici de la pandèmia amb incredulitat sobre què estava passant, amb desconeixement de la magnitud que aquesta arribaria  a agafar, i amb  la incertesa sobre quan i com ens en sortiríem d’aquest malson, però amb la certesa de què ens en sortirem.

L’acumulació de casos positius, de càrrega assistencial i d’hores de feina, juntament amb la manca de material, d’informació, de coneixement de com es comportava la malaltia i com tractar-la, feia que l’única manera d’afrontar la situació fos amb el nostre esforç i deixant-nos-hi la salut.

divendres, 23 d’abril de 2021

Més Teletreball a l'ICS

Des de la Intersindical demanem que es reguli el teletreball a l’ICS. El teletreball ha vingut per quedar-se i l’ICS no pot ser aliè als temps que venen. La gran majoria d’empreses i administracions ja estan implantant polítiques i normes sobre el teletreball que són avantatjoses per a totes les parts. Però l’ICS no ho està fent i existeixen moltes tasques que les professionals de l’ICS poden fer remotament, evitant desplaçaments i la pèrdua de temps que comporten.

Coses a destacar:

+TELETREBALL VOLUNTARI
+2 DIES/SETMANA
+FACILITA CONCILIACIÓ FAMILIAR
+ALLIBERA ESPAIS ALS CENTRE
-EVITA DESPLAÇAMENTS INNECESARIS I INEFICIENTS
+EQUIPAMENT NECESSARI DISPONIBLE

A més, ja existeix una base jurídica sobre el teletreball a les administracions publiques catalanes, el Decret 77/2020, de 4 d'agost, https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2020/08/04/77 https://administraciodigital.gencat.cat/ca/teletreball/El-Teletreball-a-lAdministracio-de-la-Generalitat/  
La solució per a que tota persona pugui fer teletreball, fins hi tot aquelles que no disposen de l’equipament necessari o bé sigui obsolet, pot ser que cada centre sanitari disposi d’un estoc suficient de portàtils i telèfons mòbils per a cedir a les persones que ho necessitin. Aquesta mesura facilita el teletreball per a tots els col·lectius i fa que no hi hagi excusa per a no oferir la possibilitat de fer teletreball, facilitar la conciliació laboral i familiar i alliberar espais, tant necessaris com són.
A la Disposició Addicional tercera parla també d’espais de Cotreball. A l’ICS tenim l’oportunitat de interrelacionar el personal facilitant que, en el cas de tenir un CAP més a la vora del teu domicili, puguis teletreballar des d’allí, tal com diu el decret: “2. Els espais de cotreball, a més de facilitar l'apropament de les seus de treball al domicili del personal, han de permetre el foment de la interrelació entre els empleats públics i la generació de dinàmiques de treball col·laboratiu i sinergies.” En aquest cas, els CAP haurien de disposar de sales àmplies amb equips preparats per facilitar el teletreball.
A més, el Decret explicita que el teletreball pot ser de 2 dies per setmana i excepcionalment pels següents motius:
a) Quan per raó d'un servei fora del centre de treball habitual el desplaçament resulti ineficient. En aquest cas la jornada restant es pot completar en règim de teletreball. En el cas de l’ICS quan és facin domiciliàries.
b) Quan per necessitats del servei es derivin encàrrecs específics i concrets que calgui executar en un breu període de temps i sigui més efectiu i adequat emprar la modalitat de teletreball.
c) Quan es declarin episodis ambientals de contaminació o altres situacions d'emergència derivades de plans de protecció civil, sense necessitat de sol·licitud prèvia i d'acord amb les instruccions que la Secretaria d'Administració i Funció Pública publiqui amb aquest efecte.