divendres, 20 de juny de 2014

DPO ICS 2014Sessió de 13 de juny de 2014

Manifestem el nostre desacord amb la presentació de les DPO al mes de juny, per molt que l’ICS insisteixi que els objectius varien molt poc d’un any a l’altre.

Per a 2014 l’estructura general de la DPO no varia: 40% Acord de Gestió i 60% Objectius de cada UP.Acord de Gestió d’AP. S’incorpora la implementació del PIIC a un determinat percentatge de pacients identificats com PCC o MACA, el que obliga a redistribuir el pes d’alguns dels altres objectius. El balanç econòmic admetrà una variació de l’1%.

Per decisió del CatSalut s’ha de valorar les visites amb almenys un motiu de consulta informat i s’ha d’assolir un determinat percentatge mínim d’utilització de la recepta electrònica. L’EQA es modifica lleument, utilitzant per adult 50 indicadors i 26 per pediatria. Es valorarà la població atesa i no l’assignada. Es donarà mes pes relatiu a la resolució i no a la detecció de problemes.

La valoració de la seguretat d’ús dels medicaments es farà en dos moments, un al setembre i l’altre al desembre.A l’ASSIR s’elimina l’indicador de facturació a tercers.Hospitals. Augmenta el pes relatiu dels indicadors de Qualitat, Seguretat i Accessibilitat, i disminueix el dels de Sostenibilitat i Millora organitzativa

L’acompliment pressupostari admetrà una desviació de fins al 3.5%.Accediu als documents:

Cap comentari:

Publica un comentari