dijous, 12 de desembre de 2019

Reconeixement de serveis prestats complement usuari Zelador/a per Carrera Professional GP Administratiu


L'Acord UAC, que modifica parcialment el II Acord en el seu punt 4 de l'apartat 6.1.4.1, obre la possibilitat al personal zelador/a i tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria (TCAI) que hagi prestat serveis a les UAC a que pugui incorporar aquests serveis prestats a efectes del còmput de l'antiguitat necessària per a l'accés als diferents nivells de carrera professional del G.P. Administratiu, sempre i quan acreditin la percepció del complement d'atenció a l'usuari. Així mateix, aquesta acreditació també serviria pels casos de promoció interna definitiva des de les categories de tècnic/ica en cures auxiliars d'infermeria i de zelador/a a les del G.P. Administratiu a efectes de serveis prestats per a la carrera professional de la nova categoria.