dimarts, 29 d’octubre de 2019

Eleccions 10N, treballes aquest dia?

D’acord amb els punts 2 i 4 de la Circular 5/2006, de participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat en eleccions convocades dins del marc de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general permisos per a l’exercici del dret de vot:

Per anar a votar

 1. El personal que tingui la condició d’elector i no gaudeixi de descans setmanal el dia de la votació, disposarà d’un permís de fins a quatre hores lliures dins la jornada laboral, de caràcter retribuït i no recuperable, amb la finalitat que pugui exercir el seu dret de vot a les eleccions convocades.

Permisos eleccions 10N

S'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm 7988)  l'ordre que fixa els permisos per a la participació dels treballadors/es en les eleccions al Congrés de Diputats i al Senat del dia 10 de novembre de 2019.
  
  • Per a les persones treballadores que no gaudeixin de descans setmanal durant aquest dia s'estableix un permís amb una durada màxima de 4 hores. Aquest permís no és recuperable i és retribuït. Si l'horari de votacions coincideix tan sols en 2 hores amb l'horari de treball, el/la treballador/a no té dret a gaudir aquest permís. Si la coincidència és entre 2 hores i menys de 4, el permís serà de 2 hores i si la coincidència és de 4 hores o més, s'ha de concedir el permís de 4 hores.

dimecres, 16 d’octubre de 2019

Diari de la Vaga General


18-O VAGA GENERAL Serveis Mínims Àmbit sanitari

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Intersindical-CSC (amb registre d’entrada de data 7 d’octubre de 2019), que està prevista per al dia 18 d’octubre de 2019, de 0.00 a 24.00 hores, i que afecta tots els treballadors i treballadores dels centres de treball a Catalunya.

1.13 Assistència sanitària en els centres i els establiments sanitaris assistencials de titularitat pública i privada:

a) Assistència sanitària en els centres i establiments sanitaris de la Xarxa Sanitària d’Utilització Pública (XSUP):

  • 1. El normal funcionament del servei d’urgències, tant l’atenció de malalts externs com l’atenció dels malalts ingressats a les unitats d’observació d’urgències, a criteri del metge encarregat del malalt.
  • 2. El normal funcionament de les unitats especials: unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles altres que puguin tenir la consideració d’unitats especials d’urgència vital.

La Intersindical-CSC i la IAC convoquem una vaga general a Catalunya el 18 d’octubre amb el lema “Pel drets i les llibertats”


TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE LA VAGA GENERAL: intersindical-csc.cat/vagageneral 

 “Pels drets i les llibertats, VAGA GENERAL”.

L’acte central de la vaga general serà la manifestació que començarà a les 17 hores als Jardinets de Gràcia de la ciutat de Barcelona.

Ambdues organitzacions sindicals han decidit unir-se en aquesta convocatòria de vaga general en el marc de la propera campanya electoral per denunciar els drets que les treballadores i els treballadors han vist retallats en els darrers anys i exigir la seva restitució.

Entre els motius que han motivat la vaga cal destacar la demanda d’un SMI de 1.200 euros que serveixi per fixar un mínim salarial digne a Catalunya, ja que el cost de la vida hi és car que a la resta de l’Estat. En aquest sentit, també es reclama el manteniment dels poder adquisitiu de salaris i pensions vinculant-les a l’increment de l’IPC català, així com derogar les reformes dels anys 2011 i 2013 i el factor de sostenibilitat.

dilluns, 14 d’octubre de 2019

Posicionament de la Intersindical-CSC davant la sentència del Tribunal Suprem contra els presos i les preses polítiques catalanes

Davant d’aquesta sentència la Intersindical-CSC, sindicat catalàrepublicà i de classe, MANIFESTEM:
  1. Que l’única sentència justa hauria d’haver estat l’absolució.
  2. Que les condemnes afecten directament a unes persones i són un atemptat contra els drets i les llibertats fonamentals.
  3. Que no oblidem les situacions injustes que pateixen les altres persones repressaliades, exiliades, empresonades i perseguides per l’Estat espanyol.
Per tot això, FEM UNA CRIDA:
  1. A totes les organitzacions sindicals de Catalunya a defensar els drets i les llibertats fonamentals als centres de treball.
  2. A les organitzacions sindicals i socials d’arreu del món a rebutjar aquesta sentència.
  3. A la ciutadania i a les institucions a defensar els drets i les llibertats col·lectius.