divendres, 5 de març de 2021

La sanitat té nom de dona

El personal de la sanitat treballem les 24 hores del dia 365 dies l’any. La impossibilitat de planificar les nostres vides quan es van encadenant contractes eventuals, de fins i tot dies, fa que les dificultats per conciliar la vida laboral i familiar de les dones que hi treballem s’agreugi en aquest context.
Durant la pandèmia s’ha observat que aquelles feines remunerades que cobren especial rellevància per fer front a la COVID-19 són les professions més feminitzades, fruit de la segregació horitzontal del mercat de treball, com ara el personal sanitari i farmacèutic on el 70% som dones, residències de gent gran (84%) i personal de serveis socials (80%), entre d’altres.

dimarts, 2 de març de 2021

Resum Mesa Sectorial 26/02/2021

Borsa de treball
La nova previsió de l’ICS es publicar la baremació del nou pacte de borsa entre el 15 i el 22 de març. Recordem que aquest pacte es va signar el 22 de novembre de 2019 i que havia d’entrar en vigor 6 mesos després.
Esperem que això posi fi a les queixes constants per les dubtoses contractacions.

DPO 2020
La previsió de l’ICS es publicar la resolució definitiva a finals d’aquest mes i fer-ne el pagament a la nòmina d’abril.
Quant pervers pot arribar a ser l’ICS, que signa la Instrucció 01/2020 per a millorar les DPO del personal temporal i continua oferint contractes de dilluns a divendres que trenquen la solució de continuïtat que permetria a aquest personal accedir al cobrament de les DPO. 

Seguiment Processos Selecció 26/02/2021


 

dilluns, 22 de febrer de 2021

La Intersindical hem denunciat MC MUTUAL a Inspecció de Treball


La Intersindical-CSC ha presentat una denúncia a Inspecció de Treball contra l'empresa MC Mutual, que és la responsable de les contingències professionals de l'Institut Català de la Salut.
Denunciem que MC Mutual està fent cas omís de la normativa que deriva de l'article 6 del Reial Decret-llei 3/2021, de 2 de febrer, conforme al qual les baixes per SARS-CoV-2 s'haurien de considerar contingències professionals. D'aquesta manera, considerem que s'estan vulnerant els drets laborals del personal de Gestió i Serveis que treballa tant a l’Hospital Dr. Josep Trueta com a la Gerència Territorial d’Atenció Primària de Girona.

La Intersindical de la Vall d’Hebron exigeix que no es privatitzi el servei de diagnòstic per a la imatge del nou Edifici Garbí

La secció sindical de la Intersindical a l’Hospital de la Vall d’Hebron exigeix que la gestió del diagnòstic per a la imatge del nou Edifici Garbí per a Covid19 recaigui en el CATSALUT i sigui gestionat per professionals de l’ICS

La secció sindical de La Intersindical vol fer pública la seva discrepància amb el canvi d’última d’hora de gestió dels TAC de Diagnòstic per a la imatge decidit a darrera hora pel Catsalut.

diumenge, 21 de febrer de 2021

Resolució provisional DPO 2020

Han estat publicitats els resultats de l’avaluació d’objectius corresponents a l’exercici 2020, incloent-hi el percentatge d’assoliment global i l’import del complement en funció del percentatge assolit i de la resta de circumstàncies que poden influir sobre l’import a percebre.
Els resultats provisionals poden ser consultats a:

dissabte, 6 de febrer de 2021

Permisos Eleccions 14F: Tot el que necessites saber com a personal de l'ICS

 


Podeu ampliar la informació a l'ORDRE TSF/19/2021, de 27 de gener, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021, així com en la Circular 5/2006 de participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat en eleccions convocades dins del marc de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.