dilluns, 5 de desembre de 2016

Atenció domiciliària nocturna a Barcelona: el debat segueixPublica FOCAP
Arran de diversos comentaris fets a l’entrada Atenció domiciliària nocturna a Barcelona, quina és la millor manera  volem seguir en un debat que és d’interès per a moltes persones.

En primer lloc volem agrair la intervenció de les persones que han fet comentaris. Creiem que és un tema prou important com per generar un debat enriquidor per totes les parts implicades. Estem totalment d’acord amb el comentari que diu que amb l’excusa de la vocació, la professionalitat o la solidaritat entre altres arguments, es van afegint atribucions a les treballadores d’atenció primària, sense que això vagi acompanyat de la corresponent dotació pressupostària. Treballem des de fa anys en una situació d’excepcionalitat que no s’aguanta més temps, i la capacitat de les professionals per a fer de tampó de les retallades, ja fa temps que es va exhaurir. El FoCAP des de sempre, ha denunciat la sagnia pressupostària i de personal que ha patit l’atenció primària i ha reivindicat que per fer la nostra feina amb qualitat i desenvolupar totes les nostres competències, calen unes condicions i uns mitjans que estem molt lluny de tenir.

dimecres, 30 de novembre de 2016

Convocatòria ICS 2015: data de realització de la 3ª i 4 ª provaHa estat publicada una nota informativa amb la data de realització de la tercera i quarta prova de la oposició corresponent a les convocatòries de l’oferta pública d’ocupació 2015 de l’Institut Català de la Salut. 
15 de gener de 2017
- Hora de convocatòria per realitzar la tercera prova: 9,30 h.
- Hora de convocatòria per realitzar la quarta prova: 12,30 h.
Els respectius tribunals publicaran, abans del dia 15 de desembre de 2016, els criteris de realització i  valoració de les proves. 

Carrera professional ICS. Campanya 2017El 28 de novembre va ser publicada la Resolució SLT/2660/2016, de 9 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per sol·licitar els nivells de carrera professional de tots els grups professionals de l'àrea funcional sanitària i de l'àrea funcional de gestió i serveis de l'Institut Català de la Salut.

Les sol·licituds es poden presentar des del dia 1 de desembre al 31 de desembre de 2016, ambdós inclosos.
Les sol·licituds s'han de formalitzar i registrar exclusivament per via telemàtica mitjançant el mòdul de “carrera professional” de l'aplicació Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH).
La sol·licitud telemàtica estarà disponible per mitjà de l'aplicació informàtica de carrera professional a la qual s'accedeix des de les adreces següents: http://www.portalics.rrhh/sgrh (Intranet) o http://wsa.ics.gencat.net/sgrh (Internet).
Si s'escau, les unitats de recursos humans dels diferents àmbits de gestió de l'Institut Català de la Salut facilitaran l'assistència tècnica dins del termini fixat per la convocatòria.
Accediu al DOGC

divendres, 25 de novembre de 2016

Espanya té la pitjor ràtio d'infermeres per metge de la zona euroPublica Redacción médica 
L'OCDE assenyala que el 2014 hi havia 1,4 infermeres per cada metge, dada només superat pel 1,1 de Bulgària 
La ràtio que mesura el nombre d'infermeres per cada metge deixa a Espanya en mal lloc. En concret, en el vagó de cua, amb 1,4 infermeres per cada metge, una xifra només empitjorada a la Unió Europea pel 1,1 que va registrar Bulgària a 2014. 
Així ho reflecteixen les dades que ha publicat l'OCDE en el seu informe 'Health at a glance', que assenyalen que si la mitjana europea dels 28 era a 2,5 infermeres per cada metge, Espanya es queda lluny dels valors més alts, com els de Finlàndia (4,7), Dinamarca (4,5) o Luxemburg (4,2). 

dijous, 24 de novembre de 2016

Com sol·licitar el retorn de la prestació per maternitatLa sentència judicial que declara exempta d'IRPF la prestació per maternitat no crea jurisprudència però pot ser un bon argument per reclamar que es torni els impostos abonats.
Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha declarat que la prestació per maternitat que abona la Seguretat Social està exempta de l'IRPF. La sentència és contrària al criteri de l'Agència Tributària, que considera la prestació un rendiment de treball i per tant subjecta a l'impost. La decisió judicial no crea jurisprudència i segurament Hisenda l'ha de denegar en un primer moment, però pot ser un bon argument per reclamar que es retornin els impostos abonats.

Nota informativa sobre la nòmina del mes de novembre de 2016Tal i com es va acordar a la Mesa General de negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 2016 i donant compliment al Decret Llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal, en la nòmina del mes de novembre de 2016 s’abonarà un 20,77% dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic o pagues addicionals equivalents del mes de desembre de 2012.
Els empleats podran consultar el de tall del càlcul seleccionant el botó Devolució dins del rebut de nòmina d’ATRI.