dilluns, 13 de gener de 2020

Situació 2020: retorn pagues, DPO


  • Recuperació aquest 2020, del  60% restant de  la paga extra pendent del 2013. Queda per determinar en quin moment es farà efectiu aquest rescabalament.
  • DPO: Recuperació el 100% del seu import  íntegre.
  • Pujada salarial fixa pel 2020 d’un 2%. Previsiblement es farà mitjançant un Real Decreto,  retroactiu a partir de l’1 de gener d'enguany.dimarts, 7 de gener de 2020

El permís de paternitat s'amplia a 12 setmanes el 2020


Les primeres quatre setmanes han de ser immediatament posteriors al part, mentre que la resta es pot repartir
A partir de l'1 de gener del 2020, el permís de paternitat s'amplia a dotze setmanes, en comptes de les vuit que hi ha ara. Legalment, és un permís per al "progenitor diferent de la mare biològica".
Aquest permís, retribuït al 100%, és intransferible. Encara que el pare hi renunciï, no el pot cedir a la mare.
Les quatre primeres setmanes s'han de fer immediatament després del part, per tenir cura de la criatura i de la mare. Els dos progenitors tindran permís simultàniament.
Les altres vuit setmanes es poden fer a continuació o anar-les repartint durant el primer any del fill.

Mesa General de Negociació (MEPAG) 13 de desembre

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE 13 DE DESEMBRE

Repartiment del fons addicional de 2019
La Intersindical-CSC ja vam criticar en el seu moment l’estatalització de la negociació col·lectiva en vincular qualsevol acord en matèria retributiva al que es decideixi a Madrid entre els sindicats d’obediència espanyola i el Govern de torn. Això allunya els acords assolits de la realitat del nostre país: increment de l’IPC, PIB...
Doncs bé, aquest any s’havia de repartir un 0,25 % d’increment per mitjà del fons addicional. La reunió de la MEPAG va acabar sense acord entre l’Administració i la part social i de manera unilateral l’Administració ha decidit portar la seva proposta al Govern de la Generalitat.

Aquesta proposta contempla dues vessants:

La primera és repartir ara uns 2,4 milions d’€ a millores dels nivells mínims, cosa que té tot el suport de la Intersindical-CSC i que enllaça amb la nostra reivindicació d’un salari mínim català de 1300 €, i a solucionar deficiències de complements salarials detectades al llarg del temps d’alguns cossos generals i altres d’específics que al nostre entendre s’haurien de corregir via pressupostos públics.
La segona i en la que la Intersindical-CSC no podem estar gens d’acord és la decisió de destinar el 2020 els 11 milions d’€ restants del fons addicional al Pla de pensions del personal de la Generalitat. En el nostre moment ja ens vam posicionar en contra de qualsevol Pla de pensions lligat a fons d’inversions privats ja que creiem que les pensions han de ser sufragades pels pressupostos públics.

Continuem treballant per millorar les condicions dels treballadors i treballadores públiques!

dijous, 12 de desembre de 2019

Reconeixement de serveis prestats complement usuari Zelador/a per Carrera Professional GP Administratiu


L'Acord UAC, que modifica parcialment el II Acord en el seu punt 4 de l'apartat 6.1.4.1, obre la possibilitat al personal zelador/a i tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria (TCAI) que hagi prestat serveis a les UAC a que pugui incorporar aquests serveis prestats a efectes del còmput de l'antiguitat necessària per a l'accés als diferents nivells de carrera professional del G.P. Administratiu, sempre i quan acreditin la percepció del complement d'atenció a l'usuari. Així mateix, aquesta acreditació també serviria pels casos de promoció interna definitiva des de les categories de tècnic/ica en cures auxiliars d'infermeria i de zelador/a a les del G.P. Administratiu a efectes de serveis prestats per a la carrera professional de la nova categoria.

divendres, 29 de novembre de 2019

Guanyem la sentència dels triennis en promoció interna temporalEn relació a l’import dels triennis perfeccionats en Promoció Interna Temporal (PIT) des de la Intersindical-CSC sempre hem defensat que s’ha de percebre l’import de la categoria efectivament desenvolupada.
El passat 23 d’octubre de 2019 el Tribunal Suprem va inadmetre el recurs de cassació presentat per l’ICS, cosa que converteix en ferma la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que dóna la raó a la demanda interposada pels Serveis jurídics de la Intersindical-CSC.
És per això que la persona demandant cobrarà tots els triennis perfeccionats en PIT en la categoria efectivament desenvolupada amb caràcter retroactiu.
En el moment en què hi hagi més sentències favorables en aquest sentit l’ICS es veurà obligat a reconèixer aquesta situació a tot el personal afectat, com ha succeït amb la carrera professional per a interins.

dijous, 28 de novembre de 2019

Valoració del nou Pacte de Borsa de l'ICS


Des de la Intersindical-CSC sempre hem intentat dur a terme un sindicalisme crític i constructiu. Per això, hem intentat fer una valoració del nou Pacte de Borsa, que conté aspectes positius i aspectes negatius en funció de com us afectin els canvis.
Els serveis prestats guanyen pes, ara compten un 40%, i es limita a 7 anys el topall. Això beneficia a les persones que porten menys temps a l’ICS vers les persones que venen del SISCAT, però perjudica a les persones que porten molt de temps treballat a l’ICS.