divendres, 8 de novembre de 2019

La Intersindical-CSC insta a la prohibició de l’ús de pilotes de goma per part de tots els cossos policials al territori català.

Els efectes nocius que aquestes pilotes provoquen i han provocat sobre les persones, exigeixen que el seu ús sigui prohibit. És del tot innecessari mutilar manifestants per controlar manifestacions. Les bales de goma no respecten el principi de proporcionalitat, causen danys molt superiors als que es pretenen evitar i suposen un ús de la força abusiu i arbitrari. A més, trobem que es il·lògic que l’actual prohibició afecti només a un dels cossos de seguretat.

La Generalitat de Catalunya té competències en seguretat ciutadana, i de fet el parlament ja va aprovar una llei per prohibir l’ús de les pilotes de goma a partir del 30 d’abril de 2014. Acollint-nos a la sobirania del parlament entenem que aquesta prohibició s’ha de fer extensiva a qualsevol cos policial que actuï en territori català.

La Comissió Europea ja va recomanar al 2012 que no es fes ús d’aquest element, i països com Grècia, Itàlia i Alemanya ja l’han prohibit en el seu territori.

Per altra banda, el president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i la Societat Catalana d’Oftalmologia han demanat que el Congrés dels Diputats en prohibeixin l’ús.

La Federació de Sanitat de la Intersindical-CSC instem als grups polítics que obtinguin representació al Parlament espanyol el proper 10 de novembre a que treballin en l’abolició de l’ús d’aquestes pilotes. Així mateix, demanem el posicionament sobre aquest tema a tots els grups polítics que es presenten en les properes eleccions del 10-N.

dimecres, 6 de novembre de 2019

El sistema sanitari està en una crisi profunda: algunes propostes de millora del sistema públic de salut


Pel seu interés publiquem i compartim aquest document elaborat i signat per un grup de professionals sanitaris de diferents àmbits:

 El Sistema sanitari està en una crisi profunda. La crisi econòmica va portar l’aplicació de fortes retallades als pressupostos públics, entre ells els de Sanitat. Això va comportar un agreujament de la precarietat del Sistema. A Catalunya tenim uns recursos per sanitat tradicionalment insuficients , es destina a la Salut, al 2016, un 5,2% del PIB , mentre que a la UE-15 és un 7,5% i un 11,6% menys per càpita sobre la mitjana de l’estat, a mes amb la crisi es va perdre qualitat, equitat (sobre tot en accessibilitat, resolució), condicions laborals i qualitat percebuda. Els lleus increments pressupostaris produïts a partir del 2015, no han resolt les mancances originades per les retallades i han reforçat el model existent tecnològic-intervencionista poc centrat en les necessitats poblacionals i de les persones.

dimarts, 29 d’octubre de 2019

Eleccions 10N, treballes aquest dia?

D’acord amb els punts 2 i 4 de la Circular 5/2006, de participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat en eleccions convocades dins del marc de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general permisos per a l’exercici del dret de vot:

Per anar a votar

 1. El personal que tingui la condició d’elector i no gaudeixi de descans setmanal el dia de la votació, disposarà d’un permís de fins a quatre hores lliures dins la jornada laboral, de caràcter retribuït i no recuperable, amb la finalitat que pugui exercir el seu dret de vot a les eleccions convocades.

Permisos eleccions 10N

S'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm 7988)  l'ordre que fixa els permisos per a la participació dels treballadors/es en les eleccions al Congrés de Diputats i al Senat del dia 10 de novembre de 2019.
  
  • Per a les persones treballadores que no gaudeixin de descans setmanal durant aquest dia s'estableix un permís amb una durada màxima de 4 hores. Aquest permís no és recuperable i és retribuït. Si l'horari de votacions coincideix tan sols en 2 hores amb l'horari de treball, el/la treballador/a no té dret a gaudir aquest permís. Si la coincidència és entre 2 hores i menys de 4, el permís serà de 2 hores i si la coincidència és de 4 hores o més, s'ha de concedir el permís de 4 hores.

dimecres, 16 d’octubre de 2019

Diari de la Vaga General


18-O VAGA GENERAL Serveis Mínims Àmbit sanitari

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Intersindical-CSC (amb registre d’entrada de data 7 d’octubre de 2019), que està prevista per al dia 18 d’octubre de 2019, de 0.00 a 24.00 hores, i que afecta tots els treballadors i treballadores dels centres de treball a Catalunya.

1.13 Assistència sanitària en els centres i els establiments sanitaris assistencials de titularitat pública i privada:

a) Assistència sanitària en els centres i establiments sanitaris de la Xarxa Sanitària d’Utilització Pública (XSUP):

  • 1. El normal funcionament del servei d’urgències, tant l’atenció de malalts externs com l’atenció dels malalts ingressats a les unitats d’observació d’urgències, a criteri del metge encarregat del malalt.
  • 2. El normal funcionament de les unitats especials: unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles altres que puguin tenir la consideració d’unitats especials d’urgència vital.

La Intersindical-CSC i la IAC convoquem una vaga general a Catalunya el 18 d’octubre amb el lema “Pel drets i les llibertats”


TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE LA VAGA GENERAL: intersindical-csc.cat/vagageneral 

 “Pels drets i les llibertats, VAGA GENERAL”.

L’acte central de la vaga general serà la manifestació que començarà a les 17 hores als Jardinets de Gràcia de la ciutat de Barcelona.

Ambdues organitzacions sindicals han decidit unir-se en aquesta convocatòria de vaga general en el marc de la propera campanya electoral per denunciar els drets que les treballadores i els treballadors han vist retallats en els darrers anys i exigir la seva restitució.

Entre els motius que han motivat la vaga cal destacar la demanda d’un SMI de 1.200 euros que serveixi per fixar un mínim salarial digne a Catalunya, ja que el cost de la vida hi és car que a la resta de l’Estat. En aquest sentit, també es reclama el manteniment dels poder adquisitiu de salaris i pensions vinculant-les a l’increment de l’IPC català, així com derogar les reformes dels anys 2011 i 2013 i el factor de sostenibilitat.