dimarts, 25 de febrer de 2020

RESUM MESA SECTORIAL ICS 21/02/2020


Carrera Professional 2018
Se’n farà l’abonament a partir del moment que siguin aprovats els pressupostos de la Generalitat i els efectes seran a 01/01/2020 de manera retroactiva. Està garantit pels professionals que en van fer la petició en temps i forma, sigui personal fix o interí.

ESTAT CONVOCATÒRIES FEBRER 2020dilluns, 24 de febrer de 2020

Acord de mobilitat voluntaria, obert i permanent.


Resultat d'imatges per a "dogc"S'ha publicat en el DOGC a data 24/2/2020 la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Mesa sectorial de negociació de sanitat per a la potenciació dels processos de mobilitat voluntaria. Per a mes informació accediu aquí

Aquest Acord estableix el procediment de concurs de trasllat obert i permanent a l'àmbit de l'empresa pública ICS. L'àmbit d'aplicació és el personal estatutari fix de les institucions sanitàries dels serveis de salut del Sistema Nacional de Salut.


dijous, 20 de febrer de 2020

Quo vadis, administratius de l'Atenció Primària?Publica FOCAPPel seu interès ho compartim amb vosaltres.


La composició bàsica dels equips d’atenció primària (EAP) estava (i està) formada per professionals de medicina (de família i pediatria), d’infermeria, d’administració i de treball social, tot i que aquestes últimes s’han anat incorporant progressivament als equips des de la reforma de l’atenció primària (AP).
Les diferents competències de totes les professions que componen i treballen a l’AP fa que el treball en equip sigui un dels mitjans per arribar a l’objectiu de l’organització: donar la millor qualitat possible a les nostres pacients i conciutadanes, cosa difícil d’assolir sense una comunicació interprofessional empàtica, efectiva i flexible entre tots el conjunt de l’equip.

La Intersindical-CSC convoquem vaga general feminista el 8MLa Intersindical-CSC hem presentat el preavís de vaga general pel pròxim 8 de Març amb el lema: «Fem República Feminista, a la feina i a tot arreu».

Aquesta decisió s’ha pres després que el moviment Vaga Feminista, en el qual el sindicat republicà hi participemhagi decidit convocar vaga aquest 8 de març.

dilluns, 27 de gener de 2020

SOBRE L'INCREMENT RETRIBUTIU DE TREBALLADORS/ES PÚBLICS/QUES 2020

La Intersindical-CSC considera del tot insuficient la pujada salarial del 2% prevista pel personal del sector públic el 2020 per eixugar la pèrdua de poder adquisitiu patida des de l’inici de la darrera crisi econòmica.
També som contraris a l’estatalització de la negociació col·lectiva, imposada per l’Estat i els sindicats espanyols, que deixa un marge de negociació gairebé nul a la resta d’administracions públiques. Recordem per exemple que l’IPC català sempre sol ser més alt que l’espanyol (una dècima més el 2019). Si aquí treballem, aquí decidim: no volem perdre més poder adquisitiu!

dilluns, 13 de gener de 2020

Situació 2020: retorn pagues, DPO


  • Recuperació aquest 2020, del  60% restant de  la paga extra pendent del 2013. Queda per determinar en quin moment es farà efectiu aquest rescabalament.
  • DPO: Recuperació el 100% del seu import  íntegre.
  • Pujada salarial fixa pel 2020 d’un 2%. Previsiblement es farà mitjançant un Real Decreto,  retroactiu a partir de l’1 de gener d'enguany.