BORSA DE TREBALLLlistat de BAREMS
Inclou: Especialistes d'infermeria de Salut Mental, del Treball i Obstètric-Ginecològiques (Llevadores).
 Inclou Diplomats en Dietètica i Nutrició, Fisioteràpia, Logopèdia, Òptica i Optometria, Podologia i Teràpia Ocupacional.
En Àrea Sanitària inclou: Anatomia Patològica i Citologia, Laboratori de Diagnòstic Clínic, Imatge per al Diagnòstic, Radioteràpia, Audiopròtesi, Documentació Sanitària, Dietètica i Higiene Bucodental.
En Àrea de Gestió i Serveis inclou: Cuiner/a i les famílies professionals d'Electricitat i electrònica, Edificació i obra civil, Fabricació mecànica, Manteniment i serveis a la producció i Informàtica.
En Àrea Sanitària inclou: Cures auxiliars d'Infermeria i Farmàcia.
En Àrea de Gestió i Serveis inclou: les famílies professionals d'Electricitat i electrònica, Fabricació mecànica i Manteniment i serveis a la producció.
Inclou: Enginyer/a Superior Industrial, Arquitecte/a, Advocat/a, Tècnic/a Superior en Ciències de la Informació, Analista / Analista Programador/a, Tècnic/a en Prevenció de Riscos Laborals de nivell superior (Grup 1) i Tècnic/a Superior de Funció Administrativa
Inclou: Programador/a, Tècnic/a en Prevenció de Riscos Laborals de nivell superior (Grup2), Tècnic/a en Prevenció de Riscos Laborals de nivell mitjà (Grup2), Tècnic/a de Gestió de Funció Administrativa, Tècnic/a Titulat mig en Treball Social, Tècnic/a Titulat mig en Biblioteconomia i Documentació, Tècnic/a Titulat mig Enginyer/a Tècnic/a Industrial, Tècnic/a Titulat mig Arquitecte Tècnic.