dilluns, 16 de juny de 2014

Comissió de Seguiment de Mobilitat Voluntària ICS

Sessió de 12 de juny 2014

Trasllats DUI (de primària a primària i d’hospital a hospital) 
 La proposta d’adjudicació es farà el 15 de juliol aproximadament, però per no distorsionar el gaudiment de les vacances dels professionals, la publicació de l’adjudicació definitiva serà a finals de setembre, per facilitar la incorporació a primers d’octubre.
Un cop feta la proposta d’adjudicació, s’obrirà un registre on els professionals ,en el cas de primària, podran informar les localitats de preferència. 

Trasllats de funció administrativa, zeladors i treballadors socials
Es faran en una única convocatòria que sortirà publicada al Dogc el proper 25 de juny, l’últim dia de presentació de sol·licituds serà el 25 de juliol. 


El total de places que està previst que surtin son:

Tècnic Superior de la Funció Administrativa: 28 

Tècnic Gestió Funció Administrativa : 46 

Administratiu : 95 

Aux. Administratiu : 503 

Zelador : 243 

Treball Social : 55

Com en el procés de mobilitat específic de DUI, en el moment de l’adjudicació definitiva s’obrirà el registre per informar la localitat de preferència. 

Requisits de participació
Només podrà participar la persona aspirant que acrediti tenir la condició de personal estatutari fix a l’Institut Català de la Salut, en la categoria corresponen i estar en la situació d’actiu o amb reserva de plaça a l’Institut Català de la Salut.
Inscripció
La sol·licitud d’inscripció es farà de forma telemàtica al lloc web de l’Institut Català de la Salut, fent clic a l’icona “Accés a places de l’ICS” i “Inscripció telemàtica de convocatòria”. Una vegada la persona s’identifiqui accedeix al Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) i fa clic a l’opció “Mobilitat voluntària”. A continuació la persona aspirant seguirà el procés indicat pel propi sistema per formalitzar la corresponent inscripció.
Termini d’inscripció
El termini per realitzar la inscripció serà d’un mes comptador de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC.


Cap comentari:

Publica un comentari