diumenge, 29 de juny de 2014

L'enquesta anual de Salut evidencia desigualtats en funció de la classe socialPublica El Punt/Avui

L'informe del 2013 ofereix per primer cop resultats segons el nivell educatiu i socioeconòmic

La població més desfavorida pateix més malalties cròniques

Dir que el nivell socioeconòmic i el nivell d'estudis de la població estan directament relacionats amb l'estat de salut dels ciutadans no és cap nou descobriment, però, per primer cop, aquesta correlació s'ha fet evident amb dades concretes en l'enquesta que cada any du a terme el Departament de Salut. L'edició del 2013 de l'Enquesta de Salut de Catalunya (Esca), que ahir va fer púbica la conselleria, ha recollit per primera vegada les variables de classe social i nivell d'estudis, i els resultats són aclaparadors. Les classes baixes tenen pitjor percepció de salut, pateixen més sobrepès i més malalties cròniques, i presenten un percentatge més elevat de discapacitat, per citar alguns dels exemples de desigualtats en salut.


Tot i que el grau de satisfacció dels usuaris envers els serveis sanitaris (tant públics com privats) és molt elevat (el 86,9% els valora de manera positiva) i fins i tot ho és més entre les classes baixes (89,4%), la percepció de tenir una bona salut arriba al 88,9% entre la població amb més recursos, mentre que es queda en un 77% entre els ciutadans que es troben en situacions més desfavorides i se situa en un 80,7% en les classes mitjanes.

Pel que fa a hàbits de vida i factors de risc, l'excés de pes continua sent molt elevat en el conjunt de la població (afecta el 48,5% de ciutadans adults), però en les classes baixes es dispara fins al 53,6%, mentre que a les més altes se situa en un 41,3%. D'altra banda, el 42,2% dels ciutadans amb rendes baixes conviuen amb malalties cròniques (mal d'esquena, artrosi, hipertensió, migranya, depressió, etc.), un percentatge que es redueix al 31,5% entre els més rics i se situa en un 39,2% a la classe mitjana.

Les classes socials més desfavorides també pateixen més hipertensió i més colesterol, però, per contra, segueixen més controls d'aquests factors de risc als centres sanitaris que no pas els ciutadans de classe alta. Però aquesta diferència en la consciència de la prevenció es capgira en el cas de les mamografies, recomanades a les dones de 50 a 69 anys. El 97,9% de les dones de classe alta es fan aquesta prova i només el 86,4% de les de classe baixa.

Disposar d'aquestes dades i conèixer com afecten els nivells socioeconòmic i formatiu de la població en la seva salut, “ha de servir per prendre decisions que apostin per l'equitat”, va afirmar el conseller de Salut, Boi Ruiz. Per la seva banda, el director general de Planificació i Recerca en Salut, Carles Constante, va destacar que la majoria de desigualtats tenen a veure amb hàbits de vida i estratègies d'acció que van més enllà de l'àmbit estrictament sanitari.

Millores en tabac i alcohol

L'Enquesta de Salut de Catalunya (Esca) del 2013 confirma la tendència a la baixa en el consum de tabac, fins i tot per sobre dels objectius que s'havia marcat el mateix Departament de Salut. El percentatge de fumadors (diaris i ocasionals) se situa en un 26,5% (34,2% en homes i 22,9% en dones), mentre que l'any 2010 arribava al 29,5%. El tabaquisme també és més elevat entre les classes baixes (28,1%) que no pas entre les altes i mitjanes (24,4% i 27,1%).

La tendència també és positiva en el cas del que s'anomena consum de risc d'alcohol, que passa del 6,2% l'any 2010 al 3,9%. En aquest cas, es tracta d'un problema més present entre les classes altes (4,7%) que no pas a les baixes (3,9%), i també entre les persones amb nivells d'estudis elevat (4,8%).

Cap comentari:

Publica un comentari