dimecres, 19 de setembre de 2018

El Govern va més enllà que l'Estat i incrementa fins a l'1,95% la massa salarial dels treballadors i treballadores de la Generalitat


Els treballadors públics també percebran el 100% de la retribució en cas de baixa laboral des del primer dia
Govern i sindicats han segellat avui l’acord en el transcurs de la segona Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat (MEPAG)
El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública impulsarà el decret de manera immediata per fer efectiu el pagament en les properes setmanes

dimecres, 29 d’agost de 2018

Ja toca recuperar els nostres drets laborals


CONVOCATÒRIA AUX.ADM. LLIURE-2018


Avui ha sortit publicada al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/1987/2018, de 20 d'agost, de convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria d'auxiliar administratiu/iva (AUX.ADM. LLIURE-2018).

Places convocades 1304

El termini per fer la inscripció és de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC.

CONVOCATÒRIA ZEL. LLIURE-2018


Avui ha sortit publicada al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/1986/2018, de 20 d'agost, de convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de zelador/a (ZEL. LLIURE-2018).
Places convocades: 474
El termini per fer la inscripció és de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC.

divendres, 10 d’agost de 2018

Festes Laborals 2019Manca a la llista el 6 de gener, dia de Reis, perquè cau en diumenge.
A les dates indicades en aquest calendari, els ajuntaments podran proposar afegir-hi dues festes locals, retribuïdes i no recuperables.  

dilluns, 6 d’agost de 2018

Mesa general dels Empleats Públics del 20 de juliol


Propostes: increment retributiu total de l’1’95 % màxim, desglossat en l’1,5% autoritzat per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, amb efectes a partir del gener del 2018, i un 0,25% addicional, gràcies a l’assoliment dels objectius de creixement del PIB del 2017. La proposta del Departament preveia un altre increment del 0,2% que es destinaria a l’increment retributiu.
Cobrar des del primer dia de baixa laboral
Una altra de les propostes del Govern, en la línia de la recuperació dels drets i les condicions de treball va ser la percepció del 100% de les retribucions des del primer dia de baixa per incapacitat temporal. Això volia dir que els treballadors públics cobraríem el 100% del sou en cas d’estar de baixa, en tots els supòsits i des del primer dia.
Millores laborals, via decret
Les millores de les condicions laborals i retributives s’han de fer obligatòriament via decret llei, ja que el Govern de Catalunya té el pressupost prorrogat a conseqüència de l’aplicació de l’article 155. Aquest decret llei podria aprovar-se aquest mateix mes de setembre.
Retorn de les pagues extra de 2013 i 2014
El Govern assumeix el compromís, acordat a la Mesa General anterior, de fer efectiu el retorn del 10% de la paga extra del 2013.

dijous, 26 de juliol de 2018

Ampliació permís paternitat


La Llei de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018 ha modificat la durada del permís de paternitat, afectant el primer paràgraf de l’article 49.c) del Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i l’article 48.7 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Aquesta modificació és aplicable als naixements de fills, guarda amb fins d’adopció, acolliment o adopció d’un fill/a que es produeixin a partir del 5/7/2018, inclòs, data en què entra en vigor la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

De la nova regulació cal destacar, en especial, el següent:

-     La durada del permís passa a ser de cinc setmanes i s’ampliarà en el supòsit de part, adopció, acolliment o guarda múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon.

-     El gaudi del permís serà ininterromput, excepte l’última setmana, que podrà gaudir-se, prèvia autorització, de forma independent en un altre moment dins dels nous mesos següents a la data de naixement del fill, la resolució judicial o la decisió administrativa.