dilluns, 19 de novembre de 2018

29N VAGA Atenció Primària de l'ICS


La Intersindical-CSC convoquem VAGA el 29 de Novembre de l’Atenció Primària de l’ICS, vaga de 24 hores, d’ afectació a tot el personal i totes les categories.

La vaga es farà el dia 29 de novembre del 2018, des de les 00 hores del dia 29 de novembre fins a les 23,59 hores del mateix dia, en tots els dispositius d’atenció primària (centres d’atenció primària, centres d’atenció continuada i urgent (CUAP i PAC), unitats d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) i PADES, personal de l’ICS que presta serveis a centres penitenciaris i altres dispositius de l'àmbit d’atenció primària gestionats per  l’Institut Català de la Salut.

Real Decreto Prescripció Infermeria


Ha estat publicat al BOE el Real Decreto 1302/2018, de 22 d’octubre, pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per infermeres i infermers.

Les infermeres i infermers (acreditats per l'òrgan competent) en l’exercici de la seva activitat professional podran indicar, usar i autoritzar la dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica (validació mèdica prèvia) mitjançant la corresponent ordre de dispensació i conforme a protocols o guies de practica clínica i assistencial.

Requisits de les Infermeres i Infermers:

Cures Generals:

Titol de Graduat en Infermeria. Diplomat en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari o equivalent.

Cures Especialitzades:

Titol de Graduat en Infermeria, Diplomat en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari o equivalent, així com el títol d’infermer/a especialista segons RD 450/2005 de 22 d’abril sobre especialitats d’infermeria.

A més reunir un d’aquests requisits (en tots dos casos):

a) Acreditació d’experiència professional mínima d’1 any.
b) Superació d’un curs d’adaptació adequat ofert per l’Administració sanitària de forma gratuïta.
dijous, 18 d’octubre de 2018

Decret Llei sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.


Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

·         El Govern aprova el decret per fer efectiu l’increment retributiu de l’1’95% dels treballadors i treballadores públics

·         100% de la retribució en cas de baixa laboral
dimarts, 9 d’octubre de 2018

El Tribunal Suprem estableix que les prestacions per maternitat estan exemptes de l’IRPF


La Secció Segona de la Sala III, del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem ha establert com a doctrina que “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”.
D’aquesta manera, el Tribunal Suprem considera que la prestació per maternitat a càrrec de l’Institut Nacional de la Seguretat Social pot considerar-se com un dels supòsits previstos per l’article 7.h de la Llei de l’IRPF, en el qual es disposa que “tanmateix estaran exemptes la resta de prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat”.

Per tant, d’acord amb aquesta sentència, les persones que hagin gaudit d’una prestació per maternitat i hagin tributat l’impost de l’IRPF, podran reclamar-ne la seva devolució.

Entenem que tot i que la sentència únicament fa referència a la prestació per maternitat, també és extensible al de paternitat.

Com podem reclamar l’IRPF pagat indegudament?

dimecres, 3 d’octubre de 2018

Convocatòries TCAI-LLIURE-2018 i DSI-LLIURE-2018 ICSHan estat publicades al DOGC de data 3 d’octubre de 2018, les convocatòries de torn lliure de professionals d’Infermeria i de Tcai.

TCAI-LLIURE-2018

Identificació de la convocatòria: TCAI-LLIURE-2018

Nombre de places: 1588

Termini d'inscripció: Des del dia 04/10/2018 fins el dia 23/10/2018

DSI-LLIURE-2018
Identificació de la convocatòria: DSI-LLIURE-2018
Nombre de places: 3301
Termini d'inscripció: Des del dia 04/10/2018 fins el dia 23/10/2018

dimarts, 25 de setembre de 2018

Resolució provisional carrera professional campanya 2018

Si durant el mes de desembre de 2017 vàreu sol·licitar la carrera professional, campanya N1234O2018, des de la Direcció de Recursos Humans, informen que s'ha publicat la resolució provisional.

Disposareu de 20 dies hàbils per fer les al·legacions oportunes (fins el 5 d'octubre)

Les adreces de l'aplicació SGRH (Sistema de Gestió de Recursos Humans) on podeu consultar el resultat de la vostra sol·licitud són les següents:

Intranet:http://www.portalics.rrhh/SGRH
Internet:http://wsa.ics.gencat.net/sgrh

Tanmateix, us informem que els professionals que tinguin informat el seu correu a les dades personals del Gestor de l'Aplicatiu, se'ls enviarà un correu comunicant-los que estarà disponible la resolució provisional a partir d'avui mateix i que tot seguit s'obrirà el període d'al·legacions.