dijous, 22 de març de 2018

Convocatòria PED. LLIURE-2018 ICSHa estat publicada la convocatòria específica del procés selectiu per a proveir places bàsiques de la categoria de facultatiu/iva especialista en pediatria i les seves àrees específiques (PED. LLIURE-2018)
El termini per fer la inscripció és de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC.

Accedeix al DOGC de la convocatòria

divendres, 16 de març de 2018

VALORACIÓ DE L’ACORD ESTATAL SOBRE EL SECTOR PÚBLICL'Acord suposa una nova ingerència en la capacitat d'organització dels serveis públics del nostre país i no és cap avanç en la recuperació del poder adquisitiu perdut.

En matèria d'ocupació l'acord manifesta que no hi haurà ni increment de despesa ni d'efectius; si a això li sumem que en alguns sectors es plantegen taxes de reposició del 75%, l'acord comportarà novament destrucció d'ocupació pública.

Per la Intersindical-CSC la proposta del Govern espanyol per al personal de l'administració pública segueix aprofundint en les polítiques d'ingerència i centralització liderats per l'executiu de Rajoy i els sindicats estatals, i és absolutament insuficient, ja que dóna cobertura a les polítiques d'austeritat que han suposat la destrucció de més de mig milió de llocs de treball públics; no fa front a la greu situació de l'ocupació a les administracions públiques, a més de no abordar la recuperació del poder adquisitiu, pot suposar fins i tot una pèrdua més gran, ja que l'acord en cap cas garanteix l'IPC, i pretén eliminar la referència a l'esmentat índex.

dimarts, 6 de març de 2018

La Intersindical-CSC fa una crida a secundar la jornada de Vaga del proper 8 de Març

L’objectiu d’aquesta Vaga del proper 8 de Març Dia Internacional de la Dona Treballadora és mostrar el rebuig a la desigualtat i invisibilitat històrica que suporten les dones, i exigir la millora de les seves condicions socials i laborals i la fi de la discriminació laboral que pateixen, que es veu agreujada per les mesures aplicades sota l’excusa de la crisi econòmica.


Aquesta Vaga va més enllà de l’àmbit productiu i comptarà amb quatre eixos de lluita: el consum, el treball, la cura i l’educació. 


La nostra aportació des de l’àmbit sindical es centrarà en l’aturada laboral de 24 hores.


La Intersindical-CSC fem una crida a participar en totes les mobilitzacions que durant aquesta jornada siguin convocades pel moviment feminista en les principals localitats del país.

dilluns, 5 de març de 2018

Vaga 8-M, Dia dona treballadora. Serveis mínimsServeis mínims en l’àmbit de sanitat,


Assistència sanitària en els centres i els establiments sanitaris assistencials de titularitat pública i privada:a) Assistència sanitària en els centres i establiments sanitaris de la Xarxa Sanitària d’Utilització Pública (XSUP):1.El normal funcionament del servei d’urgències, tant l’atenció de malalts externs com l’atenció dels malalts ingressats a les unitats d’observació d’urgències, a criteri del metge encarregat del malalt.2. El normal funcionament de les unitats especials: unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles altres que puguin tenir la consideració d’unitats especials d’urgència vital.

dimarts, 20 de febrer de 2018

Convocatòria 2018 Tècnic Prevenció de Riscos Laborals ICS

Ha sortit publicada la Resolució SLT/209/2018, de 5 de febrer, per la qual es fa pública la convocatòria específica per cobrir places vacants de personal estatutari de gestió i serveis de les categories professionals de tècnic/a de prevenció de riscos laborals nivell superior del grup professional 1 (A1) i de tècnic/a de prevenció de riscos laborals nivell superior del grup professional 2 (A2) pel sistema de concurs oposició (convocatòria PRL-2018).


Accediu a les Bases generals i a la seva modificació

dilluns, 5 de febrer de 2018

L'1% més ric de la població mundial va acaparar el 82% de la riquesa generada l'any passatOxfam

A l’estat espanyol, la recuperació econòmica després de la crisi ha afavorit quatre vegades més als més rics que als més pobres.

Oxfam Intermón demana al Govern espanyol mesures per reduir la precarietat laboral, que afecta principalment a les dones i als joves. A l’estat espanyol, les treballadores cobren de mitjana un 20% menys que els treballadors.

En el marc de Fòrum Econòmic Mundial a Davos, que reuneix de nou a Suïssa a les elits polítiques i empresarials, Oxfam publica  l'informe "Premiar la feina, no la riquesa", en el qual denuncia que el 82% de la riquesa mundial generada durant l'any passat va anar a parar a mans de l'1% més ric de la població mundial, mentre que el 50% més pobre -3700 milions de persones- no es va beneficiar gens ni mica d'aquest creixement. 

A Espanya, aquest repartiment va seguir la mateixa tendència: l'1% més ric va acaparar el 40% de la riquesa creada mentre que el 50% més pobre amb prou feines va aconseguir repartir-se un 7%.

dijous, 25 de gener de 2018

Obert fins al 31 de gener el termini per renovar o demanar el complement d’exclusivitat de l’ICS pel personal facultatiuCampanya 2018
L’Institut Català de la Salut (ICS) ha obert el termini perquè el personal facultatiu, amb plaça estructural a la plantilla, que estigui percebent el complement per dedicació exclusiva pugui sol·licitar-ne la renovació fins al 31 de gener.

Per cursar la sol·licitud, la persona interessada ha d’emplenar la declaració de manteniment dels requisits per a la percepció d’aquest complement d’exclusivitat i presentar-la a la direcció de recursos humans de l’hospital o a la unitat de recursos humans de l’àmbit d’atenció primària que correspongui.

Si el facultatiu demana per primera vegada el complement d’exclusivitat, ha d’emplenar aquest model normalitzat de sol·licitud. En aquest cas, no hi ha data límit per presentar la documentació.

El personal sanitari facultatiu eventual, el personal sanitari facultatiu amb nomenament per substitució directa, el personal de contingent i zona i el personal de SEU i SOU queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de l’exclusivitat, d’acord amb la instrucció 06/2006 de l’ICS.

dilluns, 22 de gener de 2018

Previsió de cobraments de les pagues pendents del personal de l’ICS al llarg de 2018
L’administració de la Generalitat no garanteix en aquest moment el cobrament de la part de la paga extraordinària pendent del 2012 a la data prevista, el compromís adquirit va ser que el març de 2018 es cobraria la darrera part de la paga extra pendent de 2012, en concret el 20’32%.
Recordem que aquest 2018 hi ha el compromís de que ens sigui abonat un mínim d’un 10% de la quantia de la paga extraordinària del 2013, que també resta pendent.
En aquest moment la Generalitat, no pot assegurar que es complirà el compromís adquirit. Aquest pagament requereix el corresponent decret llei.
L’administració de la Generalitat afirma que si s’elimina l’aplicació de l’article 155 per part del Govern espanyol i es forma nou govern de la Generalitat, no hi haurà problema per part de la Generalitat de fer efectius aquests abonaments, si persisteix l’aplicació de l’article 155 i no es configura govern de la Generalitat, el decret llei l’hauria d’aprovar el Consejo de Ministros.

dimarts, 9 de gener de 2018

Montoro anuncia que per a l’any 2018, l’aportació de l’Estat als pressupostos de la Generalitat es reduirà en més de 700 milions d’€ respecte a la quantitat que s’havia compromès a aportar.Publica RBA gestió i salut

Tenint en compte que el pes de la sanitat en el pressupost de la Generalitat està al voltant del 40%, aquesta retallada de Montoro pot afectar al departament de Salut en uns 300 milions d’€ aproximadament.

Amb l’excusa de la  pròrroga del pressupost estatal, Montoro està donant continuïtat al compromís que va adquirir amb l’UE de reduir la despesa sanitària a Espanya.

Montoro acabarà sent, si ja no ho és ara, el ministre més nefast en la història de les prestacions socials a Espanya. Les retallades impulsades per la seva persona durant el seu mandat  estan fent un mal als ciutadans que pot arribar a ser irreparable. Pensions i sanitat han estat els àmbits en el que el ministre ha actuat amb més contundència. Per a l’any 2018 ha decidit reduir el pes de la despesa sanitària en el PIB que baixarà del 6% al 5,8%. Aquesta mesura es troba dins del Programa d’Estabilitat 2017-2020 que ell mateix va enviar a Brussel·les el passat mes d’octubre.

dilluns, 8 de gener de 2018

Dates d’exàmens Oferta Pública d’OcupacióL’Oferta Publica d’Ocupació a nivell de tot l’estat ja te dates definitives d’examen d’11 categories.
Algunes d’elles tindran dues possibles dates per a la realització dels exàmens, i aquesta dependrà de l’elecció de la comunitat, que podrà triar una o altra.
El fet de marcar les mateixes dates d’examen a tot l’estat, comporta que les persones aspirants només es podran presentar a un sol lloc per fer la prova.

Pediatre/a d’Atenció Primària
11/11/2018 o 01/12/ 2019
Metge/essa de Família
25/11/ 2018 o 17/11/ 2019
Tècnics Superiors de Laboratori
21/10/2018 o 27/10/2019
Tècnics Superiors de Radiodiagnòstic
21/10/1018 o 27/10/2019
Marmitons de cuina
23/09/2018 o 20/10/2019
Llevadores
03/02/2019
Fisioterapeuta
17/02/2019
Infermeria
12/05/2019
TCAI
28/04/2019
Auxiliar Administratiu/iva
07/04/2019
Zelador/a
10/03/2019