dimecres, 7 d’octubre de 2020

Equilibiri en el contingent de pacients per al personal de Gestió i Serveis

Les seccions sindicals de la
Intersindical-CSC

EXPOSEM:
Que els/les professionals sanitaris/àries, medicina i infermeria, treballen amb una quantitat assignada de pacients en els centres dependents dels EAP.
Que el volum de pacients assignat a medicina i infermeria en els EAP s'equilibra per part dels Equips Directius amb la finalitat d'evitar sobrecàrregues vers cap persona treballadora.
Que el personal de GiS que treballen a les UAC dels centres de primària no se'ls hi contempla per part dels Equips Directius dels EAP les càrregues assistencials, com si que es fa amb el col·lectiu sanitari.

DEMANEM:
Que es reguli, per part de les Direccions dels Equips de Primària, les càrregues de treball de tot el personal que treballa a les UAC dels EAP, igual que es fa amb medicina i infermeria.
Que es regulin aquestes càrregues de treball en els Reglaments Interns dels centres, igual que es fa amb els/les professionals sanitaris/àries.
Que no hi hagi cap professional de la UAC amb un volum de feina desproporcionat respecte a l’assignació que ha de tenir, igual que es fa amb el personal sanitari.
Que s’actuï per part de les Direccions dels Equips de la mateixa manera que es fa amb personal sanitari, medicina i infermeria, respectant contingents, per tal que hi hagi un equilibri en la càrrega de treball.

Cap comentari:

Publica un comentari