divendres, 8 de març de 2013

Què passarà amb el sistema català de Salut en una Catalunya independent?


El Govern té pràcticament transferides totes les competències en salut. Catalunya tenia un dels sistemes sanitaris més complerts fins que va esclatar la crisi econòmica i van començar les retallades, que els ciutadans van notar en l’augment de les llistes d’espera, el tancament de quiròfans i plantes en hospitals, i la introducció de l’euro per recepta farmacèutica. Totes aquestes mesures volen fer sostenible el model català i, en principi, tenen caràcter temporal fins que no revifi l’economia. La sostenibilitat d’un sistema depèn dels recursos disponibles, i aquí cal recordar que la independència posaria fi a un espoli fiscal de 16.000 milions d’euros l’any que, en part, es podrien destinar a la sanitat.
La millora del model de finançament del sistema català de salut no implicaria directament la supressió de l’euro per recepta, taxa que ja ha estat recorreguda pel Tribunal Constitucional espanyol. Es tracta d’una taxa introduïda per l’últim Govern per racionalitzar la despesa farmacèutica i que només podria ser retirada si els futurs executius consideren que no té sentit mantenir-la. El que sí podria fer el Govern d’una Catalunya independent és decidir quins medicaments finança la Seguretat Social i quina és la cartera de serveis bàsics que garanteix de manera universal, dues competències que actualment corresponen al Govern espanyol.

D’altra banda, cal recordar que el Govern de Catalunya passaria a ser la titular de 150 centres hospitalaris, entre CAP i hospitals, que actualment pertanyen a la Seguretat Social, malgrat que s’han finançat amb diners de la Generalitat.

Si vols saber-ne més: http://www.elclauer.cat/

Cap comentari:

Publica un comentari