dijous, 30 d’abril de 2015

El Parlament tramitarà una llei per garantir atenció sanitària a immigrants



Publica El Periódico

La finalitat és reprendre les prestacions que disposaven abans que el Govern del PP les limités i restringís

El Parlament tramitarà una proposició de llei d'ICV-EUiA que té com a finalitat retornar als immigrants irregulars les prestacions sanitàries universals que disposaven abans que el Govern del PP aprovés el 2012 un decret llei que les limita i restringeix.

Aquesta proposició de llei ha superat el debat a la totalitat al haver-se retirat just abans de les votacions les esmenes a la totalitat que havien presentat CiU i PP.

Nota informativa en relació al càlcul efectuat per al retorn dels primers 44 dies de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012



Amb motiu de l’aplicació de l’Acord GOV/33/2015, de 10 de març, sobre la recuperació d’una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, s’ha detectat una incidència en aplicar l’adequació retributiva a què fa referència el punt 3.3 b) de l’esmentat Acord.

dimecres, 29 d’abril de 2015

Salut crea un portal perquè els catalans accedeixin a la seva història clínica on line



Publica La Vanguardia

Podran consultar el pla de medicació, els diagnòstics i els informes clínics

El Servei Català de Salut (CatSalut) ha creat el nou portal digital Cat@SalutLaMevaSalut, a través del qual els catalans podran accedir a tota la informació generada en els centres assistencials públics, com el pla de medicació, els diagnòstics i els informes clínics.

La salut laboral, un tema pendent



L'Organització Internacional del Treball (OIT) va denunciar ahir que cada any 2,3 milions de treballadors moren arreu del món per culpa d'accidents o malalties laborals. En ocasió del Dia Internacional de la Salut i la Seguretat a la Feina, l'OIT va emetre un comunicat en què, a més de la dada esmentada, subratllava que més de 313 milions de treballadors pateixen lesions professionals no mortals anuals. Tot plegat representa que, diàriament, hi ha 860.000 persones ferides i 6.400 mortes fent la seva feina o per malalties generades per l'activitat laboral.

L'organisme insisteix en la seva nota pública que la recessió i la pressió empresarial per augmentar els guanys no poden justificar cap negligència en matèria de seguretat i salut a la feina. Per això, reclama que tant els accidents com les malalties laborals siguin classificats definitivament en la categoria de màxima prioritat dins dels problemes de salut global, a més de recordar que els descuits en aquest àmbit també impacten en el PIB.

dilluns, 27 d’abril de 2015

Borsa. Baremació Maig 2015



Durant la segona quinzena del proper mes de maig es realitzarà una nova baremació de caràcter ordinari de la Borsa de treball de l’ICS.
Si teniu dubtes podeu accedir al manual d'incripció a la Borsa

Us recordem que la inscripció en borsa de treball passa a la situació d’inscripció passiva si durant els últims 12 mesos no hi ha hagut cap actuació en el SGRH, per consulta en “Selecció Temporal” o per actualització de mèrits al “Gestor de currículum” ja sigui de forma directa o per càrrega automàtica de l’ICS.
La persona podrà tornar a estar activa en qualsevol moment posterior mitjançant la pestanya “Activar situació passiva”.
Es manté la puntuació de la darrera baremació si la inscripció està activa en el moment de fer-la. En cas que estigui en situació d’inscripció passiva estarà “Pendent de baremació”.