dijous, 19 de novembre de 2015

Convocatòria 2015Ha sortit publicada la Resolució SLT/2623/2015, de 12 de novembre, de convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de les categories de:
  • Facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària (MFIC-T.LLIURE-2015)
  • Facultatiu/iva especialista en pediatria (PED-T.LLIURE-2015)
  • Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI-T.LLIURE-2015)
  • Diplomat/ada sanitari/ària en obstetrícia ginecològica (LLEVADOR/A-T.LLIURE-2015)
  • Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria (TCAI-T.LLIURE-2015)
  • Auxiliar administratiu/iva (AUX.ADM-T.LLIURE-2015)
  • Zelador/a (ZEL-T.LLIURE-2015)