dimarts, 30 d’agost de 2016

Projectes Transversals de Salut (iSalut)Publica RBA 
La Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3), La Meva Salut (canal personal de salut), El Pla d’imatge digital i el projecte IS3 (gestió de processos assistencials) configuren uns projectes cabdals per millorar els processos de Salut
Amb dependència del CatSalut, el grup de treball iSalut està immers en una dinàmica de modernització tecnològica de les estructures dels processos interns del sistema de salut. Tanmateix el pressupost assignat a alguns projectes d'iSalut és inexistent 
Aquest grup de treball integrat dins del CatSalut i presidit per David Elvira director del Servei Català de la Salut ha desenvolupat al llarg dels anys un  projecte prou conegut (HC3) atès el seu elevat grau d’implantació en el nostre sistema sanitari públic. L’HC3 ha estat el projecte estrella d’aquest grup de treball i permet l’accés de manera organitzada, sota uns paràmetres idonis de seguretat i confidencialitat, a la informació rellevant de les històries clíniques dels centres sanitaris de la xarxa assistencial pública. Això facilita la feina dels professionals de la salut, i per tant millora la qualitat de l’atenció rebuda pels ciutadans. Avui en dia estan integrats a l’HC3 els hospitals d’aguts, els sociosanitaris, l’assistència primària i la salut mental.

Model d'assistència sanitària


dimarts, 9 d’agost de 2016

Pla de Salut 2016-2020El Pla de Salut de Catalunya es configura en 4 eixos: compromís i participació, atenció de qualitat, bon govern i salut a totes les polítiques. A la seva vegada, aquests quatre eixos determinen 12 línies estratègiques: les persones, la seva salut i el sistema sanitari; implicació dels professionals; salut pública, accessibilitat i resolució, política farmacèutica i del medicament; atenció integral i cronicitat; recerca i innovació en salut; excel·lència i seguretat; avaluació de resultats i transparència; salut digital; integració territorial i  finalment la últim línia estratègica seria les polítiques interdepartamentals i intersectorials.