dimarts, 3 de gener de 2017

Els homes tenen un mes de permís de paternitatPublica AgènciesSis anys després, l'Estat executa el que recull la llei d'Igualtat.
Sis anys després del que reclamava la llei, l’Estat finalment amplia de dues a quatre setmanes el permís de paternitat per naixement o adopció. El consell de ministres es va comprometre fa uns dies a augmentar la partida pressupostària d'aquest any "per millorar la conciliació entre la vida familiar i laboral”, després d’haver ajornat que la mesura entrés en vigor una i altra vegada des del 2011.
L’ampliació del permís de paternitat estava prevista a la llei d’Igualtat de José Luis Rodríguez Zapatero del 2007, que va deixar com a marge fins al cap de quatre anys la seva execució. Però en plena recessió, el govern socialista va decidir ajornar-ho fins al 2013. Mariano Rajoy no va tenir problemes en fer el mateix una i altra vegada fins aquest any.
No hi ha cap estratègia comuna a la UE sobre com han de ser els permisos. Una directiva europea indica que els estats han de facilitar que la baixa de la mare sigui d’almenys 14 setmanes –tot i que la mitjana és de 23–. Però, en canvi, no diuen res per al cònjuge, creant situacions tan extremes com a Itàlia on només es garanteix un dia de baixa amb el 100% del sou. Tot i això, Espanya està dins de la mitjana dels Vint-i-vuit, que és de 12 dies i mig.
Compartir les tasques
Diversos estudis internacionals constaten que les baixes per paternitat són una manera de lluitar contra la discriminació de la dona i d’evitar que quedi relegada del món laboral. Suècia concedeix fins a dos anys de baixa per a les mares, però amb el temps se’n van adonar que aquesta mesura les allunyava del món laboral. Per això va decidir impulsar una “bonificació d’igualtat” en els impostos per repartir-se la baixa més equitativament entre els dos progenitors. Amb el temps, s’ha demostrat que els pares que tenen el mateix permís tenen un paper més important a l’hora de criar els fills al cap dels anys.A l’Estat, segons les estadístiques de la Seguretat Social, el 86% dels homes s’agafen les dues setmanes de permís, però menys del 2% opten per partir-se les deu de les setmanes transferibles amb la mare.