dimarts, 25 de juliol de 2017

Convocatòria DUI-P-2010 - Acte d'eleccióPrevisió acte d’elecció
Cap de setmana del 17 de setembre
Places objecte de la convocatòria
603
Aspirants que finalment han superat el procés selectiu
572


Dades sobre el marcatge de preferències de destinació de la DUI-P-2010
 
478 persones han marcar preferències:
  • 318 demanen el mateix SAP on ja treballen
  •  45 treballen a diferent SAP del demanat
  • 21 persones no treballen a l’ICS
  • 94 persones no han demanat preferència de destinació

Convocatòria de selecció torn lliure 2015 - Cronograma previstPublicació resultats definitius 3a i 4a prova
Darrera setmana de març FET
Introducció i acreditació de mèrits
Fins 13/07/2017 FET
Publicació resultats provisional concurs
Desembre 2017
Període per al·legar resultats provisional de mèrits
Pendent
Reunió Tribunal per resoldre al·legacions
Pendent
Publicar llista definitiva concurs
2a quinzena gener 2018
Acte d’elecció en el SGRH
Març 2018
Acte d’elecció a les gerències territorials i enviar DOGC
Març 2018

Convocatòria de promoció interna 2016 - Cronograma previst
Tècnic Superior FA i Tècnic de Gestió FA

Publicar notes provisional 1a prova
Finals setembre 2017
Prova de català i publicació llista provisional català
1a quinzena octubre
Publicar valoració provisional 3ª prova (competències)
2a quinzena octubre
Període al·legacions 3a prova, resoldre i publicar resultats definitius
1a quinzena novembre
Presentar i introduir mèrits
2a quinzena novembre
Publicar valoració provisional mèrits
1a quinzena desembre
Període al·legacions sobre concurs de mèrits
2a quinzena desembre
Resoldre al·legacions, publicar resultats definitius mèrits i definitius concurs-oposició
2a quinzena gener 2018
Acte d’elecció en el SGRH
Febrer 2018
Acte elecció Gerència i DOGC
Març 2018

Resta de categories

Realització 1a i 3a prova
10/11 juny 2017 FET
Publicar plantilla i notes provisionals
29 juny 2017 FET
Període per fer al·legacions
Fins 13 de juliol 2017 FET
Reunió Tribunals per resoldre al·legacions a l’examen
2a quinzena agost i fins 6 de setembre 2017
Publicar llista definitiva notes 1a prova
8 setembre 2017
Fer prova de català
16 de setembre 2017
Publicar llista provisional català
16 setembre 2017
Publicar valoració provisional 3a prova (competències)
2a quinzena setembre 2017
Període per al·legar 3a prova, resoldre i publicar resultats definitius
3a setmana octubre 2017
Presentar i introduir mèrits
Del 23/10/2017 al 6/11/2017
Publicar valoració provisional mèrits
Pendent
Període per al·legar sobre mèrits
Pendent
Resoldre al·legacions, publicar resultats definitius de mèrits i resultats definitius concurs-oposició
Pendent
Acte d’elecció presencial a cada Gerència Territorial
Pendent
Publicar DOGC llista de persones adjudicatàries
Pendent