dilluns, 17 de desembre de 2018

Acord retributiu 2019


Pujada salarial fixa pel 2019 d’un 2’25%.

Previsiblement es farà mitjançant un Real Decreto, i a partir de l’1 de gener de 2019.

A aquesta pujada fixa es podria sumar una altra variable d’un 0’25%, lligada a l’evolució del PIB i un altre 0’25% procedent de fons addicionals.

En un escenari de màxims, la pujada salarial podria arribar al 2’75%, encara que per això el PIB hauria de créixer un 2’5% i la previsió és que ho faci un 2’3%.


dimecres, 12 de desembre de 2018

JA TOCA, Revertim les retallades,


Des de la Intersindical-CSC, sempre hem tingut la convicció que sense la mobilització no es podien revertir les retallades i millorar les condicions laborals.
Per aquest motiu vam convocar la vaga del 29N, que juntament a d’altres mobilitzacions de l’Atenció Primària, ens han permès iniciar el camí de la recuperació de les condicions laborals perdudes des del 2010.


COM ESTÀ LA SITUACIÓ EN AQUEST MOMENT

Recuperació de pagues del 2013 i 2014

dimarts, 11 de desembre de 2018

Ja podem reclamar l’IRPF de maternitat i paternitat

La Secció Segona de la Sala III, del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem ha establert com a doctrina que “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”.D’aquesta manera, el Tribunal Suprem considera que la prestació per maternitat a càrrec de l’Institut Nacional de la Seguretat Social pot considerar-se com un dels supòsits previstos per l’article 7.h de la Llei de l’IRPF, en el qual es disposa que “tanmateix estaran exemptes la resta de prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat”.

dilluns, 3 de desembre de 2018

Dodecàleg conjunt per millorar l’atenció primària


Pel seu interès us fem arribar aquest conjunt de mesures per millorar l’Atenció Primària, que han de fet de manera conjunta:


  1. Increment del pressupost per a l’Atenció Primària (entesa com a Equips d’Atenció Primària) fins al 25% de la despesa en el Sistema Sanitari. Que aquest increment sigui del 20% ja en els pressupostos de l’any 2019.
  2. Recuperar la dotació de personal (metgesses, infermeres, personal administratiu i treballadores socials) que els EAP tenien l’any 2010, dotant-los amb personal suficient, i cobrint absències per baixes, vacances, jubilacions i altres. Plantejar un increment suplementari d’infermeres de primària per fer front a l’envelliment poblacional i a les necessitats d’atenció domiciliaria.
  3. Condicions de treball dignes per a tot el personal dels EAP. Contractes mínims d’un any i accés de totes les professionals a la carrera professional, independentment del tipus de contractació.