dimecres, 30 de gener de 2019

Acord de personal UAC d'atenció primària


Aquest Acord és d’aplicació a partir de 20 de desembre de 2018, per tant és d’aplicació en aquells professionals que van demanar la Carrera Professional dins del període de petició.

Us recomanem la lectura d’aquells punts que al nostre entendre tenen major impacte:

A les plantilles de les UAC d'atenció primària només volen auxiliars administratius/ves
L'acord sindical estableix que les plantilles de les UAC d'Atenció Primària han d'acabar estant formades, de manera exclusiva, per personal de la categoria auxiliar administratiu/va, saltant-se amb aquesta mesura els drets del personal amb categoria d'administratiu/va i superiors a formar-ne part dels EAP.

Criteris de reconeixement de serveis prestats a efectes de selecció temporal i selecció fixa

El personal zelador/a d’Atenció Primària que hagi realitzat tasques de recepció, programació i atenció al ciutadà, podrà computar el temps de serveis prestats realitzant aquestes tasques en les tres primeres convocatòries que es facin (incloent promoció interna i torn lliure), per accedir a la categoria d’auxiliar administratiu/iva amb posterioritat a l’aprovació d’aquest Acord.

El mateix tractament es donarà pel que fa al còmput de serveis prestats i a les avaluacions de l’acompliment que disposi, a efectes de selecció temporal (borsa de treball).

Sentència guanyada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya


A igual treball igual remuneració

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha reconegut el dret a una professional estatutària de l’ICS en situació de Promoció Interna Temporal a percebre els triennis de la categoria que realment desenvolupa.

Aquesta sentència és important ja que els seus efectes poden anar més enllà de la persona reclamant i s’obriria la possibilitat que pogués beneficiar al col·lectiu de treballadors/res de l’ICS que estan en la mateixa situació.

divendres, 18 de gener de 2019

La grip a Catalunya ja arriba a nivells d'epidèmia


Agències

L’activitat gripal s’ha situat en 119 casos per 100.000 habitants i congestiona les urgències.

Era qüestió de dies. Després de l'ascens en l'activitat gripal de les últimes setmanes, ara ja ha superat per primer cop el nivell d'epidèmia. La taxa d'activitat gripal se situa ja en els 119,59 casos per 100.000 habitants, per damunt del llindar epidèmic d’aquesta temporada, establert en 110,7 casos.

Segons el model predictiu que s'ha elaborat, l’activitat gripal presentarà un nivell epidèmic baix-moderat, però creixerà cap a un nivell moderat amb pics de nivell elevat en algunes regions de la demarcació de Lleida i Tarragona.

dijous, 3 de gener de 2019

La devolució de l'IRPF per maternitat i paternitat del 2016 i 2017 es pot reclamar des d'avui


Agències
Els contribuents que van cobrar el 2016 i el 2017 prestacions per maternitat i paternitat poden sol·licitar a partir d'aquest dimecres a la tarda la devolució de l'IRPF. S'obre, així, la segona fase per demanar el reintegrament d'aquest gravamen, una mesura que beneficiarà més d'un milió de persones.