dilluns, 28 de febrer de 2011

"TENIM UN DELS MILLORS SISTEMES SANITARIS DEL MÓN, SOBRETOT GRÀCIES ALS PROFESSIONALS"

Segons informa Ara.cat:

El president del Consell Assessor de Sanitat defensa que el sistema ha de resoldre qualsevol dubte de salut que se li plantegi al ciutadà

El president del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari, Miquel Vilardell, considera que Catalunya ha arribat a tenir "un dels millors sistemes sanitaris del món", i atribueix aquesta situació "al personal sanitari, més que als diners". Segons ell, els professionals de la salut de Catalunya són "de primer nivell", i per això "s'ha de donar autonomia als metges, perquè saben què han de fer i ho fan bé". D'aquesta manera, assegura, "s'evitarà la pressió sobre el sistema".

divendres, 25 de febrer de 2011

SALUT IMPULSA LA SUPRESSIÓ DEL 50% D'ALTS CÀRRECS SANITARIS

Segons informa avui El Periódico:

Boi Ruiz renuncia a presidir consorcis i empreses públiques per donar exemple
La direcció de l'Hospital Clínic es redueix i hi accedeixen nous responsables


En l'últim decenni, la persona que va dirigir la Conselleria de Salut va presidir gairebé tots els consorcis sanitaris i empreses públiques vinculades a l'àmbit sanitari, així com l'Institut Català de la Salut (ICS), organisme que gestiona els hospitals i centres d'assistència primària de la Generalitat. Encara que aquests càrrecs no han estat mai remunerats, sí que van assegurar un evident poder decisori sobre l'entitat presidida, una prerrogativa que l'actual conseller de Salut, Boi Ruiz, ha decidit suprimir. Ruiz ha traslladat la presidència de l'ICS a l'enginyer Josep Prat, i ha adoptat la mateixa mesura en el consell d'administració del Parc Salut Mar (que reuneix els hospitals del Mar i l'Esperança, i la seva xarxa de centres de salut mental) on dimarts passat va ser nomenat com a únic director gerent Jaume Raventós, anterior conseller delegat.
Ahir va arribar el canvi a l'Hospital Clínic, que des del 2007 presidia l'anterior responsable de Salut, Marina Geli, igual que ara, de manera excepcional, seguirà fent Boi Ruiz, ja que així ho estableixen els estatuts de la Corporació Sanitària Clínic.

CONVOCATÒRIES HOSPITALS ICS

ANUNCI PROVA DE CATALÀ
Han sortit publicades les diligències en què els tribunals qualificadors acorden:
Obrir un termini, que s’iniciarà el dia 25 de febrer de 2011 i finalitzarà el dia 4 de març de 2011, per tal que les persones convocades a la prova de català puguin presentar la documentació per quedar exemptes de la seva realització.
Fixar la data de realització de la prova de català per al dia 20 de març de 2011. El dia 10 de març de 2011, atenent el nombre de persones que finalment quedin convocades a la prova de català, es publicarà el lloc i l’hora de realització de l’esmentada prova.

dijous, 24 de febrer de 2011

CONSELL ASSESSOR PER A LA SOSTENIBILITAT I EL PROGRÉS DEL SISTEMA SANITARI

El Govern acorda la creació del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari

Assessorarà l'Executiu en polítiques orientades a garantir el desenvolupament sostenible del sistema sanitari i a impulsar-ne la millora de la gestió

Miquel Vilardell presidirà el Consell, que estarà format per un màxim de 12 membres, que no rebran cap retribució.

En formen part, entre d'altres:

 • Miquel Vilardell, president del Col·legi de Metges i cap del servei de medicina interna de l’Hospital Vall d’Hebron, presidirà el Consell
 • Manel Peiró, doctor en Administració i Direcció d’Empreses i professor del departament de direcció de Recursos Humanos d’Esade
 • Amelia Guilera, diplomada en Infermeria i directora de l’Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu;
 • Xavier Mundet, cap de l’àrea de Docència, Formació i Recerca de la Gerència de l’Àmbit de l’Atenció Primària de Barcelona
 • Antoni Bayes de Luna, director del departament de Cardiología i Cirugia Cardíaca de la Clínica Quirón de Barcelona
 • Feliu Sucarrats Margarit, president de la Clínica Barceloneta-Centres Bauclínic
 • Guillem López Casasnovas, catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra
 • Joan Duran Pou, farmacèutic
 • Josep M. Via i Redons, conseller delegat de Herramientas Preziss i conseller de Gruposoler
 • Josep Prat Domènech, director general d’Innova i conseller del Grupo Sanitario USP Hospital
 • Josep Santacreu, president de Marina Salud

dimecres, 23 de febrer de 2011

MANIFEST DELS METGES DELS HOSPITALS DE L’ICS

LA SANITAT NO ES REBAIXA

Ahir dia 22 de febrer va ser entrat al registre del Parlament de Catalunya un manifest signat per 2000 metges dels hospitals de l’ICS en què adverteixen de la pèrdua de la qualitat assistencial per culpa de les retallades de la Generalitat.

Segons el manifest: ...estem arribant a una situació del tot insostenible, on les dificultats pressupostàries empitjoraran perillosament la qualitat de l’atenció sanitària a la població.

Els signats responsabilitzen a la l’actual burocratització que pateix la sanitat pública, absurdament hipertrofiada i ineficient i que s’ha convertit en una font de despeses injustificades en la situació actual. Així mateix, exigeixen de les administracions sanitàries la racionalització de la despesa prioritzant, per damunt de tot, l’atenció als pacients.

HUMOR GRÀFIC

dilluns, 21 de febrer de 2011

CONVOCATÒRIA PRIMÀRIA-DUI-2010

Segons publica Nació Digital: Els infermers preparen accions legals contra l'ICS per les oposicions
Només un 8,61% han aprovat les oposicions, i el tribunal ha resolt que hi ha cinc preguntes que tenen dues respostes possibles. Responen amb recursos d'alçada i preparen un contenciós

Segons publica l’Avui: Allau de reclamacions per unes oposicions per cobrir places fixes d'infermeria
Només el 9% de les aspirants van aprovar l'examen. El col·lectiu denuncia que la prova no s'ajustava a la professió, però l'ICS en defensa la idoneïtat

CONVOCATÒRIA AUXILIAR -2008

Publicat l'Anunci de l'acte d'elecció del dia 23/2/2011 de les 2 destinacions que resten per adjudicar.

Model de declaració jurada o promesa per a presentar al SAP, ACUT, Hospital o Gerència d'Àmbit juntament amb el certificat mèdic oficial.
En omplir la declaració jurada, després del text "declaro sota" hi heu d'escriure jurament o promesa.
Com imprimir la declaració jurada o promesa

Llocs de presentació de la documentació dels adjudicataris

Segons consulta feta al Centre Corporatiu el termini de presentació d'aquests dos documents finalita el dia 3 març. Si el lloc de lliurament és tancat el dissabte dia 26 de febrer el termini finalitza el dia 4 de març.

dijous, 17 de febrer de 2011

CONVOCATÒRIA AUXILIAR-2008


Us deixem un quadrant amb les places distribuïdes per SAPS i Hospitals, que ben segur us pot ser útil, en el qual podreu anar apuntant les places ocupades abans del vostre torn d'elecció. 

Tingueu en compte un parell de recomanacions:


 • Arribar amb prou temps per preveure els possibles imprevistos.
  • Abans de l'acte d'elecció establir les vostres preferències a l'hora d'escollir (tenir més d'una alternativa prevista a la primera opció).
   Quadrant facilitat pels companys i companyes del Google Site Oposicions ICS.

   HUMOR GRÀFIC

   ESPECIALITATS INFERMERIA

   Us deixem una Guia de l'usuari editada pel Ministeri d'Educació de l'aplicació Web per a la tramitació de la sol·licitud d'accés excepcional al títol d'Infermer/a Especialista.


   dimecres, 16 de febrer de 2011

   CONVOCATÒRIA AUXILIAR-2008

   El proper cap de setmana es durà a terme l’acte d’elecció de plaça de la Convocatòria Auxiliar-2008.
   Tingueu present que les persones aspirants hauran d’acreditar la seva identitat amb la presentació del DNI, permís de conduir o passaport, en format original, si bé es podrà delegar l’elecció de destinació.
   Us deixem l’enllaç a uns documents que poden ser-vos d’interès:
   Recordeu que en cas de delegació cal portar fotocòpia del DNI de la persona aspirant i el DNI original de la persona en qui es delega.
   Anunci de l’acte d’elecció de plaça, amb horari, lloc i plànol.
   Recordeu que només es permetrà l’accés a la sala d’actes on es realitzarà l’acte d’elecció de places a aquelles persones que estiguin convocades en el dia i hora corresponents i, en cap cas, es permetrà l’entrada a persones convocades un altre dia o hora, ni a persones acompanyants
   En l’acte d’elecció el Tribunal informarà dels següents passos per a complir la resta de requisits de la convocatòria. Que segons el DOGC de la convocatòria són:
   En el termini dels 10 dies posteriors a l'acte d'elecció de plaça s’haurà d’acreditar:
   • Els mèrits avaluats inicialment amb una fotocòpia mitjançant els documents originals. Per tant, no caldrà portar el certificat de serveis prestats
   • L’aptitud psicofísica per a l’exercici professional de la categoria d’auxiliar administratiu, mitjançant un certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el desenvolupament de les tasques pròpies de les places a cobrir, expedit dins els tres mesos anteriors a la seva presentació. Podeu trobar el certificat mèdic oficial a qualsevol estanc.
   • No haver estat separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap servei de salut o administració pública en els 6 anys anteriors a la present convocatòria, ni estar inhabilitat amb caràcter ferm per al desenvolupament de funcions públiques mitjançant la presentació de la corresponent declaració. L’ICS proporcionarà, a través de la pàgina de convocatòries (apartat de novetats), un model de declaració.

   dimarts, 15 de febrer de 2011

   ESPECIALITATS D’INFERMERIA: NO BADEM

   Atenció! El termini de lliurament de la sol·licitud d’accés excepcional al títol de Infermera especialista en Infermeria Familiar i Comunitària, Infermeria Pediàtrica i Infermeria geriàtrica s’acaba el proper dimarts: 22 de març del 2011.
   Reial Decret 450/2005, de 22 d'abril, sobre especialitats d'infermeria (BOE de 6 de maig): Accés excepcional al títol d’especialista en Infermeria. (
   Descarregar model de sol·licitud)
   La disposició transitòria segona del Reial Decret 450/2005, de 22 d'abril, sobre especialitats Infermeria, en relació amb l'accés excepcional al títol d'especialista, preveu la possibilitat d'accedir al títol d'infermer/a especialista pels titulats/es que acreditin l’exercici professional i superin una prova d’avaluació de competència, i de conformitat amb el procediment establert.
   Podeu demanar mes d’un títol d’infermer/a especialista, és indispensable omplir i signar la sol·licitud, juntament amb tota la documentació necessària. Només es pot aconseguir una de les especialitats per aquest mitjà de la via excepcional.

   Requisits per sol·licitar l'accés als títols d'especialista (via excepcional)
   Els sol·licitants ha d'estar en alguna de les següents situacions:
   a) Haver treballat com a infermer/a en les activitats de l'especialitat com a mínim 4 anys.
   b) 2 anys d’exercici professional+formació: 40 crèdits de Formació Continuada acreditada com a mínim 40 crèdits (obtinguts pel sistema de certificació establert per la Comissió Nacional de Formació Contínua del Sistema Nacional de Salut) com a part de la seva especialitat o títol acadèmic de postgrau universitari de 20 crèdits o 200 hores en l'àrea d'especialitat.
   c) 1 any d’exercici professional + 3 anys com a professor de l' EUI en àrees relacionades amb l'especialitat.
   (Podeu accedir a una
   taula explicativa de tot el procés, en recomanem la visualització).
   Aquests requisits s’han de disposar en la data 22 de setembre 2010; data de la publicació de la convocatòria.
   La formació complementària es pot fer durant el període establert de presentació de les sol·licituds, 22 març de 2011.

   Documentació requerida per a l'admissió a la prova objectiva
   - Sol·licitud signada (
   enllaç amb la sol·licitud).
   - Fotocòpia compulsada del Document de Identitat o passaport.
   - Fotocòpia compulsada del títol de d'ATS / DUI reconegut o homologat.
   - Fotocòpia compulsada de la formació complementària (només si és necessari).
   - Fotocòpia compulsada del certificat/s de l’exercici professional/serveis prestats, signada pel gerent o el responsable legal de la Institució, o pel Director d'Infermeria o el màxim responsable d’infermeria o el director de Recursos Humans i Gestió.

   Prova d’avaluació
   Hi haurà tres dates per convocar la realització de proves objectives per a cadascuna de les especialitats. Cada infermera que havia estat admès/a podrà presentar-se a un màxim de dues convocatòries. L'examen consta d'una primera part de 100 preguntes tipus test (negatiu 0,35) per un valor total de 100 punts i una segona part de 5 casos amb 5 preguntes test cada una, també per un valor de 100 punts.
   L'avaluació de la prova objectiva del professional aspirant, sobre una escala de 0 a 200 punts, estarà integrada per la suma de les puntuacions que obtingui l’aspirant en cadascuna de les dues parts de la prova. La qualificació final de cada candidat serà "apte" o "no apte". Per a ser considerat "apte", la puntuació mínima que un candidat ha de tenir és de 40 punts en cadascuna de les parts i amb un mínim de 100 punts en la suma de totes dues parts, en cas contrari, serà considerat “no apte”.

   Presentació de la sol·licitud
   La presentació de la documentació s'ha de fer en una de les següents ubicacions:
   - En el registre de la Secretaria General d'Universitats del Ministeri d'Educació, C / Albacete, n º 5, 28071, Madrid.
   - En els registres centrals o perifèrics del Ministeri d'Educació.
   - En els registres de l'Administració General de l'Estat.
   - En els registres Subdelegacions del Govern.
   - En els registres de les Administracions de les Comunitats Autònomes.
   - Per correu certificat (segellat en l'aplicació de correu electrònic i una fotocòpia de la sol licitud una vegada més, serveix com a prova de segellat) En tots els altres llocs en virtut de l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

   dilluns, 14 de febrer de 2011

   UNA SEGONA INSTRUCCIÓ

   Segons informa Diario Médico:

   Reducció de les despeses de personal en un 6% i d’un 5% en la d’efectius de personal
    
   La instrucció de Governació i Economia que insta a reduir masses salarials i plantilles va arribar als centres sanitaris dependents de la Generalitat sense passar abans per Salut.
   Una instrucció conjunta de la Direcció General de Funció Pública del Departament de Governació i Relacions Institucionals i la Intervenció General del Departament d’Economia i Coneixement (instrucció 1/2011) ha demostrat que la Generalitat de Catalunya ja ha decidit, al marge de quin sigui el seu pressupost per al 2011, reduir el seu pressupost global un 5% i sumar-li una retallada de plantilla del 6%, incloent-hi la sanitària, encara que en aquest últim àmbit acaba de donar marxa enrere parcialment i així ho plasmarà en una nova instrucció de rectificació.

   CONVOCATÒRIA PRIMÀRIA-DUI-2010

   Carta de la presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona adreçada al Director Gerent de l'ICS sol·licitant un anàlisi i revisió acurada del procés de la convocatòria Primària-DUI-2010 per tal de pal·liar les anomalies del primer exercici.
   Fes clic a l'enllaç per veure la tota carta.

   dissabte, 12 de febrer de 2011

   LA GENERALITAT INSTA EL SECTOR PÚBLIC A RETALLAR EL 6% LES DESPESES DE PERSONAL

   Segons informa El Periódico:
    
   Una instrucció interna (instrucció 1/2011) comunica a les 145 empreses i consorcis que el 30 de juny hauran de justificar els ajustos
   L'Executiu prohibeix renovar els contractes temporals una vegada transcorreguts sis mesos

   El sector públic de la Generalitat haurà de retre comptes el 30 de juny vinent i demostrar que ha fet ajustos per reduir en un 6% les despeses de personal. Així ho especifica una instrucció remesa per Funció Pública i Economia a tots els centres de l'Administració catalana.
   En concret, es recorda el conjunt d'empreses, fundacions i consorcis que "comuniquin a la Secretaria d'Administració i Funció Pública que, amb data de 30 de juny del 2011, han reduït la despesa de personal en un 6% i en un 5% el dels efectius de personal". Dins d'aquest apartat s'hi inclouen des de TV-3, Catalunya Ràdio o el Teatre Nacional de Catalunya fins a Tabasa, GISA o Regs de Catalunya.

   dimecres, 9 de febrer de 2011

   CONVOCATÒRIA AUXILIAR-2008

   TRIA DE PLACES DE LA VIA DE RESERVA
   A la convocatòria Auxiliar-2008 l’ICS limita les places per a persones amb discapacitat a cada Gerència Territorial. A més, hi ha una Gerència Territorial (Gerència Territorial de Terres de l’Ebre ) en la qual no s’oferta cap plaça per a discapacitats.
   És més, malgrat que quedin places lliures en una Gerència Territorial per als aspirants del torn lliure, l’aspirant amb discapacitat no podrà escollir plaça en aquella Gerència Territorial si no en queden de les reservades per l’ICS per al torn de reserva.
   Implica doncs, que un aspirant amb discapacitat que visqui en l’àmbit territorial de les anomenades Gerències Territorials en què no hi ha places ofertades s’haurà de desplaçar segur cada dia a un Cap o un Hospital d’una altra Gerència Territorial.
   Una discapacitat ja limita prou com per a sobre haver de desplaçar-se cada dia molts quilometres fins al centre de treball.
   Segons l’article 30 de l’Estatut Marc (Llei 55/2003): L’accés a la condició de personal estatutari de les persones amb discapacitat s’ha d’inspirar en els principis d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i compensació de desavantatges,....”
   Quina compensació de desavantatges hi ha en aquesta oferta de places per a les persones amb discapacitat?
   Segons resposta de la Secretaria d’Administració i Funció Pública a una consulta feta sobre el tema: “si bé és cert que l’article 27 del Decret legislatiu 1/1997, disposa que s’ha de garantir el dret preferent per escollir les vacants, de les persones aspirants que acreditin la condició legal de disminuïts, accedeixen a la condició de funcionaris per la via de reserva, això no és incompatible amb el fet de que es reservin específicament places per les persones aspirants d’aquesta via.”
   Sembla que l’ICS està disposat a canviar els criteris en l’elecció de plaça i que sempre n’hem de sortir perjudicats els treballadors i les treballadores.

   INFORME SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS

   Document d'anàlisi econòmic i sindical sobre la recent reforma de les pensions i els efectes que això produirà en la nostra economia futura.

   Cada any d'ampliació per calcular la nostra pensió fa baixar la quantitat a percebre un 1%. El fet d'augmentar a 25 anys el període per calcular les pensions farà doncs que cobrem un 10% menys el dia que ens jubilem.

   Per obrir el document fes clic a la imatge.

   dimarts, 8 de febrer de 2011

   QUEIXA AL SÍNDIC

   Auxiliar-2008 Elecció de places

   En data 3 de gener de 2011 la Intersindical-CSC va registrar un escrit al Director Gerent i a la Direcció de Recursos Humans de l’ICS, en què manifestàvem el nostre malestar i disconformitat en com s’estava plantejant la qüestió de l’acte d’elecció de places de la Convocatòria Auxiliar-2008.

   A partir d’aquí és quan prenguérem la iniciativa d’obrir la via de presentar la queixa al Síndic de Greuges.

   El passat dia 27 de gener el Síndic de Greuges va contactar amb nosaltres per garantir la recepció de la queixa que vam presentar com a Intersindical-CSC i donant-nos el corresponent número de registre. Així mateix ens notificava que seriem informats de les gestions que realitzessin.

   El passat dia 2 de febrer fórem ser requerits per l’oficina del Síndic per tal d’aportar més documentació per ampliar la queixa.

   Volem reiterar que les queixes s’han de presentar per escrit, han d’anar signades i incloure les dades personals. El Síndic en garanteix la seva confidencialitat.

   Recordeu que la queixa al Síndic no te cap cost econòmic i les dades personals proporcionades al Síndic són confidencials.

   Contactar per fer la vostra queixa és ben fàcil: http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=65

   Com diuen els que en saben: “El pitjor no és perdre, sinó no haver lluitat prou”.

   dilluns, 7 de febrer de 2011

   CONVOCATÒRIA AUXILIAR-2008

   S’han produït canvis en el llistat que dóna publicitat del resultat final de la fase de concurs oposició de la convocatòria Auxiliar-2008.   Això és resultat de l’estimació, per part de la direcció gerència de l’Institut Català de la Salut, de diversos recursos d’alçada interposats per alguns dels aspirants contra la diligència del tribunal qualificador de la categoria d’auxiliar administratiu de la funció administrativa de data 10 de desembre de 2010.


   Com a conseqüència de les modificacions de puntuacions i números de classificació de la diligència de modificació del resultat definitiu, s’han produït canvis en el número de classificació final d’alguns aspirants.


   Així mateix, les places reservades per a persones discapacitades en la gerència territorial de Lleida passen de 4 a 3 places vacants i en la gerència territorial de Catalunya Central s’incorpora 1 plaça vacant.


   Les persones interessades poden consultar el número de classificació final a la fitxa personal que es troba a la web de l’Institut Català de la Salut. Teniu l’enllaç al Sistema de Gestió de Recursos Humans al lateral del bloc.

   CONVOCATÒRIA PRIMÀRIA 2010 PERSONAL SANITARI

    
   RESUM

   PEDT-2010
   Places ofertades: 89
   Aptes: 75
   Places ofertades sense cobrir: 14

    

   ODNT-2010
   Places ofertades: 40
   Aptes: 47
   Opositors aptes sense plaça: 7

   MF-2010
   Places ofertades: 478
   Aptes: 489
   Opositors aptes sense plaça: 11

   DUI-2010
   Places ofertades: 603
   Aptes: 361
   Places ofertades sense cobrir: 242
   Aquest resum no es definitiu, ja que pot tenir variacions en funció de les reclamacions efectuades.

   S’obre el termini de 5 dies, que s’iniciarà el dilluns 7 de febrer de 2011 i finalitzarà el divendres 11 de febrer de 2011, ambdós inclosos, per tal que les persones aspirants puguin formular les reclamacions que considerin oportunes.

   A més a més, us deixem l’enllaç a un document sobre la presa de posició del Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona davant de la convocatòria de l’ICS Primària-DUI 2010

   divendres, 4 de febrer de 2011

   CONVOCATÒRIES PRIMÀRIA 2010 PERSONAL SANITARI

   Han sortit publicats els llistats de notes del primer exercici de la convocatòria P-2010. Hi podeu accedir des de l’enllaç que teniu aquí sota.
   S’obre un termini de 5 dies, que s’iniciarà el dia 7 de febrer de 2011 i finalitzarà el dia 11 de febrer de 2011, ambdós inclosos, per tal que les persones aspirants puguin formular les reclamacions que considerin oportunes.

   EL CONSELLER DE SALUT INSINUA QUE METGES I INFERMERES HAURAN DE TREBALLAR MÉS HORES

   Boi Ruiz vincula la sostenibilitat del sistema sanitari a un augment de la productivitat i assegura que no es retallaran salaris

   El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha insinuat que per mantenir el sistema sanitari metges i infermeres hauran de ser més productius i treballar més hores. "No es pot mantenir el sistema amb 35 hores setmanals”, ha considerat el dirigent durant la seva primera intervenció al Parlament de Catalunya.

   dimecres, 2 de febrer de 2011

   CONCENTRACIÓ DE QUEIXA OPOSITORS INFERMERIA

   Ahir dia 2 de febrer, a l’entorn de mig centenar de persones es van concentrar davant del Centre Corporatiu de l’ICS per mostrar la seva queixa sobre com s’ha desenvolupat la primera prova de la convocatòria P-DUI-2010. Al llarg de la concentració s’ha tallat la Gran Via i s’ha ocupat temporalment el vestíbul del Centre Corporatiu. De la reunió amb Recursos Humans cal destacar: no es normal que una prova tingui tants errors, el compromís de que seguiran fent convocatòries i amb el mateix ritme de nombre de places (de fet aquest compromís ja el trobem explicitat en el II Acord de la Mesa Sectorial, per cert prorrogat), hi haurà una revisió del temari i recolliran la queixa d’afegir de nou (com ja es feia) una bibliografia. Entre les coses tractades va sortir la proposta d’avaluar als propis avaluadors i la possibilitat d’establir un percentatge d’aprovats.
   Com van manifestar alguns dels concentrats, “no hem muntat aquest sarau pel fet d’aprovar o no, haver més aprovats o no per què l’examen fos més o menys difícil. Sinó per que era un examen incoherent, que no valorava els nostres coneixements”

   CONVOCATÒRIES PRIMÀRIA 2010 PERSONAL SANITARI

   Segons informa la Unitat de Plantilles i Selecció de Personal de l’ICS, la diligència del tribunal qualificador per la qual el es dóna publicitat del resultat del primer exercici de l’oposició sortirà aquest divendres dia 4 de febrer.