divendres, 15 de març de 2013

CiU i ERC pacten d'augmentar el nombre de funcionaris exempts de retallada salarial


Autor/s: ACN
Tomben una moció presentada pel PSC per anul·lar la supressió d'una paga a tors els funcionaris
CiU i ERC han acordat avui al parlament d'establir un salari màxim de funcionari, de manera que se suprimeixin els salaris massa alts. Els que cobrin menys de dues vegades el salari mínim interprofessional quedaran exempts de cap retallada salarial, d'acord amb aquesta mesura. Es mantindrà per a tots els altres la retallada d'una paga. Aquest acord ha servit perquè CiU no perdés una moció al parlament presentada pel PSC que instava el govern a retirar la supressió d'una paga a tots els funcionaris.
L'acord CiU i ERC fixa dotze punts, el més important dels quals és excloure de la retallada d'una paga el personal amb retribucions anuals inferiors a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional, estudiant l'ampliació d'aquesta mesura a retribucions anuals inferiors a dues vegades el salari mínim.
A més, es negociarà la temporalitat de les mesures, amb el compromís de no consolidar les pèrdues retributives i de condicions de treball; es possibilitarà la progressivitat en l'aplicació de la mesura de reducció retributiva equivalent a l'import d'una paga, i s'establirà una taula salarial amb retribucions màximes per al personal directiu del sector públic de la Generalitat.
En la mateixa línia, s'analitzaran els supòsits de percepció dels complements de dedicació especial i conceptes anàlegs, suprimint aquells que no responguin a l'exercici d'una activitat d'especial complexitat, responsabilitat i dedicació; se suprimirà el complement de dedicació especial als llocs singulars i als assimilats a òrgans actius, i es revisarà la resta de complements amb l'objectiu de mantenir estrictament aquells que comportin tasques de gestió que no puguin ser desenvolupades en jornada ordinària.
Estudiar les dietes per assistència a reunions
Alhora, s'analitzarà la percepció dels drets d'assistència per a la concurrència a reunions d'òrgans col·legiats de l'administració, presentant un informe en un termini màxim de dos mesos, a partir del qual es començarà a treballar en la seva revisió.
També s'establirà un nombre màxim de membres de consells d'administració o altres òrgan; s'autoritzarà únicament els serveis extraordinaris i les hores extres mitjançant compensació horària llevat col·lectius específics, i s'establirà que el preu de l'hora extra no pot superar el preu de l'ordinària.
Així mateix, es facilitarà la mobilitat entre les diferents administracions i dintre de la de la Generalitat; es limitarà la contractació laboral temporal en l'àmbit del sector públic i s'autoritzarà prioritàriament la cobertura de necessitats mitjançant la mobilitat voluntària i la contractació temporal de personal funcionari i laboral que ja presta serveis a l'administració. També s'habilitaran convocatòries especials de promoció interna amb el 100% de places reservades per aquest torn.
En l'apartat de flexibilitat horària, s'aprovaran mesures que facilitin la conciliació de la vida familiar i laboral. Sempre d'acord amb les necessitats de servei, CiU i ERC han acordat possibilitar el gaudiment de dies de vacances de manera independent i aïllada al llarg de l'any; la supressió de la durada mínima de deu dies per al gaudiment de llicències per assumptes propis; la flexibilitat horària recuperable per assumptes personals sense justificació; permís per assistència a cursos de perfeccionament amb percepció de retribucions bàsiques i amb un màxim de vuitanta hores l'any; possibilitat que la compensació horària dels dies festius i tardes no recuperables (quan siguin caps de setmana, festius o estiu) sigui el mateix mes, següent o any natural; ampliar la possibilitat de flexibilitzar el temps de treball en determinades situacions familiars i personals en una hora diària l'inici del seu horari diari, i incorporar 2 o 3 dies de permís no recuperable per conciliació de la vida laboral i familiar.
ERC: "Ens sap molt greu assumir aquest moment"
Totes aquestes mesures es traslladaran a la Mesa de la Funció Pública per tal que les concreti i acordi. Aquest és l'emplaçament que fan CiU i ERC al Govern. Per anunciar l'acord han comparegut el president del grup parlamentari de la federació, Oriol Pujol; la secretària general republicana, Marta Rovira, i la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega. Rovira ha reconegut que a ERC "lamenta i li sap molt greu" trobar-se en aquest situació. "Hem estat crítics, però ens hem fet un fart de treballar per fer aquest acord", ha afegit a continuació.
La republicana ha reivindicat que l'acord subscrit amb CiU intenta que els ajustaments siguin "el més progressiu possibles i acabin afectant el mínim la gent que penja d'un fil amb uns sous molt mínims". Rovira ha defensat que els sous més baixos han de ser exclosos de qualsevol ajust i per això ara estudiaran fins a quin punt s'arriba en l'exempció de la supressió de la paga extra. La republicana ha remarcat que totes aquestes mesures són "altament reivindicades" pels mateixos treballadors i els seus sindicats, però també ha reconegut que els hauria agradat arribar una mica més lluny.
Funció pública com a estructura d'estat
Des de CiU, Oriol Pujol ha aclarit que ara mateix ja s'aplica l'exempció de l'1,5 del sou mínim, però ara s'intentarà arribar "el més amunt possible" i si es pot fins al doble del SMI. Pujol ha indicat que aquest acord dóna entendre que les mesures són temporals i que intenten "minimitzar" els ajustos que afecten la funció pública, que ha definit com l'estructura d'estat més important que té Catalunya.
En la mateixa línia s'ha expressat la vicepresidenta, Joana Ortega, que ha explicat que els grups i el Govern estan treballant i continuaran fent-ho per dotar de les millores condicions possibles els treballadores públics, però també "atenent els moments excepcionals que viu el país". "Fent avinent que la funció pública és la primera i més important estructura d'estat, i la volem moderna, competitiva, musculada i forta", ha reblat Ortega, que ha anunciat mesures legislatives per dotar-la encara de més múscul.
CiU i ERC tomben la moció del PSC per anul·lar la retallada d'una paga
En aquest ple, precisament, CiU i ERC han tombat la moció del PSC que, entre d'altres coses, instava el Govern a anular la retallada d'una paga. L'acord tancat, per tant, ha servit perquè els republicans hagin evitat que la federació perdés la votació al Parlament.

Cap comentari:

Publica un comentari