divendres, 29 de maig de 2015

Nou conveni SISCAT

Tal com us vam avançar fa uns dies s'estava negociant una proposta mediadora final del conveni del SISCAT.
Ja ha estat signat el nou conveni.
Hi podeu accedir al conveni i a les taules salarials als següents enllaços:

divendres, 22 de maig de 2015

Direcció Per Objectius DPO

 La retribució variable/ DPO ha de tenir un efecte motivador per als professionals. Cal tenir clar:
  • Hi han de constar objectius individuals i objectius grupals
  • S’han de poder mesurar de forma clara i senzilla
  • Hi has de poder incidir amb el teu treball
  • Quina és la conducta que esperen de tu

dimarts, 19 de maig de 2015

Conveni Col·lectiu del SISCATEs tracta d’una proposta mediadora final:

Àmbit funcional del conveni: Centres sociosanitaris y de salut mental concertats amb el Servicio Català de la  Salut que no tinguin conveni col·lectiu d’empresa i acreditin uns ingressos habituals y continuats superiors al 50% de la seva facturació que provinguin de la activitat concertada con el SCS. I hospitals de aguts  que formen part de la xarxa de internament del SISCAT y centres d’atenció primària concertats con el SCS que no tinguin conveni propi.

Vot blanc, nul i abstenció, ¿a qui beneficia cadascun?Publica Huffington Post
Amb l'inici oficial de la campanya electoral de les eleccions autonòmiques i locals 2015, cada vegada s'acosta més el moment decisiu: anar al lloc de votació. Aquells que, pel motiu que sigui, no volen donar suport a cap partit en els comicis, es troben tres possibilitats: votar en blanc, nul, o directament no fer-ho (abstenció), ¿quines són les diferències?

Eleccions municipals. Treballes aquell dia?D’acord amb els punts 2 i 4 de la Circular 5/2006, de participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat en eleccions convocades dins del marc de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general permisos per a l’exercici del dret de vot:Per anar a votar 1. El personal que tingui la condició d’elector i no gaudeixi de descans setmanal el dia de la votació, disposarà d’un permís de fins a quatre hores lliures dins la jornada laboral, de caràcter retribuït i no recuperable, amb la finalitat que pugui exercir el seu dret de vot a les eleccions convocades.

dijous, 14 de maig de 2015

Salut paralitza la regulació de l’activitat privada en centres públicsPublica El País

El CatSalut anul·la per ordre del Parlament la norma que marcava quan es podia atendre pacients de pagament en hospitals públics

El Departament de Salut ha anul·lat la instrucció que regulava l'activitat privada dins dels hospitals de la xarxa pública. Per ordre del Parlament, el director del Servei Català de la Salut (CatSalut) va emetre el 7 de maig passat una resolució que deixa "sense efecte" la controvertida instrucció 5/2015, que preveia que els centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i les empreses públiques i consorcis (EPIC) poguessin atendre pacients previ pagament sempre que es tracti de serveis prestats a persones no assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut (SNS), de serveis complementaris no sanitaris i de serveis sanitaris no inclosos en la cartera de serveis de l'SNS. 

Malgrat que Salut va insistir una vegada i una altra que la norma no suposava cap mesura nova, sinó que simplement recollia el marc legal ja existent per a aquestes pràctiques, la instrucció, reconeix el Departament, "generava dubtes". La norma, l'esborrany de la qual va avançar EL PAÍS, posava damunt la taula una de les grans ferides obertes en la sanitat catalana: les portes giratòries (un pacient entra per la pública i acaba sent atès per la via privada). El Departament defensava que la regulació ajudaria a evitar aquestes irregularitats ja que el document exigia explícitament que era necessari "garantir de forma efectiva i molt clara la separació de la porta d'entrada per evitar derivacions no legítimes i la competència deslleial".

No obstant això, la major part dels grups parlamentaris a l'oposició i algunes entitats com la patronal de les clíniques privades ACES van denunciar que la normativa no era més que "un rentat de cara" de l'Administració i obria la veda per augmentar l'activitat privada als centres de la xarxa pública. El Parlament va exigir en diverses mocions al departament que dirigeix Boi Ruiz que frenessin la instrucció fins que no se "sotmeti a debat i aprovació en seu parlamentària la regulació de l'activitat sanitària privada en centres sanitaris del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT)".

Salut s'ha vist obligat a complir les ordres de la Cambra. "Com que s'ha deixat sense efecte, no és que es quedi sense marc legal, perquè el marc legal era preexistent, però simplement no es donen les instruccions per homogeneïtzar aquesta matèria i, per tant, com fins ara, cada centre haurà de garantir la bona pràctica d'aquestes mesures de la manera que cregui convenient", ha explicat una portaveu del Departament.

Agressions personal de sanitatLa Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal considera com a atemptats les agressions contra els funcionaris sanitaris, que poden  ser penats amb penes de presó d’un a quatre anys.

 Exactament, el text diu:

dimarts, 5 de maig de 2015

Catalunya, entre les autonomies amb menys despesa en sanitat i educacióEl territori va destinar 1.322 i 890 euros per habitant, per sota de la mitjana estatal

Agències


Catalunya es troba entre les autonomies que menys despesa per habitant van fer l'any 2013 en Sanitat. Va destinar 1.322 euros per habitant quan la mitjana estatal és de 1.357 euros, situant-se així en xifres similars a les de 2004. Per darrera només hi ha Andalusia (1.182 euros), les Illes Balears (1.274 euros) i el País Valencià (1.301 euros). Pel que fa a la despesa en Educació, el territori també es troba a la part baixa de la taula amb 890 euros per habitant, 8 punts per sota de la mitjana de l'estat espanyol que és de 914 euros. Per darrera hi ha les Illes Balears (830 euros), Madrid (790 euros) o el País Valencià (866 euros).

Més de mig miler d'infermers es queden al carrer amb el concurs de trasllats de l'ICSPublica l’Ara

Ball de cadires als centres d'atenció primària: més de 2.200 professionals sanitaris han deixat avui el seu lloc de feina arran de l'últim concurs de trasllat aprovat per l'ICS

Més de 2.200 professionals sanitaris han deixat avui el lloc de feina que han ocupat durant anys al seu centre d'atenció primària amb motiu del concurs de trasllats de l'Institut Català de la Salut (ICS).

dilluns, 4 de maig de 2015

La ciutadania també defensa l’atenció primària. Gràcies @SAPMuntanya!Publica FoCAP

Ens fem ressò amb alegria i agraïment del Manifest en Defensa de l’Atenció Primària que ha fet públic la Coordinadora d’Entitats SAP Muntanya.

Ningú millor que els ciutadans i les ciutadanes per defensar una atenció primària centrada en la persona i eix vertebrador de tota la seva atenció sanitària, ningú millor que qui n’és usuari per explicar els seus beneficis i per exigir les millores que són necessàries per assolir millors resultats per la salut de les persones i de la societat. A continuació el reproduïm íntegrament.

9 M, DEFENSEM LA SANITAT