dijous, 25 de gener de 2018

Obert fins al 31 de gener el termini per renovar o demanar el complement d’exclusivitat de l’ICS pel personal facultatiuCampanya 2018
L’Institut Català de la Salut (ICS) ha obert el termini perquè el personal facultatiu, amb plaça estructural a la plantilla, que estigui percebent el complement per dedicació exclusiva pugui sol·licitar-ne la renovació fins al 31 de gener.

Per cursar la sol·licitud, la persona interessada ha d’emplenar la declaració de manteniment dels requisits per a la percepció d’aquest complement d’exclusivitat i presentar-la a la direcció de recursos humans de l’hospital o a la unitat de recursos humans de l’àmbit d’atenció primària que correspongui.

Si el facultatiu demana per primera vegada el complement d’exclusivitat, ha d’emplenar aquest model normalitzat de sol·licitud. En aquest cas, no hi ha data límit per presentar la documentació.

El personal sanitari facultatiu eventual, el personal sanitari facultatiu amb nomenament per substitució directa, el personal de contingent i zona i el personal de SEU i SOU queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de l’exclusivitat, d’acord amb la instrucció 06/2006 de l’ICS.

dilluns, 22 de gener de 2018

Previsió de cobraments de les pagues pendents del personal de l’ICS al llarg de 2018
L’administració de la Generalitat no garanteix en aquest moment el cobrament de la part de la paga extraordinària pendent del 2012 a la data prevista, el compromís adquirit va ser que el març de 2018 es cobraria la darrera part de la paga extra pendent de 2012, en concret el 20’32%.
Recordem que aquest 2018 hi ha el compromís de que ens sigui abonat un mínim d’un 10% de la quantia de la paga extraordinària del 2013, que també resta pendent.
En aquest moment la Generalitat, no pot assegurar que es complirà el compromís adquirit. Aquest pagament requereix el corresponent decret llei.
L’administració de la Generalitat afirma que si s’elimina l’aplicació de l’article 155 per part del Govern espanyol i es forma nou govern de la Generalitat, no hi haurà problema per part de la Generalitat de fer efectius aquests abonaments, si persisteix l’aplicació de l’article 155 i no es configura govern de la Generalitat, el decret llei l’hauria d’aprovar el Consejo de Ministros.

dimarts, 9 de gener de 2018

Montoro anuncia que per a l’any 2018, l’aportació de l’Estat als pressupostos de la Generalitat es reduirà en més de 700 milions d’€ respecte a la quantitat que s’havia compromès a aportar.Publica RBA gestió i salut

Tenint en compte que el pes de la sanitat en el pressupost de la Generalitat està al voltant del 40%, aquesta retallada de Montoro pot afectar al departament de Salut en uns 300 milions d’€ aproximadament.

Amb l’excusa de la  pròrroga del pressupost estatal, Montoro està donant continuïtat al compromís que va adquirir amb l’UE de reduir la despesa sanitària a Espanya.

Montoro acabarà sent, si ja no ho és ara, el ministre més nefast en la història de les prestacions socials a Espanya. Les retallades impulsades per la seva persona durant el seu mandat  estan fent un mal als ciutadans que pot arribar a ser irreparable. Pensions i sanitat han estat els àmbits en el que el ministre ha actuat amb més contundència. Per a l’any 2018 ha decidit reduir el pes de la despesa sanitària en el PIB que baixarà del 6% al 5,8%. Aquesta mesura es troba dins del Programa d’Estabilitat 2017-2020 que ell mateix va enviar a Brussel·les el passat mes d’octubre.

dilluns, 8 de gener de 2018

Dates d’exàmens Oferta Pública d’OcupacióL’Oferta Publica d’Ocupació a nivell de tot l’estat ja te dates definitives d’examen d’11 categories.
Algunes d’elles tindran dues possibles dates per a la realització dels exàmens, i aquesta dependrà de l’elecció de la comunitat, que podrà triar una o altra.
El fet de marcar les mateixes dates d’examen a tot l’estat, comporta que les persones aspirants només es podran presentar a un sol lloc per fer la prova.

Pediatre/a d’Atenció Primària
11/11/2018 o 01/12/ 2019
Metge/essa de Família
25/11/ 2018 o 17/11/ 2019
Tècnics Superiors de Laboratori
21/10/2018 o 27/10/2019
Tècnics Superiors de Radiodiagnòstic
21/10/1018 o 27/10/2019
Marmitons de cuina
23/09/2018 o 20/10/2019
Llevadores
03/02/2019
Fisioterapeuta
17/02/2019
Infermeria
12/05/2019
TCAI
28/04/2019
Auxiliar Administratiu/iva
07/04/2019
Zelador/a
10/03/2019