dijous, 26 de juliol de 2018

Ampliació permís paternitat


La Llei de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018 ha modificat la durada del permís de paternitat, afectant el primer paràgraf de l’article 49.c) del Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i l’article 48.7 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Aquesta modificació és aplicable als naixements de fills, guarda amb fins d’adopció, acolliment o adopció d’un fill/a que es produeixin a partir del 5/7/2018, inclòs, data en què entra en vigor la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

De la nova regulació cal destacar, en especial, el següent:

-     La durada del permís passa a ser de cinc setmanes i s’ampliarà en el supòsit de part, adopció, acolliment o guarda múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon.

-     El gaudi del permís serà ininterromput, excepte l’última setmana, que podrà gaudir-se, prèvia autorització, de forma independent en un altre moment dins dels nous mesos següents a la data de naixement del fill, la resolució judicial o la decisió administrativa.

Volum i ritme de treball apareixen com les principals causes del estrés laboral

Aquestes son part de les conclusions del Informe Anual 2017 Info-Jobs-Esade sobre l’Estat del Mercat Laboral a partir de les dades extretes d’una enquesta realitzada amb una mostra representativa de població activa en l’Estat espanyol i en més de mil empreses. A l’entorn d’un 50% de la població activa ocupada indica que està estressada; les persones que van declarar estar estressades indicaren que el motiu principal era el volum i el ritme de treball (un 57%), seguit de la pressió (44%) i el nivell de responsabilitat (un 28%). Altres causes que també apareixen destacades en aquesta enquesta son les responsabilitats o els rols poc clars (un 27%) i la desmotivació per la tasca desenvolupada (23%).

dijous, 12 de juliol de 2018

Presentació de la secció sindical de l'Hospital de la Vall d'Hebron


Amb el Dr. Joaquim Piqueras, metge especialista en radiodiagnòstic de l'Hospital de la VAll d'Hebron,  Isabel Pallarès, membre del Secretariat Nacional de la Intersindical-CSC, i el Dr. Jaume Alonso Cuevillas, Doctor en Dret i Catedràtic en dret processal de la Universitat de Barcelona, com a ponents.


Vídeo de l'exconseller de Salut Toni Comin


dimecres, 4 de juliol de 2018

Modificacions bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de personal estatutari de l’ICSEscurçar el temari de la part transversal per a totes les categories, la previsió seria passar de 11 a 7 temes.

  • Totes les proves el mateix dia amb possibilitats de què siguin proves curtes de 50 preguntes. Agrupar en un únic exercici tant la prova tipus test com la del supòsit pràctic, on caldrà una nota mínima de 5 a cada prova. Posteriorment també, a la mateixa jornada es farà la prova competencial. Tant la part teòrica com la part pràctica serien amb respostes tancades tipus test.
  • La puntuació de la prova serà la suma de la puntuació obtinguda en cada un dels dos exercicis (sempre que se superi el 5 a cada part).
  • Amb caràcter general, la primera prova l’ha de superar un nombre de persones igual al 300%, però que en funció de l’oferta i la demanda es podrà treure mitjançant la convocatòria específica. És a dir, el 300% s’aplicarà en aquells casos en que la demanda sigui mot superior a l’oferta.
Batet anuncia l'eliminació del descompte salarial als funcionaris per baixes mèdiques

La mesura va ser introduïda pel govern de Mariano Rajoy el 2012
La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha anunciat l'eliminació del descompte en la nòmina de treballadors públics per baixes mèdiques, una reducció salarial introduïda el 2012 pel govern de Mariano Rajoy. Durant la seva compareixença davant la comissió de política territorial i funció pública del Congrés, a la qual ha assistit per exposar les línies generals de la política del seu departament, ha assenyalat que el govern restablirà "immediatament el ple dret al 100% des del primer dia de la incapacitat temporal". 

Ampliació permís de paternitat

El permís de paternitat s'augmenta en una setmana a partir del 5 de juliol de 2018 tal com especifiquen els PGE en la seva publicació al BOE.
Així doncs, en els supòsits de naixement de fill, adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment d'acord amb el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte per paternitat durant cinc setmanes, ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon.

dilluns, 2 de juliol de 2018

Salut tancarà un 2% menys de llits aquest estiu i reforçarà l’atenció primària i hospitalària amb 481 professionals


Font: ACN
El Departament de Salut tancarà una mitjana de 1.285 llits durant aquest estiu als centres hospitalaris. En concret, del total de 12.978 llits disponibles al sistema sanitari públic, en mantindrà oberts el 90,1% de mitjana entre els mesos de juliol, agost i setembre, segons quina sigui la setmana. Això representa un 2% més respecte l’any passat, quan se’n van obrir el 88,1%. Durant aquests mesos també hi haurà un reforç amb 481 professionals equivalents addicionals, la majoria dels quals estaran destinats a equips d’atenció primària. El 83% dels reforços es concentraran a les zones costaneres perquè és on hi ha un major increment de la demanda assistencial durant aquests mesos.