dimarts, 22 de desembre de 2020

Evitem l'aire viciat als nostres centres de treball

El Ministeri de Sanitat va publicar, el passat 18 de novembre, aquest document tècnic que recull el treball d'un grup d'experts en aerosols i en transmissió i prevenció de les malalties infeccioses que ha revisat les evidències científiques i realitzat una avaluació de risc de la transmissió de SARS-CoV-2 per aerosols i de l'eficàcia de les mesures de protecció.
El grup d'experts considera demostrat que SARS-CoV-2 es transmet mitjançant aerosols que contenen virus viables generats per la persona infectada, especialment en espais tancats i mal ventilats.
La transmissió a partir d'aerosols no significa un alt nivell de contagiositat, ni la necessitat d'adoptar mesures de prevenció complexes molt diferents a les ja recomanades, però sí reforçar-les i incorporar algunes noves , per evitar la transmissió en especial en els espais interiors.
Queda demostrada la transmissió del Sars-cov2 mitjançant aerosols, que queda reflectit en aquest document tècnic publicat pel Ministeri de Sanitat el 18 de novembre, per tant la Intersindical-CSC demana reforçar les mesures de prevenció a tots els centres:

  • Reforçar la ventilació a tots els centres quan hi ha pics d’ocupació i en àrees com les sales d’espera, consultes, vestuaris i lavabos.
  • Reducció de l’aire viciat mitjançant purificadors d’aire amb filtres HEPA i manteniment continu i regular dels filtres de l’aire condicionat, obrir finestres i evitar la sobreocupació.
  • Manteniment de la distància de seguretat a les sales d’espera amb indicació del nombre màxim de ciutadans que hi poden haver.
  • El manteniment del cabal més baix i mai per sota del 25% caps de setmana i festius quan els centres romanen tancats
  • Personal de neteja durant tota la jornada en què els centres romanen oberts.
  • Neteja, desinfecció i manteniment a fons en els consultoris que han estat tancats durant setmanes.
  • Manteniment, neteja i canvis de filtres dels aparells de ventilació fets en horari de menys afluència o bé quan el centre roman tancat.
  • Ventilació creuada, obrint finestres i portes, que està demostrat que és molt efectiva.
  • Confort tèrmic i acústic, per a tot el personal.
  • Valors de renovació d’aire, dins el que està estipulat al Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.

Demanem avaluació de riscs per part dels tècnics de la UBP, amb calendaris de visites que s'haurien de fer prèviament juntament amb els delegats de salut laboral

ALS AMBULATORIS I CONSULTORIS, VENTILACIÓ CONTÍNUA PER PREVENIR ELS CONTAGIS DE COVID-19

Cap comentari:

Publica un comentari