divendres, 23 d’abril de 2021

Més Teletreball a l'ICS

Des de la Intersindical demanem que es reguli el teletreball a l’ICS. El teletreball ha vingut per quedar-se i l’ICS no pot ser aliè als temps que venen. La gran majoria d’empreses i administracions ja estan implantant polítiques i normes sobre el teletreball que són avantatjoses per a totes les parts. Però l’ICS no ho està fent i existeixen moltes tasques que les professionals de l’ICS poden fer remotament, evitant desplaçaments i la pèrdua de temps que comporten.

Coses a destacar:

+TELETREBALL VOLUNTARI
+2 DIES/SETMANA
+FACILITA CONCILIACIÓ FAMILIAR
+ALLIBERA ESPAIS ALS CENTRE
-EVITA DESPLAÇAMENTS INNECESARIS I INEFICIENTS
+EQUIPAMENT NECESSARI DISPONIBLE

A més, ja existeix una base jurídica sobre el teletreball a les administracions publiques catalanes, el Decret 77/2020, de 4 d'agost, https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2020/08/04/77 https://administraciodigital.gencat.cat/ca/teletreball/El-Teletreball-a-lAdministracio-de-la-Generalitat/  
La solució per a que tota persona pugui fer teletreball, fins hi tot aquelles que no disposen de l’equipament necessari o bé sigui obsolet, pot ser que cada centre sanitari disposi d’un estoc suficient de portàtils i telèfons mòbils per a cedir a les persones que ho necessitin. Aquesta mesura facilita el teletreball per a tots els col·lectius i fa que no hi hagi excusa per a no oferir la possibilitat de fer teletreball, facilitar la conciliació laboral i familiar i alliberar espais, tant necessaris com són.
A la Disposició Addicional tercera parla també d’espais de Cotreball. A l’ICS tenim l’oportunitat de interrelacionar el personal facilitant que, en el cas de tenir un CAP més a la vora del teu domicili, puguis teletreballar des d’allí, tal com diu el decret: “2. Els espais de cotreball, a més de facilitar l'apropament de les seus de treball al domicili del personal, han de permetre el foment de la interrelació entre els empleats públics i la generació de dinàmiques de treball col·laboratiu i sinergies.” En aquest cas, els CAP haurien de disposar de sales àmplies amb equips preparats per facilitar el teletreball.
A més, el Decret explicita que el teletreball pot ser de 2 dies per setmana i excepcionalment pels següents motius:
a) Quan per raó d'un servei fora del centre de treball habitual el desplaçament resulti ineficient. En aquest cas la jornada restant es pot completar en règim de teletreball. En el cas de l’ICS quan és facin domiciliàries.
b) Quan per necessitats del servei es derivin encàrrecs específics i concrets que calgui executar en un breu període de temps i sigui més efectiu i adequat emprar la modalitat de teletreball.
c) Quan es declarin episodis ambientals de contaminació o altres situacions d'emergència derivades de plans de protecció civil, sense necessitat de sol·licitud prèvia i d'acord amb les instruccions que la Secretaria d'Administració i Funció Pública publiqui amb aquest efecte.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada