dijous, 30 de desembre de 2010

RECTIFICAR ÉS DE SAVIS

CRITERIS PER A L’ELECCIÓ DE PLAÇA


La Intersindical-CSC, mostrem la nostra disconformitat amb la posició adoptada per la Direcció de l’ICS, referent als criteris per a l’elecció de plaça en els processos selectius.


Entenem que la Direcció de l’ICS, està fent una lectura interessada, que vulnera la seva mateixa normativa i facilita l’arbitrarietat.


Els criteris per la provisió de places estan explicitats en l’article 39 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut Català de la Salut, aquest article diu el següent:


Article 39 provisió de places, selecció i promoció interna


“1. En relació amb el personal estatutari, els processos de selecció i promoció interna que es convoquin abastaran l’àmbit territorial d’una gerència territorial, llevat que la convocatòria determini un altre abast. Els i les professionals així seleccionats seran nomenats en aquest àmbit o en l’àmbit que la convocatòria determini, sens perjudici de la seva incorporació a un centre, servei o establiment sanitari concret, escollit en funció de la prelació resultant del procés selectiu.


Les convocatòries de mobilitat voluntària de l’Institut Català de la Salut podran ofertar llocs de treball dels centres, els serveis o els establiments sanitaris concrets, sens perjudici que el nomenament sigui de l’abast que determini la pròpia convocatòria, en els termes expressats al paràgraf anterior.”


Per tot això, i per donar compliment a l’article 39 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut Català de la Salut, demanem:
  1. Que la llista de places vacants amb identificació dels centres de treball en què estan ubicades ha de ser pública abans de l’acte d’elecció de destinació. En el cas de l’atenció primària hem d’entendre per centre de treball el CAP o l’ABS.


  2. Que en l’acte de l’elecció de destinació els aspirants aprovats escolliran el centre de treball concret en què volen exercir les seves funcions.


  3. Que l’ordre pel qual els espirants escolliran plaça estarà determinat únicament per la puntuació obtinguda en el procés selectiu corresponent.

Considerem que aquesta proposta plantejada garanteix que les persones aprovades en l’oposició puguin escollir la plaça que més s’ajusta als seus interessos mitjançant un sistema transparent i respectuós amb els principis que han de regir la selecció dels empleats públics.


Per tot això, demanem que sigui considerada aquesta proposta i que la Direcció de l’ICS reconsideri la seva postura inicial, ja que aquesta proposta garanteix el sentit de l’article 39 del Decret 13/2009 .

dilluns, 27 de desembre de 2010

CARRERA PROFESSIONAL 2010

Recordeu que el termini de les sol·licituds acabarà el 31 de desembre de 2010, inclòs. Es poden formalitzar i registrar per via telemàtica o bé formalitzar-les manualment i registrar-les presencialment.
Al lateral del bloc hi teniu un enllaç a un document amb les instruccions per a realitzar la sol·licitud.

dimarts, 21 de desembre de 2010

CONVOCATÒRIES PRIMÀRIA 2010 PERSONAL SANITARI


Han sortit publicades a la pàgina de convocatòries de l'ICS les plantilles amb les respostes correctes dels qüestionaris corresponents al primer exercici de les oposicions de les convocatòries amb número de registre: Les podeu consultar des de l'enllaç que teniu a sobre i des de la pàgina de convocatòries del bloc.

divendres, 17 de desembre de 2010

CONVOCATÒRIA P-2010

MOLTA SORT a totes les persones que aquest diumenge realitzen el primer exercici de la convocatòria P-2010.

dijous, 16 de desembre de 2010

LA MOBILITZACIÓ CONTINUA

Manifestació 18D contra les retallades laborals i socials.

La Intersindical-CSC convoca conjuntament amb els principals sindicats a Catalunya una manifestació al centre de Barcelona el proper dissabte 18 de desembre contra les retallades socials i laborals aprovades pel govern central.

Malgrat la inútil reforma laboral, les retallades salarials dels treballadors dels serveis públics i concertats, la congelació de les pensions i la supressió de subsidis; el govern Zapatero ha optat per fer pagar la sortida de la crisi a la classe treballadora.

Després de la Vaga general del 29-S, la mobilització continua aquest dissabte en defensa dels treballadors i les treballadores.

dilluns, 13 de desembre de 2010

CONVOCATÒRIA AUXILIAR-2008

Segons el punt 2 de l’annex 1 de la convocatòria Auxiliar 2008:
El nombre de places objecte de convocatòria són les que figuren a l’annex 2 d’aquesta convocatòria.


Annex 2 Places ofertades
Nombre de places objecte de la present convocatòria: 933.
Torn de promoció interna: 175, de les quals 8 estan reservades per a persones discapacitades.
Torn lliure: 758, de les quals 39 estan reservades per a persones discapacitades.


Les places esmentades es podran incrementar fins a un 10% addicional (en aquest cas 93 noves places) per tal de proveir les vacants que s’hagin produït durant el procés selectiu.
En cas que les places assignades al torn de promoció interna no s’arribin a cobrir s’acumularan al torn lliure.
En conseqüència la distribució de les 1026 places serà la següent:
Promoció interna via de reserva 5
Promoció interna 50
Torn lliure via de reserva 46
Torn lliure 925

divendres, 10 de desembre de 2010

CONVOCATÒRIA AUXILIAR-2008

Ha sortit publicada a la pàgina de l’ICS la llista de notes definitives de la convocatòria Auxiliar2008. Podeu consultar la llista completa a la pàgina de convocatòries del nostre bloc.

dijous, 9 de desembre de 2010

RETALLADES SALARIALS I RECURS

Ja fa uns mesos, la Intersindical-CSC vam presentar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) un recurs contenciós administratiu contra l’Acord de Govern que va aprovar la retallada dels nostres sous en un 5%. Des de llavors hem tingut no pocs entrebancs per part de la Sala que entén del recurs.

Se’ns va demanar, més aviat del que és normal, el nomenament d’advocat/da i procurador/a. Ara se’ns comunica, a través de la procuradora que ens representa, que un dels magistrats de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC s’ha abstingut de pronunciar-se, cosa que inevitablement ha de comportar més retard.

Ens fa una forta sensació que s’està marejant la perdiu i que no es troben arguments legals per no admetre’l. Potser es busca la manera de fer-nos cometre una equivocació, com va passar amb els recursos que es van desestimar als dos sindicats més representatius en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, que no van impugnar l’Acord sinó el decret que se’n va derivar? En el fons, és una bona notícia que “se’ns busquin les pessigolles” amb aquests entrebancs.

El recurs presentat per la Intersindical-CSC contra les retallades del 5% de les retribucions del personal de les administracions públiques segueix el seu curs.

Si lluites pots perdre però si no lluites ja has perdut.

divendres, 3 de desembre de 2010

CONVOCATÒRIES PRIMÀRIA 2010 PERSONAL SANITARI

Ha sortit publicada a la pàgina de l’ICS la diligència del tribunal qualificador per la qual es dóna publicitat del dia, dels llocs i de l’horari de realització, així com dels criteris de realització i de valoració del primer exercici de les convocatòries de Primària per al Personal Sanitari Estatutari.
Teniu tota la informació a la pàgina de convocatòries del bloc, així com a la pàgina de l’ICS.

CONVOCATÒRIA AUXILIAR-2008

Segons la Unitat de Plantilles i Selecció de Personal de l'ICS, la publicació dels resultats definitius de la convocatòria Auxiliar2008 serà el proper 10 de desembre de 2010.