dilluns, 31 de gener de 2011

CONVOCATÒRIA AUXILIAR-2008

Recordeu que en l’acte de l’elecció de la Convocatòria Auxiliar-2008, les persones aspirants hauran d’acreditar la seva identitat amb la presentació del DNI, permís de conduir o passaport, en format original, si bé es podrà delegar l’elecció de destinació.
Teniu penjat un document de delegació. Recordeu que en cas de delegació caldrà portar fotocòpia del DNI de la persona aspirant i el DNI original de la persona en qui es delega.
Podeu imprimir els documents penjats a Google Docs. Per saber com fer-ho fer un clic aquí.
Les persones aspirants convocades que no compareguin personalment o per delegació a l’acte d’elecció de places en el moment de ser cridades, perdran el dret d’escollir-la i restaran excloses del procés de selecció d'aquesta convocatòria.
Les persones nomenades hauran de prendre possessió de la plaça adjudicada en el termini de 30 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució d’adjudicació al DOGC. Les persones nomenades que no prenguin possessió de la plaça adjudicada en el termini abans esmentat perdran els drets derivats de la convocatòria.

dissabte, 29 de gener de 2011

CONVOCATÒRIA PRIMÀRIA-DUI-2010

PROBLEMES AMB LES OPOSICIONS D'INFERMERIA
D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

Vídeo de l'espai de denúncia dels Matins de TV3
divendres, 28 de gener de 2011

CONVOCATÒRIA AUXILIAR-2008

Des de la Intersindical-CSC hem engegat una campanya de queixa al Síndic de Greuges per la proposta de l'elecció de places de la convocatòria Auxiliar-2008.

Som plenament conscients que tot el procés d'aquesta convocatòria s'ha allargat exageradament i està produint l'esgotament de la gent, però això no treu que aquest acte d'elecció vulneri els drets dels opositors i senti precedents per a les futures convocatòries de concurs-oposició i de mobilitat voluntària de tot el personal de l'ICS.

Aquest escrit és per a aquells de vosaltres que creieu que cal manifestar la nostra queixa i malestar en la recta final d'aquest procés i que l'ICS rectifiqui la seva posició.

A sota teniu un model de text que us pot servir de guia per si voleu fer la vostra queixa al Síndic de Greuges.

Nom:
DNI:
Sóc un/a aspirant del la convocatòria Auxiliar-2008 de l’Institut Català de la Salut aprovat/da i citat/da pel proper cap de setmana del 19 i 20 de febrer per escollir la plaça que em correspongui segons l’ordre de prelació d’aquesta convocatòria, en la categoria d''auxiliar administratiu.
L’ICS, en diligència del 10 de desembre del 2010 del Tribunal qualificador, va fer públiques les places només donant el número de les mateixes, distribuïdes per àmbit o servei territorial (SAP).
Això confirma tots el rumors de fa molt temps sobre les intencions de l’ICS de deixar escollir només als opositors en un àmbit territorial, i no un centre concret de treball (que en aquest cas hauria de ser un CAP o ABS). Aleshores, seria la direcció de recursos humans de cada àmbit territorial qui posaria cada treballador on li semblés segons el seu criteri.
L’elecció del centre concret de treball serà una decisió presa per part de les direccions territorials de l’ICS, fet que pot esdevenir una situació d’arbitrarietat, quan en totes les convocatòries anteriors sempre ha estat una decisió única de l’opositor tenint en compte la puntuació i l’ordre final del procés de concurs-oposició.
És molt greu el que pot passar, perquè s’empara en l’article 39 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, dels Estatuts de l’ICS, la interpretació del qual és molt discutible i a més a més va ser aprovat amb posterioritat a la aquesta convocatòria (31/12/2008).
L'article 39 dels mateixos Estatuts de l'ICS determina que el centre, el servei o establiment al qual s'incorpora el professional serà escollit en funció de l'ordre de prelació resultant del procés selectiu.
Per tant, si ho apliquen, ho faran amb retroactivitat quan no ens beneficia i això vulnera drets individuals i constitucionals de forma molt clara.
A data d’avui, l’Institut Català de la Salut no ha comunicat quins seran els criteris pels quals distribuirà a cada aspirant un cop escollit l’àmbit territorial en l'acte d’elecció de plaça.
A més, el col·lectiu de personal de gestió i serveis som els més indefensos davant de l'administració, ja que no estem col·legiats, per això, la tasca que pugui fer el Síndic de Greuges pot ser molt útil.
Per tot això demano que es faci pública abans de l’acte d’elecció de destinació la llista de places vacants amb identificació per centre de treball i que els aspirants escullin el centre de treball concret en el que volen exercir les seves funcions pe l’ordre de prelació de la convocatòria.
Esperant la seva resposta, rebi una salutació cordial,

Data:

Signatura

dimecres, 26 de gener de 2011

CRITERIS PER A L'ELECCIÓ DE PLAÇA

QUEIXA'T! HI TENS TOT EL DRET

Com ja hem manifestat reiteradament, per la Intersindical-CSC la Direcció de l'ICS està fent una lectura restrictiva que vulnera la seva mateixa normativa i que facilita l'arbitrarietat en l'elecció de plaça.
  1. Les mesures que està aplicant Recursos Humans de l'ICS afecten a tots els estaments professionals. Tant en concurs oposició com en la mobilitat voluntària.
  2. Auxiliars-2008,: En el cas d'aquesta convocatòria la publicació al DOGC és del 31/12/2008 i els Estatuts de l'ICS (Decret 13/2009, de 3 de febrer) entren en vigor a partir del 10/2/2009, per la qual cosa s'està produint una retroactivitat de la norma, cosa que suposa una vulneració dels drets individuals.
  3. L'article 39 dels mateixos Estatuts de l'ICS determina que el centre, el servei o establiment al qual s'incorpora el professional serà escollit en funció de l'ordre de prelació (ordre de classificació) resultant del procés selectiu.
El passat 24 de gener la Intersindical-CSC va interposar una queixa al Síndic de Greuges sobre els criteris per a l'elecció de plaça.
Podeu presentar personalment les vostres queixes:
  • Personalment al passeig de Lluí Companys 7, 08003, de Barcelona.
  • Per Internet: www.sindic.cat
  • Per correu electrònic: sindic@sindic.cat
  • Per fax: 933 013 187.
Les queixes han d'incloure les dades personals de qui fa la queixa i la seva signatura.

El servei del Síndic és obert a tothom i gratuït.

dimarts, 25 de gener de 2011

SALUT REFORMARÀ ELS AMBULATORIS PERQUÈ ASSUMEIXIN MÉS PACIENTS

Segons informa El Periódico el 24 de gener:

Boi Ruiz proposa que els CAP tinguin "més poder resolutiu" i facin consultes als especialistes

El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha anunciat una "reforma" dels centres d'atenció primària (CAP), que assumiran més demanda i es convertiran en epicentre important del canvi d'organització del sistema sanitari per l'estalvi i l'optimització de recursos.
En declaracions a TV3, Ruiz ha destacat que la reorganització profunda de l'àmbit de la primària es farà amb "pressa i premura" perquè la nova fórmula sigui efectiva d'aquí a dos anys com a molt aviat.

CRITERIS PER A L'ELECCIÓ DE PLAÇA

Teniu a sota un enllaç al document que vam entrar al registre del Centre Corporatiu de l'ICS per la Intersindical-CSC el 3 de gener del 2011 manifestant el nostre absolut desacord en la manera en què l'ICS pretén dur a terme els actes d'elecció de plaça d'ara en endavant.


A més, en el cas de la convocatòria Auxiliar-2008 , aquesta convocatòria és anterior a l'aprovació dels estatuts de l'ICS, Decret 13/2009, que en el seu article 39 fa esment a la provisió de places, selecció i promoció interna. Per tant, s'està produint una retroactivitat d'una norma que és desfavorable als aspirants i, en conseqüència, no s'hauria d'aplicar.
A banda, la posició de l'ICS és la d'un absolut hermetisme en quan als criteris, cosa que facilita l'arbitrarietrat a l'hora de triar places seguint el correcte ordre de prelació.

divendres, 21 de gener de 2011

CONVOCATÒRIA PRIMÀRIA-DUI-2010

Segons informa http://www.naciodigital.cat/

Denuncien irregularitats a les oposicions d'infermeria de l'ICS

Sis-cents infermers demanen l'anul·lació de 24 de les 90 preguntes del test amb "greus errors i múltiples interpretacions". El tribunal de l'ICS emetrà una resolució en els propers dies.
Mai l'Institut Català de la Salut, proveïdor públic de serveis sanitaris, havia ofert tantes places en una convocatòria d'oposicions. El passat 19 de desembre, 5.600 professionals de la infermeria van presentar-se a examen per aspirar a una de les 603 places. Dos dies després, obtenien les plantilles de resposta de la prova. I Facebook va fer la resta. De seguida es van escampar comentaris d'opositors sobre preguntes amb respostes errònies, enunciats mal formulats o amb més d'una resposta correcta.

dimecres, 19 de gener de 2011

CONVOCATÒRIA AUXILIAR-2008

Ha sortit publicat l’anuci del Tribunal Qualificador que dóna publicitat de la data, l'hora i el lloc d’elecció de plaça de la Convocatòria Auxiliar-2008
L’acte serà els dies 19 i 20 de febrer a la Sala d’actes del Pavelló docent de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.
Podeu consultar la diligència completa a la pàgina de convocatòries del nostre bloc,
http://sanitat-icsc.blogspot.com/p/convocatories-ics.html , i a la pàgina de convocatòries de l’ICS.

dimarts, 18 de gener de 2011

LES ETIQUETES DEL BLOC

A sota de cada nova entrada del bloc hi pots trobar una etiqueta.


Una etiqueta és una eina que serveix per classificar les diferents entrades que hi ha al bloc.
Així doncs, si fas un clic a sobre d’una etiqueta et durà a una altra pàgina en què trobaràs les entrades més recents amb l'etiqueta en concret.A més, al lateral del bloc hi pots trobar una relació de totes les etiquetes fetes servir al bloc.

dilluns, 17 de gener de 2011

INFO CONVOCATÒRIES

CONVOCATÒRIA P-2010

Es preveu que a finals de setmana surti la llista de notes del primer exercici.

CONVOCATÒRIA AUXILIAR-2008

El període de 30 dies hàbils per treure la diligència de l'acte d'elecció finalitza el 20 de gener. Per tant haurem d'esperar, com a molt, fins dijous.
Tot fa preveure que l'acte de l'elecció de plaça serà el cap de setmana del 18 al 20 de febrer.

FUTURES CONVOCATÒRIES

Es preveu que durant la segona quinzena del mes de gener surtin les convocatòries de Treball social, Prevenció de riscos laborals i ACUT.

La Federació d'Administracions Públiques de la Intersindical-CSC renova el seu bloc.
La seva adreça és: http://fap-csc.blogspot.com/


divendres, 14 de gener de 2011

NOU PERMÍS A L'EBEP

La Llei de Pressupostos de l'Estat per a l'any 2011 mintrodueix un nou permís a l'EBEP

Permís per cura de fill/a menor afectat de càncer o una altra malaltia greu

El funcionari/ària tindrà dret a una reducció de la jornada de treball de com a mínim la meitat, rebent les retribucions íntegres, per a la cura, durant l’hospitalització i tractament continuat, del fill/a menor d’edat, per naturalesa o adopció, o en els supòsits d’acolliment preadoptiu o permanent del menor, afectat per càncer (tumors malignes, melanomes i carcinomes), o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, contínua i permanent i, com a màxim, fins que el/la menor compleixi els 18 anys.

dijous, 13 de gener de 2011

COM IMPRIMIR DOCUMENTS DEL BLOC

Vols imprimir algun dels documents penjats al bloc des de Google docs?

Si és així només et cal, un cop hagis accedit al document, prémer Print a la part superior esquerra de la pantalla.Si no apareix automàticament Print a la part superior, pots fer-ho trian
t la mateixa ordre des del Menú desplegable File que hi ha a la part superior esquerra de la pantalla.

dimecres, 12 de gener de 2011

CONVOCATÒRIA AUXILIAR-2008

Segons informa la Unitat de Plantilles i Selecció de Personal de l’ICS, la diligència per la qual el tribunal determinarà el dia, el lloc i l’hora de l’acte d’elecció de plaça de la convocatòria Auxiliar-2008 sortirà la setmana vinent.
Sembla, doncs, que el tribunal exhaurirà el termini de 30 dies hàbils de què disposa.

dimecres, 5 de gener de 2011

COM ACCEDIR A MISSATGES ANTICS

Us recordem que per tal d'accedir a missatges publicats amb anterioritat al bloc i que no estan presents en aquesta pàgina podeu fer-ho a través de l'Arxiu del bloc que trobareu al lateral.
Només cal desplegar-los a través de les fletxes que hi ha davant de cada any o de cada mes.
També hi podeu accedir per ordre cronològic a través de l'enllaç "Missatges més antics"que trobareu al final de la pàgina.