dijous, 31 de març de 2016

Permís retribuït en estat de gestacióLa Intersindical-CSC ha entrat la petició a la Conselleria de Salut i a la Gerència de l’ICS, del reconeixement i la seva aplicació del permís retribuït en estat de gestació.

El 31 d’octubre de 2015, es va publicar al BOE el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, d’aplicació a tot el personal laboral, funcionari i estatutari.

En la seva disposició addicional setzena del text refós diu:  

Permís retribuït per a les funcionaries en estat de gestació.
“Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá establecer a las funcionarias en estado de gestación , un permiso retribuido, a partir del dia primero de la semana 37 de embarazo, hasta la fecha del parto.

En el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer dia de la semana 35 de embarazo, hasta la fecha de parto”.

dijous, 24 de març de 2016

El conveni del transport sanitari a Catalunya fins a 2017El passat dia 25 de febrer de 2016 es van reunir la part social i la part empresarial en Acta Paritària. Després de les propostes per part de ACEA la reunió es tanca en «Sense Acord», prorrogant-se l’actual conveni fins a l’any 2017.

El 40% dels treballadors de l’ICS son temporals
La plantilla creix per primer cop des de 2009, encara que a base d’incrementar els interins i eventuals.

L’empresa pública més gran de la Generalitat, que gestiona vuit hospitals i el 80% de l’Atenció Primària, va incrementar l’any 2015 la seva plantilla per primer cop des de 2009. Però a diferència d’aquell any, quan el personal fix va créixer un 3’3% i el temporal va disminuir al mateix ritme,  el increment de l’any 2015 es produeix a base de contractes d’interinitat i eventuals.

L’ICS assegura que el 88% dels seus empleats te unes “condicions contractuals estables”, ja que inclou en aquest càlcul als 9.415 interins.  El mateix ICS reconeix que en els dos darrers anys ha nomenat a 5.702 interins, 862 “més dels previstos”  en aquest període, i que així ha aconseguit incrementar al 2015 un 1’62% la seva plantilla. 

dimecres, 23 de març de 2016

La grip pel personal sanitari fent el seu treball es una malaltia professionalUna treballadora sanitària contagiada en l’exercici de la seva activitat laboral, va tenir que vèncer la resistència de la mútua, que negava el seu reconeixement del seu origen laboral i recomanava la tramitació d’una incapacitat temporal  mitjançant el seu metge de capçalera.

En aquest cas concret, la professional contagiada va notificar el fet a la unitat de salut laboral corresponent on va ser notificada que la mútua tan sols acceptava casos de contagi per la grip A-H1N1. En realitat la legislació determina que totes les variants de la grip A, B i C poden ser malaltia professional per als i les treballadores que s’encarreguen de l’assistència sanitària i activitats en les que s’hagi provat un risc d’infecció.  Així, existeix risc biològic derivat de la pròpia activitat de la treballadora.

El Govern inicia la tramitació de la llei d'accés universal a l'assistència sanitàriaGràcies a la futura llei tots els residents a Catalunya tindran accés a la sanitat pública amb independència de la seva situació administrativa
 El text estableix que ja no caldrà haver d’acreditar un empadronament de tres mesos per accedir al segon nivell d’assistència sanitària, que inclou, entre d’altres, l’atenció primària i l’especialitzada.

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei d’accés universal a l’assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut (CatSalut). Aquest és el primer pas per blindar definitivament la universalització de l’assistència sanitària de cobertura pública, amb independència de la situació administrativa dels residents a Catalunya i eliminant qualsevol desigualtat entre ells.

La universalització de l’assistència sanitària no és només un deure moral ineludible, sinó una obligació derivada de les normes internacionals -com ara la Declaració Universal de Drets Humans-, que tenen un valor jeràrquic superior al qual s’han d’ajustar les normes internes que regulen els drets de les persones. D’acord amb això, aquesta futura llei estableix solemnement que totes les persones residents a Catalunya tenen dret a l'assistència sanitària pública a càrrec del CatSalut, restablint en el nostre territori la universalització de l’assistència sanitària.

Sense paraules


Cuidar-te sense barreres

divendres, 18 de març de 2016

Llistes definitives OPOS 2015 ICSHa sortit publicada la relació definitiva de persones admeses i excloses de participar en la convocatòria especifica del procés selectiu per a proveir places bàsiques de les categories de facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària (MFIC-T.LLIURE-2015), i en pediatria (PED-T.LLIURE-2015), diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI-T.LLIURE-2015), i en obstetrícia ginecològica (LLEVADOR/A-T.LLIURE-2015), tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria (TCAI-T.LLIURE-2015), auxiliar administratiu/iva (AUX.ADM-T.LLIURE-2015) i zelador/a (ZEL-T.LLIURE-2015)

dimecres, 16 de març de 2016

Salut vol garantir la sanitat dels sense papers amb una llei específica
Publica ARAEl conseller de Salut, Toni Comín, ha anunciat aquest dimecres que el Govern iniciarà la setmana que ve la tramitació d'una llei que "garanteixi l' accés universal de tots els ciutadans de Catalunya a la salut independentment de la seva situació administrativa". En una entrevista a Catalunya Radio  Comín ha explicat que s'ha decidit impulsar una norma amb el "màxim rang possible" després que la instrucció aprovada per la Generalitat en resposta al decret estatal que "va deixar fora de la salut pública els sense papers" ara "pengi d'un fil" perquè el TSJC ha admès a tràmit un recurs del govern espanyol.

Catalunya ha presentat un recurs contenciós-administratiu contra el Real decreto que regula la recepta infermera


Els governs autonòmics de Catalunya, País Basc, Navarra i Canàries han presentat cadascun un recurs contenciós-administratiu contra el RD que regula la indicació, ús i autorització de medicaments per part del personal d'Infermeria, la qual cosa es coneix com a prescripció infermera.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimarts els quatre recursos contra aquesta norma, aprovada el passat mes d'octubre i que no va ser publicada fins a dos mesos després, amb l'objecte de concedir un termini de 9 dies.

El RD compta amb el rebuig del col·lectiu infermer especialment per l'article 3, en el qual s'estableix que perquè aquests professionals usin un fàrmac subjecte a prescripció és necessari que el corresponent professional *prescriptor (el metge) hagi determinat prèviament el diagnòstic, prescripció, protocol o guia de pràctica clínica i assistencial a seguir.

divendres, 11 de març de 2016

El Consell d’Administració de l’ICS proposa nomenar a Candela Calle com directora gerent de la institucióEl Ple del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut (ICS), reunit avui en sessió ordinària, ha acordat proposar al Govern el nomenament de Candela Calle com a nova directora gerent de la institució, en substitució de Pere Soley. Aquesta proposta serà traslladada al conseller de Salut per tal que sigui ratificada, si escau, pel Govern els propers dies.

Candela Calle, llicenciada en medicina i diplomada en alta direcció d’empreses, és actualment directora general de l’Institut Català d’Oncologia, així com membre de diversos patronats i comissions. És professora i membre de la Comissió Docent del Màster de Gestió Sanitària de la Universitat Internacional de Catalunya. Al llarg de la seva trajectòria professional ha estat directora de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, subdirectora de gestió clínica i mèdica a l’Hospital de Sant Pau i directora executiva dels serveis sociosanitaris de la Corporació Sanitària Parc Taulí, entre d’altres càrrecs.

Resolució provisional DPO 2015S'ha publicat la resolució provisional de les DPO de l'any 2015. S’obre un termini de 10 dies des de l'endemà de la data de la resolució provisional (7 de març de 2016) per a fer les al·legacions oportunes. Per tant, la data de termini de les al·legacions és el 18 de març de 2016.

Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de mobilitat voluntàriaHa estat aprovat el Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de mobilitat voluntària, de personal estatutari, oberta de manera permanent per a l’atenció primària de l’empresa pública Institut Català de la Salut
Hi pot participar tot el personal estatutari fix i en situació de servei actiu. Les opcions de mobilitat abastaran les següents possibilitats:

  • Dins d’una mateixa SAP
  • Entre diferents SAP d’una mateixa Gerència Territorial
Es podran demanar, de manera ordenada, un màxim de tres dispositius.
La vigència del pacte és fins al 31 de desembre de 2020.
Accedeix al Pacte per a llegir tota la informació

divendres, 4 de març de 2016

El Govern empara que el cos d'infermeria pugui vacunarSalut dóna suport al cos d'infermers i infermeres de Catalunya arran de l'aprovació del Reial Decret estatal que limita la seva capacitat de prescriure medicaments 
Entén que l’activitat vacunal respon a un objectiu de salut pública i que l’autoritat sanitària supleix la necessitat de prescripció facultativa 
El Departament de Salut ha donat una nova mostra de suport al cos d’infermers i infermeres de Catalunya arran de l’aprovació del Reial Decret estatal que limita la seva capacitat d'indicar i prescriure medicaments i productes sanitaris. Ho ha fet donant empara a una de les activitats principals que aquest cos desenvolupa en el seu dia a dia: la vacunació.

dijous, 3 de març de 2016

Salut analitzarà indicadors de desigualtat per reordenar els recursos per a la primàriaEl CatSalut reordenarà els recursos de les àrees bàsiques de salut de Catalunya a partir d'un informe que recollirà diversos indicadors socioeconòmics.

Fins ara la distribució de recursos per a l'Atenció Primària no s'ha fet amb indicadors "prou exactes" ni prou "a fons" segons el conseller de Salut Toni Comín.
L’Índex d'atur o el nivell d'estudis dels ciutadans en àrees territorials són indicadors, entre altres, que determinaran quins són els recursos sanitaris que necessita la població de cadascuna de les 375 àrees de salut -unitats territorials en les que s'organitza l'atenció primària- en les que està organitzat el mapa sanitari català. Aquesta és la idea que hi ha darrere l'estudi que la conselleria de Salut ha encarregat ara a l'AQuAS, un estudi que recollirà informació a partir de diferents indicadors socioeconòmics i que ha de servir per fer un mapa de quines són les necessitats en termes de recursos sanitaris de la població.