dissabte, 13 de març de 2021

El gran mal de la sanitat: la temporalitat

Un dels grans greuges que patim els qui treballem en algun sector de l'Administració és el trobar-nos per sota de Polònia quan parlem de temporalitat en el sector públic. Especialment preocupant és quan parlem d'Educació i Sanitat, que mostren unes xifres de professionals temporals molt més elevades que d'altres sectors. 
Tampoc s'explica el tant per cent tan elevat que patim a les comunitats autònomes (30%) en relació a l'Administració Central (8%). Com era d'esperar, aquests resultats han provocat una resposta contundent per part de la Unió Europea; a canvi de fons europeus s'haurà de frenar aquesta gran taxa de temporal.
D'acord a l'article 9.3 de l'Estatut Marc, que regula el nomenament de personal estatutari eventual, no s'estableixen limitacions a la durada dels nomenaments d'eventualitat ni a les seves renovacions, ni tampoc imposa cap obligació a l'Administració de crear llocs estructurals addicionals per posar fi al nomenament de personal eventual. De fet, en el cas que l'Administració decideixi lliurement crear aquests llocs, se li permet procedir a la seva provisió mitjançant el nomenament de personal estatutari temporal interí, de manera que la situació de precarietat dels treballadors perdura, esdevé permanent, mentre que l'Estat membre de què es tracta té un dèficit estructural de llocs fixos en el sector públic. Per això, cal deixar d'amortitzar places;  els professionals que desenvolupen un treball estructural ho han de fer amb plaça fixa i l'Administració ha de garantir les corresponents convocatòries de selecció fixa.
Des de la Intersindical hem reclamat limitar l'ús de la contractació temporal, donant solucions com augmentar les convocatòries d'oposicions i resoldre aquest processos selectius en un temps raonable. Cal deixar de saltar-se els límits legals de les tasses de reposició.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública està preparant un canvi a l’EBEP per a limitar l’ús dels interinatges, forçat per la UE. Serà tan útil com el pacte entre Montoro i la part social per a reduir la temporalitat al sector públic del 23% al 8%? Ja sabem que en aquest país, feta la llei feta la trampa.
Portem més de deu anys, des de l'any 2008, quan va començar la gran recessió, amb dues reformes laborals que no han aconseguit posar fre a aquesta eterna injustícia que pateixen tants i tantes companyes. Hem sortit al carrer, hem reclamat un dia rere l'altre augment de plantilla i seguretat en les contractacions. Gràcies a tota la pressió feta per part vostra se'ns obra una nova via que caldrà seguir per tal que s'aconsegueixi definitivament reduir aquestes altes taxes de substituts, interins i eventuals a la Sanitat.

Cap comentari:

Publica un comentari