dimecres, 31 de març de 2021

Resultats de l'enquesta sobre condicions de treball durant la COVID-19 a ICS Catalunya Central

El passat mes de desembre del 2020 la secció sindical de la Intersindical a la GTCC vam enviar una enquesta amb 30 preguntes dirigides a valorar la idoneïtat de la situació i de les condicions laborals bàsiques durant la pandèmia de la COVID-19 de les professionals de la Gerència Territorial de Catalunya Central.


Un 77% de les persones enquestades treballa a l'àrea sanitària i el 23% restant ho fa en l'àrea de gestió i serveis. 

La distribució dels percentatges del servei del lloc de treball de les persones enquestades és gairebé idèntica a les dades reals de la plantilla de la Gerència Territorial de la Catalunya Central.

Una vegada obtinguts els resultats, i havent comprovat que la mida de la mostra és l'adequada, fem el següent anàlisi  dels resultats:
 • Gel, guants i mascaretes
  • La pràctica totalitat de les persones enquestades tenen a la seva disposició suficient gel hidroalcohòlic, mascareta i guants.
  • Les mascaretes més habituals són la quirúrgica i la FPP2. 
  • La dispensació dels guants és gairebé immediata en la majoria dels casos i la de les mascaretes hauria de millorar per igualar-se amb la dels guants.
  • No en tots els casos s'ha explicat a la professional com treure's i posar-se la mascareta.
  • Gairebé la meitat de les persones enquestades no sabria identificar si el material lliurat és homologat.
 • Als taulells
  • No tots els punts del taulell tenen col·locades mampares de protecció.
  • S'ha de millorar la distància de seguretat amb la resta de companys/es, i per això cal redissenyar els espais, ja que un 40% de les persones enquestades respon que no és possible guardar-la.
  • S'han de facilitar més lectors de TSI perquè tots els punts d'atenció en disposin ja que el 56% respon que no tots els punts en tenen.
 • Zona bruta / zona neta
  • El 21% de les persones enquestades afirma que no tenen ni zona bruta ni zona neta.
 • Neteja dels llocs de treball
  • La gran majoria de les estacions de treball (89%) es netegen i és el personal de neteja qui realitza aquesta feina (78%).
  • Les estacions de treball es netegen com a mínim una vegada al dia en el 58% dels casos, diverses vegades al dia en el 19% dels casos, i en cada canvi de torn en el 10% dels casos.
 • Exposició a la COVID-19 i transmissió de la informació sobre la COVID-19.
  • Des de l'inici de la pandèmia, la gran majoria de les persones enquestades s'han sentit exposades a la COVID-19.
  • El personal enquestat ha estat conscient en el 90% dels casos dels canvis de protocols arran de la pandèmia, i gairebé la totalitat sap on trobar-ne la informació.
  • Tot i això, el 31% de les persones enquestades afirma que no li han explicat o format sobre la COVID-19.
 • Coneixement sobre la UBP de la GTCC
  • La majoria del personal coneix la UBP de la GTCC I sap quina li pertoca.
  • Però el 30% desconeix que s'hi pot comunicar de forma directa.

Les nostres recomanacions

 1. Mantenir l'alta disponibilitat de gel hidroalcohòlic, guants i mascaretes.
 2. Millorar la dispensació immediata de mascaretes i augmentar la dotació de les de tipus FPP2.
 3. Intensificar la formació del personal per a millorar la identificació de material homologat i quant a la col·locació de la mascareta.
 4. Ampliar el nombre punts protegits amb mampares als taulells.
 5. Augmentar el nombre de lectors TSI en les estacions de treball.
 6. Redissenyar els espais de treball per garantir la distància de seguretat amb els companys/es. Quan no sigui possible aquesta adequació de l'espai de forma ràpida, facilitar el treball a torns i el Teletreball per els casos en què sigui possible treballar en aquesta modalitat d'acord amb les mesures vigents per la COVID-19 aprovades pel PROCICAT.
 7. Garantir l'existència de zones netes i brutes i corregir la informació sobre la seva ubicació.
 8. Créixer la periodicitat de neteja dels llocs de treball per part de personal especialitzat per garantir l'excel·lència i facilitar eines i protocols d'auto-neteja eficaç i segura dels llocs de treball.
 9. Facilitar espais informatius i de formació pel personal (p.e. Intranet GTCC).
 10. Promocionar l'accessibilitat directe a la UBP per les professionals.

Escoltem i gestionem demandes, neguits i dubtes de les professionals.

SOM COM TUCap comentari:

Publica un comentari