dijous, 31 de març de 2011

CONVOCATÒRIA AUXILIAR-2008

Ha sortit publicat al DOGC la Resolució d'adjudicació de places de la Convocatòria Auxiliar-2008.
Les persones nomenades disposaran d’un termini de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present Resolució al DOGC, per prendre possessió de la plaça adjudicada.
Aquelles persones que no preguin possessió de
la plaça adjudicada en el termini establert perdran els drets derivats de la convocatòria.

Com imprimir la Resolució

dimecres, 30 de març de 2011

INFO CONVOCATÒRIES

Segons informa la Unitat de Plantilles i Selecció de Personal de l’ICS:


CONVOCATÒRIES PRIMÀRIA 2010 PERSONAL SANITARI

Previsió de realització de la prova de català durant el mes de maig.


CONVOCATÒRIA ZELADOR-2009

Previsió de publicació del llistat provisional de mèrits durant el mes de juny.


CONVOCATÒRIA ADMINISTRATIU-2009

Previsió de publicació del llistat provisional de mèrits durant el mes d’abril.


CONVOCATÒRIES HOSPITALS ICS

Previsió de publicació dels resultats de la prova llengua catalana del 4 al 8 d’abril.

Previsió d’obertura de presentació de mèrits durant la 1ª quinzena de maig.

dimarts, 29 de març de 2011

RUIZ JUSTIFICA LA REDUCCIÓ DE L'ACTIVITAT A BELLVITGE PER LA FALTA DE DEMANDA

El conseller de Salut afirma que la retallada en sanitat “no serà de la magnitud que de vegades es vol explicar”


La conselleria reconeix que hi haurà acomiadaments de personal interí

El conseller de Salut, Boi Ruiz, i el d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, minuts abans de la presentació del projecte 'Health Equity'


El conseller de Salut, Boi Ruiz ha assegurat aquest dilluns que l'Hospital de Bellvitge pot tancar alguna planta o quiròfans, com s'ha avançat, perquè és un centre “que no s'havia adaptat a la realitat del seu entorn” desprès de la posada en marxa de nous equipaments sanitaris com el Doctor Broggi a Sant Joan Despí, o el de Sant Joan de Déu a Sant Boi de Llobregat, “que havien fet baixar la seva activitat”. El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha assegurat que els centres hospitalaris catalans no hauran d'aplicar sistemàticament una retallada del 10% en els seus pressupostos.


En aquest sentit, ha aclarit que dels 1.000 milions que aproximadament s'han de d'estalviar en el global del sistema sanitari, només el 50%, és a dir, uns 500 milions, afectaran a serveis assistencials.


LA CONCESSIÓ DE L'ABS IGUALADA 2 CONTINUA ESSENT NOTÍCIA

Segons informa el Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP):

Un metge adherit ens fa arribar la notícia de premsa sobre la imputació de la mesa de contractació del CatSalut, entre ells l'exdirector Josep Mª Sabaté, per un presumpte delicte de prevaricació per la concessió de l'ABS Igualada 2 al Consorci Sanitari de l'Anoia, gestor de l'hospital de la ciutat.

Fa gairebé un any el FoCAP es va fer ressò del conflicte creat arran de la concessió de l'ABS Igualada 2 al consorci hospitalari en contra de la proposta d'un grup de professionals de l'atenció primària que optaven amb el seu propi projecte.

Recollim algunes de les aportacions fetes al fòrum:

Perquè el CatSalut ha cedit a les pressions de l'Ajuntament, que participa en el Consorci Sanitari i els ha adjudicat la gestió de l'ABS Igualada 2 en contra de l'opinió dels professionals i encara pitjor, dels ciutadans? L'Hospital d'Igualada té prou problemes econòmics, de solvència econòmica, de manca de professionals, de gestió de llistes d'espera i un llarg etc com perquè ara se'ls premi adjudicant-los la gestió de la primària cosa de la qual no en tenen ni idea.

En els últims anys hi han hagut diversos estudis finançats pel Departament de Salut, que no han aconseguit demostrar que la gestió de l'AP per hospitals o consorcis hospitalaris, sigui millor que la gestió des de l'ICS.... Els estudis sí que han demostrat que la gestió autònoma dels EAP model EBA genera més satisfacció entre els professionals, però tampoc diferencies en altres aspectes. Malgrat això estem assistint en els últims mesos a l'adjudicació per part del CatSalut de la gestió de diferents nous EAP a entitats hospitalàries... Convertirem Catalunya en un gran Parc Hospitalari?

Ara, volem insistir que, més enllà d'una picabaralla legal, la qüestió de fons és el model de gestió dels serveis d'atenció primària. Per quina raó entre les opcions valorades no hi era la continuïtat de la gestió per part de l'ICS, amb un fort component d'autonomia del nou equip?

Per quina raó sempre es planteja la possibilitat de que estructures hospitalàries puguin gestionar EAP i mai que l'APS gestioni centres sociosanitaris o equipaments d'altres tipus, o fins i tot actuï com a "gestora" de l'atenció secundària?

En la nostra opinió la resposta és que el model de gestió del nostre sistema sanitari no està basat en l'evidència científica sinó en la defensa d'interessos polítics i mercantils dels actuals grups de poder dins del sistema sanitari. Així ha estat els últims anys i Aixa continua essent.

La crisi econòmica ens ofereix una oportunitat per replantejar moltes coses. Ho hauríem de fer des del coneixement i des de la defensa de la salut dels ciutadans. Les opcions polítiques no van en aquest sentit. Però no podem quedar callats, ens hem de fer sentir.

Més informació

dilluns, 28 de març de 2011

LA SANITAT QUE VE

Després d'un trimestre de missatges per preparar els ciutadans per al que es presenta com a inevitable, en pocs dies els usuaris de la sanitat pública -és a dir, la immensa majoria de la població- començaran a notar els efectes de la molt notable retallada del 10% de la despesa en la xarxa hospitalària catalana. L'adequat finançament de la sanitat és un problema crònic de la Generalitat que la crisi econòmica ha aguditzat, i l'equip de Boi Ruiz es disposa a aplicar una cirurgia de ferro. I atès que el 60% del pressupost es dedica als salaris del personal, el corol·lari és inexorable: hi haurà menys professionals per a la mateixa població.

Més informació a El Periódico

ELS HOSPITALS ATURARAN EL 40% DE LA SEVA ACTIVITAT A L'ESTIU PER ESTALVIAR

Tots els centres recorreran amb més o menys intensitat al tancament del que no sigui urgent a l'estiu. Tots, però més els nou hospitals que són propietat de l'Institut Català de la Salut (ICS), on preveuen «triplicar» la suspensió de quiròfans dels últims estius i el consegüent tancament de llits d'ingrés, indiquen fonts dels centres. Aquesta mesura significa que els citats centres suspendran entre un 40% i un 50% la seva cirurgia no urgent. Tancaran una mitjana de 12 plantes d'hospitalització cadaun, cosa que permetrà no contractar 1.300 infermeres que suplien les seves col·legues de vacances.

Més informació a El Periódico

dimarts, 22 de març de 2011

dilluns, 21 de març de 2011

PROGRAMA PER A LA SIMPLIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA SANITÀRIA

Ha sortit publicat al DOGC l’Ordre de creació del Programa per a la simplificació de l’estructura organitzativa de l’Administració Sanitària de la Generalitat de Catalunya i del sector públic de Salut vinculat.
El Programa té per objecte impulsar, coordinar, proposar i supervisar les accions a dur a terme per al desenvolupament racional i sostenible de l’organització pública de salut, mitjançant la revisió, anàlisi i avaluació de les estructures orgàniques i el dimensionament de recursos humans de l’Administració Sanitària de la Generalitat de Catalunya i del sector públic de salut que hi resta vinculat, amb l’objectiu de formular i implementar propostes organitzatives de simplificació i d’increment de l’eficiència de les seves actuacions.

Més informació al DOGC

dimecres, 16 de març de 2011

AVALUACIÓ DPO

Recorda que t’han d’informar individualment dels teus resultats. Malgrat la publicitat dels resultats tingués present que han de respectar la teva confidencialitat i la protecció de dades emparada per la Llei orgànica 15/1999.

Si has al·legat:

Si has fet alguna al·legació a la teva avaluació, l’ICS està obligat a respondre. En cas de no estar d’acord has de continuar al·legant a una instància superior.

Si no has al·legat:

En cas de no haver al·legat, t’hauran de donar una resolució que ha de coincidir amb les teves dades de l’avaluació.

Vigila:

 • Si has treballat en diversos centres.
 • Si gaudeixes de reducció de jornada.
 • Si has canviat de categoria.
 • Si has gaudit del permís de maternitat.
 • Si has estat de baixa, per IT o malaltia professional.
 • Si has canviat de categoria professional

CONVOCATÒRIA ADMINISTRATIU-2009

Llistat amb els resultats de la suma del primer i el tercer exercici de la convocatòria Administratiu-2009 ordenat per puntuació.


divendres, 11 de març de 2011

LA SALUT ÉS UN DRET, NO UN NEGOCI

El Govern de la Generalitat està aplicant una política de retallades, que afecta també a la sanitat publica. L’objecte d’aquesta política es reduir la despesa publica, el que en l’àmbit de la sanitat suposa un empitjorament de les cobertures.

Una de les propostes que van i venen és la del copagament.

Els motius que com a sindicat, ens fan rebutjar aquestes propostes son:

 • Perquè suposen un atac al dret de la ciutadania d’accedir a un sistema sanitari públic, universal i gratuït. Estem parlant del dret de la gent a la cura de la salut. Això no és un luxe, és una necessitat que els poders públics han de garantir i no retallar.
 • La principal conseqüència de l’establiment del sistema de copagament, que a l’hora és la seva principal causa, és la selecció de pacients.
 • La pròpia Organització Mundial de la Salut (OMS) ha elaborat abundant bibliografia que mostra que el copagament redueix l’accés a serveis no solament de les persones per a consultes que no són imprescindibles sinó també de les persones per a les que si és absolutament necessari acudir-hi.
 • Qualsevol modalitat de copagament és regressiva i antisocial per què , mitjançant la dissuasió econòmica, deixa fora d’un sistema universal a les persones amb rendes més baixes i amb més necessitats.
 • Per a que el copagament acompleixi els seus objectius (retallar la despesa o suposar uns ingressos importants per al sistema) la seva quantia ha de ser alta. Altres tipus de copagament, inicialment més baixos, suposen obrir la via per a increments futurs.
 • Parteix de la premisa d’un ús indegut del sistema. No pot generalitzar-se en absolut un ús irresponsable del sistema. A ningú li agrada patir una malaltia, o estar mesos i anys, fins i tot, amb innombrables visites al metge o provant distints fàrmacs, sense un diagnòstic o tractament concloent. El sistema públic si resulta irresponsable quan expulsa de l’atenció pública a pacients per distints motius: llargues llistes d’espera, no cobertura de determinats serveis, el cada cop major ús de la concertació de serveis.
 • Suposa apostar per la sanitat privada, en tant que amb el copagament, els sistemes de finançament d’allò públic i allò privat s’assemblen. En aquest sentit, les desgravacions fiscals per contractar una assegurança sanitària privada, que també s’apunten com a possibilitat, son una desviació de fons públics al sector privat que debilitarà allò públic i enfortirà allò privat.

Davant d’aquesta situació la Intersindical-CSC plantegem les següents propostes:

Augmentar la despesa publica en sanitat fins a arribar al nivell mitjà de la OCDE

Per equiparar-nos a la mitjana dels països industrialitzats.

D’aquesta manera es facilitaria el necessari increment dels recursos humans i materials, i l’ampliació de les cobertures de la sanitat pública (salut mental, cures pal·liatives, malalties psicosocials, salut bucodental,...).

També és necessari fomentar la xarxa publica, eliminant l’autoconcertació, millorant les condicions de treball (reducció dràstica de la temporalitat, definició i valoració de funcions, carregues de treball, etc...).

Un sistema sanitari públic, universal i de qualitat

Tan sols es pot garantir el dret a la salut si el sistema és públic, universal i de qualitat.

Això suposa que el finançament de la sanitat hauria de realitzar-se via impostos. Com a Intersindical-CSC venim reclamant a les institucions catalanes un canvi radical de la política fiscal, basat en el següents paràmetres:

 • Lluita contra el frau fiscal. Inspecció de les rendes que no són del treball en el període de prescripció.
 • Tornar enrere les reformes de l’ IRPF, Impost sobre societats i Impost sobre Patrimoni que han reduït els impostos que paguen les rendes més altes, les empreses i el capital.
No és cert que el que no es pot finançar col·lectivament (via impostos) sigui finançable per cada persona. El que s’amaga darrere d’aquesta idea és una retallada dels drets de la ciutadania i excloure dels serveis a aquells que no tinguin recursos econòmics. Com a Intersindical-CSC rebutgem amb tota rotunditat aquesta opció.

XIFRES DE LA DESPESA SANITÀRIAdijous, 10 de març de 2011

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DPO-2010

Amb data 10 de març de 2011, s'han publicat els resultats provisionals de l'avaluació d'objectius corresponent a l'exercici 2010.

Els professionals poden consultar, individualment, els seus propis resultats provisionals accedint directament a les adreces d'internet i intranet:

INTRANET:
http://www.portalics.rrhh/sgrh
INTERNET:
http://wsa.ics.gencat.net/sgrh

De considerar-ho necessari, es podran presentar les al·legacions oportunes, amb registre d'entrada, des del dia 11 de març fins al dia 22 de març de 2011 (inclòs).

Resolució Provisional

dimecres, 9 de març de 2011

BOI RUIZ S'ASSEGURA LA PAU SOCIAL, ALMENYS DE MOMENT

El Departament de Salut marcarà la direcció (què s'ha de fer) i els professionals hi aportaran els criteris (com s'ha de fer). Amb aquest esquema, el conseller Boi Ruiz ha aconseguit, almenys de moment, guanyar-se la complicitat dels representants del col·lectiu mèdic que demanaven a crits augmentar la seva participació en la presa de decisions, especialment en l'actual escenari de retallades.

GUIA DE PERMISOS I LLICÈNCIES


dijous, 3 de març de 2011

MESURES URGENTS INCLOSES EN EL PLA DE XOC DE SALUT

Estructura administrativa
La reducció de despeses d'administració i alts càrrecs en el departament i en les estructures directives suposarà un estalvi del 25%.
Serveis i assistència
Rebaixa d'un 2% del preu que el Catsalut paga als centres per la prestació de serveis (operacions, proves, etcètera).
Disminució del volum de compra de serveis als centres sanitaris. La reducció de l'activitat farà augmentar les llistes d'espera. Es prioritzaran els casos més urgents.
Farmàcia
Més impuls als genèrics i racionalització en la prescripció. La previsió és reduir la despesa global en farmàcia i en serveis i assistència (apartat anterior) entre un 8% i un 11%.
Inversions
Ajornament de les inversions en equipaments no iniciats. El calendari de projectes actuals s'haurà d'adequar a la disponibilitat pressupostària. La reducció de despesa serà del 20%.


Més informació a gencat.cat

dimecres, 2 de març de 2011

SALUT EXPLICA ALS CENTRES SANITARIS PER ON HAN DE PASSAR LA TISORA

El conseller de Salut, Boi Ruiz, s'ha reunit aquest dimecres al matí amb un centenar de presidents i directors de centres sanitaris públics per presentar-los el 'Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari 2011'. És a dir, els ha explicat per on caldrà passar la tisora i de què hauran de prescindir per complir l'objectiu de retallar en un 10% el pressupost del seu departament -al voltant de 880 milions d'euros en un any. Ruiz ha dit que s'haurà de garantir la qualitat del servei sanitari amb menys recursos.

Més informació a
lamalla.cat

dimarts, 1 de març de 2011

PRESTACIONS ECONÒMIQUES PER A FAMÍLIES AMB INFANTS

A qui va dirigit?
 • Prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec:
  A les famílies amb infants menors de tres anys i a les famílies nombroses o monoparentals amb filles i fills menors de sis anys.
 • Prestació econòmica de caràcter universal per part, adopció, tutela o acolliment múltiple.
Requisits
Les persones membres de les famílies destinatàries han de:
 1. Tenir residència legal i viure de manera efectiva i ininterrompuda al territori de Catalunya. Amb aquesta finalitat no es considera interrompuda per absències inferiors a 90 dies durant cada any natural de gaudiment de la prestació o de l'ajut, a comptar de la data d'inici dels efectes econòmics.
 2. Conviure efectivament amb l'infant o infants en atenció als quals se sol·licita la prestació econòmica i fer-se'n càrrec econòmicament.

  Resum en pdf
  Més informació

  Com imprimir el resum