dijous, 28 de gener de 2021

Exigim l’aplicació del nou pacte de borsa de treball ja!

ESTANT VULNERANT ELS PRINCIPIS D'IGUALTAT, MÈRIT I CAPACITAT

Fa quasi bé dos anys que la borsa de treball està paralitzada, sense que l' ICS reaccioni davant la pluja de queixes que li arriben. La darrera baremació publicada és de data 15 de febrer de 2019, un fet totalment fora de tota lògica, tenint  en compte que l'ICS disposa de les eines tecnològiques i materials per tirar endavant el nou Pacte de borsa de treball.

S'ha de desencallar aquesta situació, que està perjudicant a tants professionals de la Sanitat catalana. L'ICS està contractant arbitràriament, el que posa en dubte, un cop més, la seva “excel·lència" i “exemplaritat".

Actualment, totes les persones inscrites a la borsa de treball, abans d'aquesta data, es mantenen amb la mateixa puntuació que ja tenien; no se'ls hi ha valorat els mèrits, la formació, ni el temps treballat. Dos anys en què la passivitat  i la indiferència han estat les úniques regles que ha seguit l'empresa més gran de Catalunya.

Aquest estancament, està provocant situacions tan injustes com que l’ICS doni contractes d’interinatge a treballadors amb puntuacions dubtoses i que relegui a d'altres a contractes que no corresponen als seus mèrits i temps treballat.

Si ja els professionals estan esgotats per aquesta situació pandèmica, la impotència de no veure materialitzats els fruïts d’anys d'esforços està creant un sentiment de malestar i desconfiança que cal resoldre urgentment per part de l'ICS.

No estem d’acord amb els barems establerts pel nou pacte de treball, però la manca de regulació és un mal encara pitjor. 

Cap comentari:

Publica un comentari