dimecres, 31 de març de 2021

Informatiu Convocatòria ICS DSI-Lliure-2018

 

INFORMATIU CONVOCATÒRIES OBERTES DE SELECCIÓ FIXA DE L'ICS
Convocatòria núm. de registre: DSI-Lliure-2018 (+)
Categoria: DIPLOMAT/ADA SANITÀRIA EN INFERMERIA

Establiment del termini per demanar cita prèvia i del termini per a la presentació dels documents acreditatius dels mèrits corresponents a la fase de concurs (+)

 • Barem: Abans de presentar mèrits, consulteu el barem de la convocatòria DSI-Lliure-2018 (+)

 • Terminis: S'obre el termini del 15 de Març al 14 de Maig de 2021 per a reservar cita prèvia i presentar la documentació.

 • Torns: S'han establert tres torns per aquesta convocatòria.

 • Reserva de cita prèvia: S'ha de reservar cita prèvia per a fer la presentació física de la documentació relativa als mèrits d’aquesta convocatòria que es podran presentar i digitalitzar mitjançant el sistema INGESTA documental, de manera descentralitzada en el lloc, data i hora reservat per la persona aspirant, i en els terminis establerts per a cada torn, seguint les indicacions contingudes en el “Manual de reserva de cita prèvia”. (+)

 • MOLT IMPORTANT: Les persones aspirants hauran de portar la documentació degudament classificada posada darrera del seu separador corresponent i preparada i accessible per a escanejar-la pel sistema INGESTA documental (lliure de plàstics, grapes i anelles), d’acord amb les instruccions que consten en el “Manual per a la presentació acreditativa dels documents pels processos de Recursos Humans ICS”. (+)

 • Primer torn: Aspirants el PRIMER COGNOM dels quals estigui comprès entre la lletra M (Mabras) i la lletra S (Sánchez Navas) obertura del període de CITA PRÈVIA a partir del dia 15 de març fins al dia 9 d’abril de 2021, ambdós inclosos
  • Per aquestes persones aspirants el programa per a la reserva de cita prèvia    estarà operatiu, al següent enllaç enllaç personalitzat, el dia 15 de març a partir de les 10 hores
  • La presentació física de documents, prèvia reserva de cita prèvia, es realitzarà entre els dies 22 de març al 9 d’abril de 2021, ambdós inclosos, en el lloc, data i hora que prèviament hagin reservat, d’acord amb les instruccions del “Manual per a la presentació acreditativa dels documents pels processos de Recursos Humans ICS”. (+)

 • Segon torn: Aspirants el PRIMER COGNOM dels quals estigui comprès entre la lletra S (Sánchez Oliveros) i la lletra C (Corbacho Salas) obertura del període de CITA PRÈVIA a partir del dia 6 d’abril fins al dia 28 d’abril de 2021, ambdós inclosos
  • Per aquestes persones aspirants el programa per a la reserva de cita prèvia    estarà operatiu, al següent enllaç enllaç personalitzat, el dia 6 d'abril a partir de les 10 hores
  • La presentació física de documents, prèvia reserva de cita prèvia, es realitzarà entre els dies 12 d'abril al 28 d’abril de 2021, ambdós inclosos, en el lloc, data i hora que prèviament hagin reservat, d’acord amb les instruccions del “Manual per a la presentació acreditativa dels documents pels processos de Recursos Humans ICS”. (+)

 • Tercer torn: Aspirants el PRIMER COGNOM dels quals estigui comprès entre la lletra C (Corbella Martorell) i la lletra L (Luque) obertura del període de CITA PRÈVIA a partir del dia 22 d’abril fins al dia 14 de maig de 2021, ambdós inclosos
  • Per aquestes persones aspirants el programa per a la reserva de cita prèvia estarà operatiu, al següent enllaç enllaç personalitzat, el dia 22 d'abril a partir de les 10 hores
  • La presentació física de documents, prèvia reserva de cita prèvia, es realitzarà entre els dies 29 d'abril al 14 de maig de 2021, ambdós inclosos, en el lloc, data i hora que prèviament hagin reservat, d’acord amb les instruccions del “Manual per a la presentació acreditativa dels documents pels processos de Recursos Humans ICS”. (+)

Podeu enviar-nos incidències, sol·licituds i propostes per correu a:

Cap comentari:

Publica un comentari