divendres, 31 de gener de 2014

Modificació de jornada anual

Instrucció sobre la modificació de jornada anual de l'ICS. Pendent de publicació.
Segons la proposta d'instrucció la jornada del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut és de 37,5 hores setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual, que equival a 1.657 hores efectives anuals. Pel que fa al torn de nit, la jornada equival a 1.490 hores efectives en còmput anual.Presentació de SÚMATE a Barcelona

En democràcia no hi pot haver fractures, perquè precisament per a això es va inventar la democràcia, per a que el debat social i polític es vehiculi mitjançant el diàleg, el respecte a la diferència i les urnes.
Avui a les 20h, a l’Auditori de Via Laietana 16 es presenta SÚMATE a Barcelona, desmuntant el discurs de la fractura i la divisió.

Perquè en democràcia, no hi ha fractura.

Permisos acordats d’aplicació al personal de l’ICS del passat 24 de gener

1. Interpretació del permís per cura de fill menor amb càncer o altra malaltia greu. En el permís per cura de fill afectat de càncer o una altra malaltia greu, es considerarà “ingrés hospitalari de llarga durada” la continuació del tractament o cura del menor posterior a l’alta hospitalària.
2. Cirurgia major ambulatòria. El personal estatutari de l’ICS podrà gaudir d’un permís per CMA d’un familiar de primer grau de consanguinitat (incloent la parella degudament reconeguda d’acord amb la normativa d’aplicació) el dia de la intervenció.
3. Proves diagnòstiques amb sedació. Per a la realització de proves diagnòstiques amb sedació, el personal estatutari de l’ICS podrà gaudir de permís el dia en el que se li practiqui la prova. El personal del torn de nit podrà escollir gaudir d’aquest permís entre la nit abans o la nit després de la realització de la prova.


4t dia de lleure: tard i malament

Ahir, després de més d’un mes de la seva publicació al BOE, la  Direcció de Recursos Humans de l’ICS va fer una nota informativa explicant la forma de gaudiment del 4t dia de lliure disposició.
Com ja us venim informant des del 23 de desembre de 2013 aquest nou dia de lleure, ja des del 2013, ens correspon a tot el personal estatutari de l’ICS.
Us volem agrair a aquelles persones que ens vau fer confiança i vau lliurar les sol·licituds d’aquest dia, fent així pressió per tal que la Direcció de Recursos Humans de l’ICS es pronunciés favorablement.

dimecres, 29 de gener de 2014

No és l’epidèmia, són les retallades

Publica FoCAP
Aquests dies es parla molt del col·lapse  dels serveis d’urgències hospitalaris al nostre país. S’atribueix a l’epidèmia de grip, però aquesta, segons dades del propi Departament és similar a la d’altres anys i, en canvi, la situació d’alguns d’aquests centres és molt pitjor.

Quart dia de lleure: vigila la cartera!

Fem memòria, els dies de lliure disposició, foren i són una minsa compensació per no incrementar la retribució ja des de l’any 1983, que va implicar ja una pèrdua del 12’2% de l’IPC, de fet va ser una retallada salarial encoberta.
Actualment, els dies de lliure disposició estan regulats a l’EBEP, que és norma bàsica, d’obligat compliment també al personal estatutari de l’ICS.
La disposició addicional quarta de la Ley Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de Control de la Deuda Comercial del Sector Público, ha modificat l’apartat K) de l’article 48 de la Ley 7/2007 de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, incrementant en un dia el nombre de dies de permís per assumptes particulars als quals tenim dret els empleats públics, amb efectes des de 22 de desembre de 2013.

dimarts, 28 de gener de 2014

La Gerència de l’Àmbit de Barcelona contradiu la informació presentada a la Mesa Sectorial de l’ICS.En la darrera Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de 24 de gener,  Recursos Humans de l’ICS i el CTTI va  presentar les afectacions de  les diferents unitats d’informàtica dels àmbits de l’ICS, en un power point de data 24 de gener de 2014, “SERVEIS DE LLOC DE TREBALL Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat ICS”. A la mateixa presentació tant els responsables del CTTI com Recursos Humans de l’ICS han dit que : “ S’han calculat persones equivalents a partir del percentatge de dedicació a les tasques que seran substituïdes pel nou model, concretament: CAU, suport al lloc de treball i la gestió de la infraestructura de xarxa (LAN).” , que el nombre resultant d’ aquest càlcul es el nombre de llocs de treball que serà cobert per la UTE adjudicatària. És el nombre d’afectats, el nombre de persones que hauran de deixar la unitat  d’informàtica, la resta de professionals continuaran realitzant la resta de tasques, per la qual cosa s’entén que la resta de professionals continuarà a la unitat d’informàtica.

divendres, 24 de gener de 2014

Ara privatitzen els informàtics de l’ICS i demà?Avui s’ha entrat a registre a l’ICS, la primera tanda de signatures de professionals de l’Ambit d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat, àmbit territorial on ja es vol implementar la privatització el proper 1 de març.

Aquestes 1.600 primeres signatures han estat dirigides al Dr. Pere Soley actual Director Gerent de l’ICS.

Pel seu interès us reproduïm el text de presentació de les signatures:

Els i les sotasignants professionals del l’Ambit d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat, volem manifestar el nostre suport al personal informàtic i manifestem la voluntat per tal que siguin aquests professionals informàtics els que segueixin donant aquest servei com a personal de l’ICS.
Considerem que aquests professionals han resultat d’una enorme utilitat, pel seu coneixement, expertesa i experiència.
Si aquests professionals no son aprofitats es produirà un enorme dany econòmic a l’organització en el seu conjunt (ICS), ja que la seva experiència i coneixement, tant de l’organització com dels seus processos informàtics, generen estalvi de costos com els que comporta la posada a disposició de tecnologies TIC mitjançant recursos propis ben coneixedors de l’organització.
La majoria de consultores independents i l’experiència de mercat recomanen tenir la direcció i gestió de les TIC a la part client, evitant “proveïdors únics”. En cas que aquest procés privatitzador sigui irreversible cal mantenir un kernel o nucli de professionals propis. És per això que, per tal que no ens afecti una pèrdua de qualitat del servei informàtic, demanem que el nombre de professionals de l’ICS que es mantinguin siguin el més nombrós possible, a fi efecte de garantir la capacitat de l’ICS com a organització i mantenir la qualitat d’aquest servei, de gran importància, amb el màxim de garanties. 

Es per això que us tramitem les signatures de més de 1600 professionals de diferents centres d’Atenció Primària de l’Àmbit de Barcelona Ciutat.

Assemblea Informàtics BCN ICS
dimecres, 22 de gener de 2014

Epidèmia de grip: una oportunitat per a que l’ICS rectifiquiMentre l’ICS fa una crida especial per a que els i les professionals sanitaris ens vacunem pel fet de  ser un col·lectiu estratègic que està permanentment en contacte amb grups de risc, reconeixent tàcitament que és un risc derivat de la pròpia activitat professional, alhora segueix penalitzant i maltractant als professionals amb les retallades aplicades en matèria de complementació fins al 100% de les seves retribucions en cas d’IT per contingència comuna.

Ens trobem davant d’una epidèmia de grip en la qual tant l’ICS com el Departament de Salut reconeixen que s’agreujarà. La pròpia empresa reconeix que la nostra activitat professional comporta situar-nos en una situació de risc previsible, malgrat que haguem adoptat mesures per tal que els efectes no siguin tan nocius. Tot i així no accepta que aquesta circumstància comporti el tractament com una malaltia professional.

Aquesta problemàtica incidirà en la carrega de treball, en els riscos de contagi i en el propi personal que, per la seva pròpia activitat, pateixi les seves conseqüències amb incidència en la plantilla activa.

És per això que demanem a l’ICS que rectifiqui la seva posició i acordi donar als professionals que, com a conseqüència de la seva activitat professional, poguessin veure’s afectats per aquesta epidèmia i, en conseqüència, es garanteixi l’abonament del complement d’IT fins al 100% de les seves retribucions.

dilluns, 20 de gener de 2014

Publicació concurs específic de trasllat DUI


Requisits de participació
Només podrà participar la persona aspirant que acrediti tenir la condició de personal estatutari fix a l’Institut Català de la Salut, en la categoria de diplomat/da sanitari/a d’infermeria i estar en la situació d’actiu o amb reserva de plaça a l’Institut Català de la Salut a l’àmbit de l’atenció primària per participar en el concurs de trasllat específic de l’atenció primària i a l’àmbit de l’atenció hospitalària per participar en el concurs de trasllat específic de l’atenció hospitalària.

Inscripció
La sol·licitud d’inscripció es farà de forma telemàtica al lloc web de l’Institut Català de la Salut, fent clic a
l’icona “Accés a places de l’ICS” i “Inscripció telemàtica de convocatòria”. Una vegada la persona s’identifiqui accedeix al Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) i fa clic a l’opció “Mobilitat voluntària”. A continuació la persona aspirant seguirà el procés indicat pel propi sistema per formalitzar la corresponent inscripció.

dimecres, 15 de gener de 2014

Un panorama no massa engrescador...


Pressupostos, RAT, nou sistema de pagament, entre altres, són elements que generen certa inquietud.
Continuo reclamant-li al Departament de Salut exemplaritat en qüestions de retallades...

Fa tot just uns dies comentava el pressupost del 2014 del Departament de Salut. Deia que hi havia una espasa de Dàmocles sobre tots nosaltres, a causa dels 2.300 milions d’€ que el conseller Mas Colell vol aconseguir via venda de patrimoni i privatitzacions de determinats bens productius per la via de les concessions administratives. Però la preocupació no ve només per aquest camí, sinó que té altres dreceres que poden portar a complicar la vida dels proveïdors dels serveis de Salut una vegada més. Em refereixo a les noves RAT que es volen aplicar aquest any 2014. RAT volia dir Reordenar; per tant deu ser equivalent a Racionalitzar. Mentre sigui així, no hi ha res a témer; segur que el sector ho sabrà entendre.

Pere Soley, nou director gerent de l'Institut Català de la Salut

Com ja vam fer esment el dia 2 de gener, en la sessió d’ahir el Consell de Govern va acordar nomenar Pere Soley com a nou director gerent de l’Institut Català de la Salut. Soley arriba a la gerència general de l'ICS des del seu càrrec de gerent territorial de l'ICS de l'àrea Metropolitana Nord, una posició que ocupava des de l'estiu del 2011.

dijous, 9 de gener de 2014

CALENDARI LABORAL 2014


Festes generals i locals a Catalunya

CAMPANYA DEDICACIÓ EXCLUSIVA

Tal com disposa la Instrucció 6/2006, en el seu punt vuitè, durant el mes de gener de cada any, el personal facultatiu que estigui percebent el complement per dedicació exclusiva, haurà de remetre, a la Direcció de Personal o Unitat de Recursos Humans del seu Àmbit d’Atenció Primària, segons correspongui, una declaració segons model normalitzat (ANNEX 2), de manteniment dels requisits que donen lloc a la percepció del complement esmentat  i que resten establerts en la mateixa instrucció. Per aquest motiu, qui estigui interessat/a haurà de presentar obligatòriament el model normalitzat (ANNEX 2) esmentat durant el període del 2 de gener de 2014 al 31 de gener de 2014 (ambdós inclosos).

Accedeix a l'Instrucció 6/2006

dijous, 2 de gener de 2014

L’any 2014 comença mogut a Salut
El Dr. Pere Soley, nou gerent de l'ICS
 

I tot sembla indicar que n’hi pot haver algun més

L’any 2014 ha començat mogut a la sanitat catalana. El Dr. Carles Constante, president del consell d’administració de l’ICS  vol constituir un nou equip capaç de tirar endavant els profunds canvis que ha d’assumir la institució si es vol que aquesta sigui eficient i sobretot sostenible.

El primer dels canvis coneguts, afecta a Pere Àngel Montserrat Ollé nou gerent territorial al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.  El Dr. Montserrat prové de l’OCATT  i anteriorment havia estat al SEM. No em puc definir sobre les seves capacitats professionals, però em preocupa que estigui directament relacionat amb la política. El Dr. Montserrat és regidor per Ciu a l’Ajuntament de Sant Joan Despí i barrejar política amb gestió pot ser nefast. Tant de bo puguin diferenciar  una cosa de l’altre i el Sr. Pere Montserrat sigui conegut a Tarragona només per les seves decisions basades en criteris estrictament professionals. Fins avui les incursions dels polítics en la gestió han estat demolidores sobre tot en el sector bancari. Caldrà seguir-ho.