dilluns, 29 de setembre de 2014

Concurs específic trasllats DUI, presa de possessió

Publicat en el DOGC d’avui 29 de setembre

RESOLUCIÓ SLT/2157/2014, de 15 de setembre, d'adjudicació de places vacants de la categoría professional de diplomat/ada sanitari/ària d'infermeria, pel sistema de concurs específic de trasllat (núm.d'identificació de les convocatòries DSI-P-2014 i DSI-H-2014).

Adjudicar les places vacants de la categoria professional de diplomat/ada sanitari/ària d’infermeria per a l’atenció primària (DSI-P-2014) i per a l’atenció hospitalària (DSI-H-2014) de l’Institut Català de la Salut.
Les persones nomenades hauran de cessar en el lloc que ocupen dins dels tres dies hàbils següents a la publicació d’aquesta Resolució d’adjudicació al DOGC.

9N, Volem Votar.


dijous, 25 de setembre de 2014

Comissió de Seguiment Pacte de mobilitat voluntària.

Sessió de 22 de setembre de 2014

Convocatoria DUI
El 29 de setembre es publicarà al DOGC la resolució amb les destinacions per tal que la incorporació es pugui fer el dia 1 d’octubre.
El cessament al centre d’origen s’ha de fer en 3 dies des de la publicació al DOGC de la resolució i la incorporació a la nova destinació en els dos dies següents al cessament. Si es trasllat comporta canvi efectiu de residència (justificat amb l’empadronament), aquest termini s’amplia fins a 15 dies.

Convocatòria de gestió i serveis
Al mes d’octubre es publicarà la llista definitiva d’admesos i exclosos i les puntuacions provisionals. La previsió és que la llista definitiva es publiqui al febrer de 2015 i que la incorporació a les noves destinacions es faci al març.

Convocatòria de personal sanitari

La convocatòria es publicarà al DOGC el 3 de novembre, perquè les auxiliars d’infermeria de l’última convocatòria s’hi puguin presentar. La previsió és que la incorporació a les noves destinacions sigui al maig de 2015.


divendres, 19 de setembre de 2014

Nou dia de lleure, ja per al 2014El passat 17 de setembre es va publicar al BOE la  Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.
En l’apartat 3 de l’article 28 d’aquesta llei modifica la letra k) del artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que queda de la següent manera:
«Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos.
(…)
k) Por asuntos particulares, cinco días al año.»

La  Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa va entrar en vigor el dia següent de la seva publicació al BOE, per tant aquest 2014 ja podem gaudir de cinc dies de lleure.

Esperem que l’ICS habiliti el gaudiment d’aquest dia el més aviat possible.

LLISTES PROVISIONALS MOBILITAT VOLUNTÀRIAHan sortit publicades les resolucions per la quals es fan públiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses de participar en el concursos de trasllats per a la provisió de places bàsiques de les categories de:

  • Tècnic/a titulat/ada mitjà en treball social (núm. identificació TREBALL SOCIAL-MV-2014)
  • Tècnic/a superior de la funció administrativa (núm. identificació TSFA-MV-2014)
  • Tècnic/a de gestió de la funció administrativa (núm. identificació TGFA-MV-2014)
  • Administratiu/iva (núm. identificació ADMINISTRATIU/IVA-MV-2014)
  • Auxiliar administratiu/iva (núm. Identificació AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA-MV-2014)
  • Zelador/a (núm. identificació ZELADOR/A-MV-2014)

dilluns, 15 de setembre de 2014

Els empleats públics recuperarem un altre dia de lliure disposició.El govern espanyol retorna en la “Ley de racionalización del sector público”  el segon dels dies de lliure disposició retallats als empleats públics.

La Ley de racionalización del sector público, aprovada en el Congres espanyol aquest 11 de setembre, introdueix una modificació a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) que establirà cinc dies per assumptes personals a l’any enlloc dels actualment vigents.

Catalunya recuperarà el 2015 la paga extra dels empleats públicsPubliquen Agències

La Generalitat ha anunciat que el 2015 recuperarà la paga extra dels empleats públics, suprimida el 2012 pel govern espanyol i als anys 2013 i 2014 pel  govern de la Generalitat i que situava als empleats públics de Catalunya com els únics que seguien cobrant una nòmina menys a l'any. Aquesta mesura exigiria generar uns ingressos addicionals de 500 milions d'euros, aproximadament, per poder afrontar el pagament.

dimarts, 9 de setembre de 2014

El 24% del pressupost de salut es deriva en serveis a la privadaAgències 
Són més de 2.450 milions d'euros.
Se'n van a clíniques i laboratoris que fan proves diagnòstiques i tracten pacients del sistema públic.
Catalunya lidera el rànquing estatal, doblant la comunitat que ocupa la segona posició, les Canàries, amb un 10,3% del pressupost.
Catalunya destina un quart del seu pressupost sanitari a la contractació de serveis privats. Són 2.450 milions d'euros. I això la converteix en la comunitat autònoma on més es deriva a la privada, molt per sobre de Madrid (713 milions) o d'Euskadi (248,4 milions). Els sindicats alerten que això implica un encariment del cost i una privatització progressiva del sistema sanitari públic.

Medicaments que maten i crim organitzatEl text següent és la presentació escrita pel farmacòleg Joan- Ramon Laporte en l'edició en espanyol del llibre “Medicamentos que matan y crimen organizado” ' Los Libros del Lince 2014,, del metge danès Peter C Gotzsche.
El títol d'aquest llibre no és exagerat. Persones que l'han llegit han experimentat una ira creixent a mesura que avançaven pàgines per la clarivident i implacable descripció del professor Peter Gøtzsche sobre pràctiques reiterades de la indústria farmacèutica: extorsió, ocultament d'informació, frau sistemàtic, malversació de fons, violació de la llei, falsificació de testimonis, compra de professionals sanitaris (lloguer, en diuen els cínics), manipulació i distorsió dels resultats de la investigació, alienació del pensament mèdic i de la pràctica de la medicina, divulgació de falsos mites als mitjans de comunicació, suborn de polítics i funcionaris i corrupció de l'administració de l'estat i dels sistemes de salut. El resultat: centenars de milers de morts cada any atribuïbles a l'efecte advers d'uns medicaments que no calia prendre's i al malbaratament de recursos públics (públics, ara per ara, a Espanya).

dijous, 4 de setembre de 2014

Urgències tindrà pantalles com al metro per saber el temps d’espera

Publica l'Ara
Salut promet millorar la informació i nega col·lapse als hospitals
Un model semblant al de les marquesines dels autobusos de Barcelona o de les estacions del metro perquè la gent sàpiga en tot moment quant temps s’ha d’esperar per ser atesa a les urgències dels hospitals catalans. Aquesta és la idea que el conseller de Salut, Boi Ruiz, va avançar ahir al Parlament per “dissipar aspectes polèmics” i aconseguir que, gràcies a un augment de la transparència, els ciutadans entenguin la gestió que es fa.

Campanya 2014 carrera professional. Resolució provisional

En data 3 de setembre de 2014, es va fer pública la resolució provisional de la campanya 2014 de carrera professional.
Els professionals podran consultar les puntuacions obtingudes, i, de considerar-ho necessari, presentar les al·legacions que considerin oportunes, fins al proper 29 de setembre en els registres oficials.
Per tal de facilitar la vista de l'expedient via on-line, els professionals podran fer la consulta per INTRANET i INTERNET, de forma individual. Les adreces de l'aplicatiu SGRH (Sistema de Gestió de Recursos Humans) són les següents:

• INTRANET: http://www.portalics.rrhh/SGRH  Per consultar els resultats provisionals haureu d'anar a Carrera Professional i històric de sol·licituds.

dimarts, 2 de setembre de 2014

Per fer sostenible el sistema sanitari català cal millorar el seu finançament i la seva gestió.
Com a Intersindical-CSC, sempre hem treballat per un Sistema Nacional de Salut Català que fos públic, universal, equitatiu i entès com un dret de ciutadania. Així, ens hem oposat a les “retallades” que en posen en qüestió la seva sostenibilitat i fan perillar els graus d’excel·lència assistencial i cientifico-tècnica que s’havien assolit.

És una constatació àmpliament compartida que la sanitat pública catalana està infrafinançada,  fet que genera enormes tensions al conjunt del sistema. Així, no podem deixar de fer esment a l’important i injust dèficit fiscal que suporta Catalunya (la diferència entre el que s’aporta i el que es rep està a l’entorn d’uns 11.258 o 16.000 milions € anuals, segons el mètode de càlcul). Per altra banda, l’enorme frau fiscal existent i la permissivitat amb la qual s’aborda no fa altra cosa que alimentar indirectament  l’asfixia pressupostària que pràctica el Govern espanyol.

Som igualment conscients, però,  que  malgrat el finançament insuficient i injust del Servei Nacional de Salut, les coses es podrien haver gestionat d’una altra manera...Ras i curt: es podia haver afrontat la crisi pressupostaria de la sanitat pública sense afavorir les entitats sanitàries privades amb ànim de lucre i, per altra banda, s’havia d’haver estat molt més contundent amb els casos coneguts de presumptes delinqüents enriquits a base de desviar diners públics cap a interessos particulars.

dilluns, 1 de setembre de 2014

NOVETATS BORSA TREBALL

Amb data del 10 de juny de 2014, la Comissió de Seguiment del Pacte de Selecció van acordar que: La inscripció en borsa de treball passa a la situació d’inscripció passiva si durant els últims 12 mesos no ha tingut cap actuació en el SGRH, per consulta en “Selecció Temporal” o per actualització de mèrits al “Gestor de currículum” ja sigui de forma directa o per càrrega automàtica de l’ICS.

La persona podrà tornar a estar activa en qualsevol moment posterior mitjançant la pestanya “Activar situació passiva”. 

Es manté la puntuació de la darrera baremació si la inscripció està activa en el moment de fer-la. En cas que estigui en situació d’inscripció passiva estarà “Pendent de baremació”.

Recordeu baremacions borsa

Les baremacions de caràcter ordinari per al 2014 estan previstes per als mesos de setembre i novembre.

Les baremacions es realitzaran la primera quinzena del mes expecte la de novembre que es realitzarà durant la segona quinzena.