dilluns, 19 d’abril de 2021

Despertem-nos!


Publiquem pel seu interès aquesta carta difosa per FoCAP

Per la nostra salut: despertem-nos i despertem-los!

Sóc metgessa de família d’un CAP a Barcelona i escric per fer veure una situació que està tristament amagada i que em temo que, com no canviï aviat, tindrà conseqüències greus. 

Ara com ara l’atenció primària té la seva activitat assistencial presencial pràcticament aturada des de fa un any. S’entén que en els primers mesos de la pandèmia totes haguéssim d’actuar de la manera que ho vam fer; centrant-nos en l’atenció a la COVID mentre evitàvem el tancament dels ambulatoris (com es va suggerir en un principi). 

Però a data d’avui a la majoria dels CAPs de Catalunya l´activitat assistencial presencial continua absolutament limitada amb la pèrdua de l’atenció habitual pel professional de referència (longitudinalitat) i el canvi a una telefònica o telemàtica. Tot això ja està comportant problemes de salut greus a la ciutadania; retards diagnòstics, iatrogènia o empitjorament en els paràmetres de salut general de la població en un context d’inequitat per al ciutadà, ja que cada CAP actua de manera diferent. 

dijous, 8 d’abril de 2021

Previsió processos Selecció ICS març 2021


STOP Agressions: Exigim seguretat en els CAP ja!

La realitat és que en els nostres centres d'atenció primària també atenem persones que són agressives, en moltes ocasions conegudes per l'equip i a vegades de procedència totalment desconeguda, que ens agredeixen no només verbalment sinó també físicament i psicològicament. Cal fer èmfasi que els CUAP funcionen ininterrompudament les 24 hores tots els dies de l'any i que normalment estan ubicats en CAP urbans o semi-urbans amb un abast territorial i poblacional ampli de més d'una ABS. En moltes ocasions, com hem comunicat prèviament tots els actors socials de les diferents Juntes de Personal a les persones responsables, el personal dels CAP i especialment el personal ubicat a admissions i triatge està massa exposat a persones potencialment agressores.  

dimecres, 7 d’abril de 2021

Manifest Internacional per la Vida


Amb motiu del dia mundial de la Salut, la sectorial de Sanitat de la Intersindical ens sumem al Manifest Internacional per la vida fet per l’Assemblea Internacional dels Pobles.

Manifest Internacional per la Vida
Assemblea Internacional dels Pobles
2021.04.07