dimecres, 28 d’abril de 2021

No deixis que posin en perill la teva salut


 

28A Salut en el treball: Mirant enrere i afrontant el futur

Sóc infermera d’Atenció Primària d’un CAP de Barcelona Ciutat. L’afectació de la pandèmia a la salut laboral en el meu àmbit de treball suposo que serà semblant a  com ha afectat a molts/es de vosaltres en el vostre àmbit de treball.

Vam afrontar l’inici de la pandèmia amb incredulitat sobre què estava passant, amb desconeixement de la magnitud que aquesta arribaria  a agafar, i amb  la incertesa sobre quan i com ens en sortiríem d’aquest malson, però amb la certesa de què ens en sortirem.

L’acumulació de casos positius, de càrrega assistencial i d’hores de feina, juntament amb la manca de material, d’informació, de coneixement de com es comportava la malaltia i com tractar-la, feia que l’única manera d’afrontar la situació fos amb el nostre esforç i deixant-nos-hi la salut.

divendres, 23 d’abril de 2021

Més Teletreball a l'ICS

Des de la Intersindical demanem que es reguli el teletreball a l’ICS. El teletreball ha vingut per quedar-se i l’ICS no pot ser aliè als temps que venen. La gran majoria d’empreses i administracions ja estan implantant polítiques i normes sobre el teletreball que són avantatjoses per a totes les parts. Però l’ICS no ho està fent i existeixen moltes tasques que les professionals de l’ICS poden fer remotament, evitant desplaçaments i la pèrdua de temps que comporten.

Coses a destacar:

+TELETREBALL VOLUNTARI
+2 DIES/SETMANA
+FACILITA CONCILIACIÓ FAMILIAR
+ALLIBERA ESPAIS ALS CENTRE
-EVITA DESPLAÇAMENTS INNECESARIS I INEFICIENTS
+EQUIPAMENT NECESSARI DISPONIBLE

A més, ja existeix una base jurídica sobre el teletreball a les administracions publiques catalanes, el Decret 77/2020, de 4 d'agost, https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2020/08/04/77 https://administraciodigital.gencat.cat/ca/teletreball/El-Teletreball-a-lAdministracio-de-la-Generalitat/  
La solució per a que tota persona pugui fer teletreball, fins hi tot aquelles que no disposen de l’equipament necessari o bé sigui obsolet, pot ser que cada centre sanitari disposi d’un estoc suficient de portàtils i telèfons mòbils per a cedir a les persones que ho necessitin. Aquesta mesura facilita el teletreball per a tots els col·lectius i fa que no hi hagi excusa per a no oferir la possibilitat de fer teletreball, facilitar la conciliació laboral i familiar i alliberar espais, tant necessaris com són.
A la Disposició Addicional tercera parla també d’espais de Cotreball. A l’ICS tenim l’oportunitat de interrelacionar el personal facilitant que, en el cas de tenir un CAP més a la vora del teu domicili, puguis teletreballar des d’allí, tal com diu el decret: “2. Els espais de cotreball, a més de facilitar l'apropament de les seus de treball al domicili del personal, han de permetre el foment de la interrelació entre els empleats públics i la generació de dinàmiques de treball col·laboratiu i sinergies.” En aquest cas, els CAP haurien de disposar de sales àmplies amb equips preparats per facilitar el teletreball.
A més, el Decret explicita que el teletreball pot ser de 2 dies per setmana i excepcionalment pels següents motius:
a) Quan per raó d'un servei fora del centre de treball habitual el desplaçament resulti ineficient. En aquest cas la jornada restant es pot completar en règim de teletreball. En el cas de l’ICS quan és facin domiciliàries.
b) Quan per necessitats del servei es derivin encàrrecs específics i concrets que calgui executar en un breu període de temps i sigui més efectiu i adequat emprar la modalitat de teletreball.
c) Quan es declarin episodis ambientals de contaminació o altres situacions d'emergència derivades de plans de protecció civil, sense necessitat de sol·licitud prèvia i d'acord amb les instruccions que la Secretaria d'Administració i Funció Pública publiqui amb aquest efecte.dilluns, 19 d’abril de 2021

Despertem-nos!


Publiquem pel seu interès aquesta carta difosa per FoCAP

Per la nostra salut: despertem-nos i despertem-los!

Sóc metgessa de família d’un CAP a Barcelona i escric per fer veure una situació que està tristament amagada i que em temo que, com no canviï aviat, tindrà conseqüències greus. 

Ara com ara l’atenció primària té la seva activitat assistencial presencial pràcticament aturada des de fa un any. S’entén que en els primers mesos de la pandèmia totes haguéssim d’actuar de la manera que ho vam fer; centrant-nos en l’atenció a la COVID mentre evitàvem el tancament dels ambulatoris (com es va suggerir en un principi). 

Però a data d’avui a la majoria dels CAPs de Catalunya l´activitat assistencial presencial continua absolutament limitada amb la pèrdua de l’atenció habitual pel professional de referència (longitudinalitat) i el canvi a una telefònica o telemàtica. Tot això ja està comportant problemes de salut greus a la ciutadania; retards diagnòstics, iatrogènia o empitjorament en els paràmetres de salut general de la població en un context d’inequitat per al ciutadà, ja que cada CAP actua de manera diferent. 

dijous, 8 d’abril de 2021

Previsió processos Selecció ICS març 2021


STOP Agressions: Exigim seguretat en els CAP ja!


La realitat és que en els nostres centres d'atenció primària també atenem persones que són agressives, en moltes ocasions conegudes per l'equip i a vegades de procedència totalment desconeguda, que ens agredeixen no només verbalment sinó també físicament i psicològicament. Cal fer èmfasi que els CUAP funcionen ininterrompudament les 24 hores tots els dies de l'any i que normalment estan ubicats en CAP urbans o semi-urbans amb un abast territorial i poblacional ampli de més d'una ABS. En moltes ocasions, com hem comunicat prèviament tots els actors socials de les diferents Juntes de Personal a les persones responsables, el personal dels CAP i especialment el personal ubicat a admissions i triatge està massa exposat a persones potencialment agressores.  

dimecres, 7 d’abril de 2021

Manifest Internacional per la Vida


Amb motiu del dia mundial de la Salut, la sectorial de Sanitat de la Intersindical ens sumem al Manifest Internacional per la vida fet per l’Assemblea Internacional dels Pobles.

Manifest Internacional per la Vida
Assemblea Internacional dels Pobles
2021.04.07